Noi finanţări europene, de peste 85 de milioane de euro, pentru Regiunea Vest

Sursă foto: Calea Europeană

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă lansarea, pentru Regiunea Vest, a şapte noi apeluri de proiecte europene, investiții de peste 85 de milioane de euro, pentru eficiență energetică în clădiri publice și infrastructura verde.

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat în 19 iulie șapte noi apeluri de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, prin aprobarea și publicarea ghidurilor de finanțare pentru componentele de eficiență energetică în clădirile publice și infrastructură verde.

Cele șapte apeluri de proiecte vor însuma investiții în valoare totală de peste 85 de milioane de euro pentru Regiunea Vest. Acestea se adaugă celorlalte șapte apeluri ale Programului Regional Vest lansate anterior, pentru drumuri județene și mobilitate urbană sustenabilă. Astfel, cele 14 apeluri de proiecte lansate până în prezent totalizează investiții în valoare de aproape 352 de milioane de euro, adică 30% din alocarea totală în cadrul Programului Regional Vest.

Prin Ghidul solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 3.1.C, Eficiență energetică – clădiri publice, au fost lansate șase apeluri de proiecte (patru de tip competitiv și două de tip necompetitiv), cu o alocare totală de 46,76 milioane euro și alocări teritoriale distincte. Vor fi finanțate intervenții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice cu funcțiuni educaționale, de sănătate sau care deservesc servicii sociale fără componentă rezidențială:

  • reabilitarea termică a elementelor de anvelopă;
  • îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii – instalații: achiziția de echipamente de încălzire și răcire eficiente energetic, reabilitarea termică a sistemului de încălzire/ furnizare a apei calde de consum, sisteme de ventilaţie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mişcare, managementul energetic al clădirii;
  • investiții în surse regenerabile de producere a energiei;
  • măsuri conexe – crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, repararea/ construirea acoperişului tip terasă/ şarpantă, demontarea instalaţiilor de pe faţade/ terase, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie și a trotuarelor de protecţie, repararea/ înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci, instalarea de lifturi în cazuri justificate tehnic și funcțional, reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea tâmplăriei interioare etc.

Valoarea eligibilă minimă a proiectului este de 200.000 de euro, iar cea maximă – 2,5 milioane euro, procentul contribuției proprii a solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Vor putea aplica pentru finanțare: autorități publice locale, instituții și servicii publice de interes local sau județean, instituţii de învăţământ superior de stat din Regiunea Vest, inclusiv parteneriate între acestea.

Prin Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte PRV/3.2/1, aferent Intervenției regionale 3.2 – Infrastructură verde, cel de-al șaptelea apel lansat ieri, care beneficiază de o alocare de 40 de milioane de euro, se va sprijini crearea de noi spații verzi: parcuri, grădini, scuaruri, zone verzi pentru recreere.

Se vor finanța diferite tipuri de activități:

  • lucrări de pregătire a terenului (igienizare și nivelare, inclusiv demolarea clădirilor degradate de pe amplasamentul spațiilor verzi propuse, dacă nu sunt de patrimoniu) și de ameliorare a solului (fertilizare organică de ex.);
  • realizarea de plantări (plante autohtone perene, puieți și arbