Nu există un studiu care să pună în balanţă avantajele şi riscurile exploatărilor gazelor de şist

Evenimentul care a captat atenţia mass-media, săptămâna trecută, a fost protestul violent din Vaslui, îndreptat împotriva explorării gazelor de şist din zonă, violenţa acestuia determinând compania care deţinea licenţa să-şi sisteze activitatea în zonă. Chiar dacă şi la Timişoara au fost organizate manifestaţii de solidaritate cu protestatarii din Siliştea, Vaslui, există încă păreri împărţite legate de acest gen de exploatări. Dacă unii activişti spun că nu e normal ca românii să asiste pasivi la activităţi de explorare şi exploatare de zăcăminte naturale realizate pe baza unor contracte secrete, există şi opinii conform cărora măcar explorarea ar trebui realizată, cu respectarea strictă a legii, pentru a se vedea dacă măcar există resursele a căror exploatare au scos în aceste zile mii de protestatari în stradă.

“Gazprom are tot interesul ca România să nu exploateze nici gazele din Marea Neagră, nici gazele de şist”

exploatare gaze sistProtestele violente din Siliştea, judeţul Vaslui, îndreptate împotriva explorării gazelor de şist de către compania Chevron au căpătat o ase­menea amploare, încât reprezentan­ţii Chevron au decis să sisteze, cel puţin temporar, orice activitate de prospectare în zonă. De altfel, repre­zentanţii companiei Chevron şi-au retras, încă din prima zi de proteste, specialiştii de pe suprafaţa de teren deţinută la Siliştea, fără ca aceştia să mai revină în zonă. În 3 octombrie, Chevron a obţinut autorizaţie de con­struire pentru amplasarea în judeţul Vaslui a primei sonde de explorare a gazelor de şist în România, după ce compania a primit toate avizele ne­ce­sare de la autorităţile statului pen­tru prospectarea solului în perime­trul de la Siliştea.

Chevron România mai deţine trei certificate de urbanism în judeţul Vaslui pentru explorarea solului în vederea identificării eventualelor re­zerve de gaze de şist, două obţinute la sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an împreună cu cel de la Si­liştea şi unul, în urmă cu două luni. Pentru perimetrele de la Păltiniş (Bă­ceşti) şi Popeni (Găgeşti), compania petrolieră deţine acordul de mediu, iar pentru perimetrul Puieşti se află în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce priveşte amplasarea sondelor de explorare.

Într-o declaraţie făcută vineri, pre­şedintele Traian Băsescu a precizat, în privinţa protestelor pri­vind gazele de şist, că este o factură care este plătită pentru minciunile lui Victor Ponta şi ale lui Crin An­tonescu din perioada de Opoziţie, arătând că nu poate accepta modul de manifestare prin nerespectarea legii. Traian Băsescu a mai arătat că nu şi-a schimbat punctul de vedere faţă de susţinerea în timpul Guver­nu­lui Boc vizavi de gazele de şist şi de Roşia Montană, dar este într-o “re­zervă de exprimare” a poziţiei pro sau contra, deoarece nu ştie cât de puternică va fi falia între populaţie. “Gazprom are tot interesul ca Ro­mânia să nu exploateze nici gazele din Marea Neagră, nici gazele de şist, pentru că poate deveni exportator, poate suplini parte din piaţa Gaz­prom. Este clar că Gazprom – Guver­nul rus – are interese ca România să nu îşi exploateze resursele ener­getice. Resursele pe care le exploa­tăm acum sunt tot mai puţine. Res­pon­sabilitatea oamenilor politici de astăzi este să privească puţin la vii­tor”, a mai spus preşedintele.

La Timişoara s-a scandat „Solidarity with Pungeşti”

În mai multe oraşe din România au fost organizate manifestaţii de solidari­tate cu protestatarii din Vas­lui. Ti­mişoara nu a făcut excepţie, câteva zeci de timişoreni, unii dintre ei pur­tând măşti de gaze sau fulare pe faţă, protestând împotriva in­tenţiei companiei Chev­ron de a în­cepe activitatea de explo­rare a ga­zelor de şist în comuna Pungeşti, din judeţul Vaslui.

La fântâna din Piaţa Unirii, pro­testatarii au afişat pancarte pe care scria “TM nu are nevoie de gaze de şist”, „Solidarity with Pungeşti”, „Iubesc România, nu vreau gaze de şist”, „Politicieni gândiţi-vă la copiii voştri, lor ce le rămâne de furat?” sau  „Pungeşti nu uita, noi suntem de partea ta”.

În Timiş, protestele au început în iarnă, la Sânmihaiu Român

Şi în Timiş activităţile de explo­rare au dus în acest an la proteste violente, însă nu de amploarea celor din Vaslui. Prospecţiunile legate de eventuale exploatări de gaze de şist făcute în martie, în zona Sânmihaiu Român, i-au iritat pe localnici, nemul­ţumiţi şi de faptul că, la sfârşitul lunii februarie, Consiliul Local vota­se o hotărâre prin care era autori­zată efectuarea de explorări. Prime­le demersuri realizate în acest sens au generat un val de nemulţumiri, care a făcut ca Primăria Sânmihaiu Român să revoce hotărârea de Con­siliu Local adoptată anterior. Repre­zentanţii Primăriei susţineau atunci că au primit sesizări din partea unor localnici care  spuneau că s-ar fi in­trat inclusiv pe proprietatea lor, fără să li se ceară acordul. În urma aces­tor semnale, Consiliul Local Sân­mihaiu Român a anulat ho­tărârea aprobată anterior, prin care se auto­riza efectuarea de prospec­ţiuni.

Un scandal pe această temă a mai avut loc în aprilie, când un seism de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs în apropiere de Timi­şoara. Consilierii judeţeni s-au arătat îngrijoraţi că prospecţiunile pentru descoperirea gazelor de şist, efec­tuate în ultima perioadă în judeţ, ar fi putut avea o legătură cu seismul respectiv. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, anunţa atunci că a cerut sistarea acestor lucrări: „Am dispus sistarea acestor lucrări. S-a constituit o comisie împreună cu arhitectul-şef, am făcut adresă scrisă tuturor instituţiilor implicate. Pe moment sunt oprite”.

Prof. univ. dr. Petru Urdea: “Orice sursă energetică trebuie utilizată

Petru UrdeaPărerile legate de explorare şi exploatare de gaze de şist sunt împărţite şi la Timişoara. Pro. univ. dr. Petru Urdea (foto), director pe programe masterale al Departamentului de Geografie al Universităţii de Vest Timişoara, spune că, în principiu, orice resursă de ener­gie trebuie să fie utilizată, însă sunt necesare studii documentate, din care să reiasă cât este de rentabilă şi care este impactul asupra mediului. “Pe de altă parte, nici nu ştiu dacă avem despre ce vorbi, atâta vreme cât nu se fac prospecţiuni. Opinia mea este că explora­rea trebuie realizată, şi se poate ca, în urma acestor explorări, nici să nu se găsească gaze de şist, ci petrol sau ape termale, care pot fi exploatate într-un mod care are un impact mai redus asupra mediului. Deocamdată se face scandal, fără să se ştie dacă există măcar resurse care pot fi exploatate în zonă. Prospecţiunile pot fi realizate, însă doar cu respectarea strictă a legislaţiei de mediu şi a dreptului de proprietate”.

Jurist Florin Arhire: “Contractele sunt şi acum secretizate”

Florin Arhire, un jurist timişorean care a iniţiat în judeţ campanii pentru stoparea acestor exploatări, susţine că este greu de estimat în ce condiţii ar putea fi revocate li­cenţele de explorare sau exploatare atribuite pentru Timiş, pentru simplul motiv că aceste contracte sunt secretizate. “Până în momen­tul de faţă, nu s-a desecretizat decât contractul-cadru cu Chevron, pentru activităţile de ex­plorare din Costineşti. Celelalte contracte, in­clusiv cele privitoare la perimetrele din Timiş, sunt secrete. Şi acesta este şi unul dintre motivele pentru care au apărut tensiuni şi au ieşit oamenii în stradă. Este vorba despre exploatarea bogăţiilor ţării, lucru care ar trebui să-I privească pe toţi cetăţenii. Or, nu este normal, în aceste condiţii, să secretizezi astfel de activităţi”, precizează Florin Arhire.

Perimetrul Buziaş, cel mai controversat

Pe departe, cele mai multe con­troverse legate de explorarea gazelor de şist în Timiş au fost cele legate de acordarea unei licenţe de acest gen în zona Buziaş. În 4 decembrie 2012, Guvernul emitea H.G. 1188 /2012, prin care îşi dădea acordul faţă de concesiunea pentru explorare-dezvol­tare de gaze de şist în Buziaş. Execu­tivul susţinea că încheierea acestui acord este benefică, deoarece prin explorarea perimetrului EX – 11 Bu­ziaş, situat într-o zonă caracterizată printr-un grad de cercetare mai redus, condiţii morfologice dificile şi o struc­tură geologică cu un grad mare de risc, sunt create premisele eviden­ţierii unor noi zăcăminte de ţiţei şi gaze na­turale: „Lucrările de explora­re sunt necesare pentru descoperi­rea unor resurse şi rezerve de hidrocar­buri, în zone neexplorate sau în zone situate la adâncimi mari, în vederea cercetării”.

În ultima perioadă, prin inter­me­diul Parlamentului, Guvernul a fost interpelat de mai multe ori în privin­ţa exploatării de gaze de şist în zona Buziaş, solicitându-i-se să renunţe la această iniţiativă care ar putea dis­truge staţiunea timişeană. Parlamen­tarii care au înaintat aceste interpe­lări au precizat că “opiniile activiş­tilor de mediu şi ale specialiştilor în domeniu sunt îngrijorătoare, subli­niind riscurile majore care se asocia­ză iminent forărilor de prospectare, respectiv exploatare a gazelor de şist, punând în discuţie distrugerea ireversibilă a resurselor de ape mine­rale şi a climatului deosebit al zonei”.

Print Friendly, PDF & Email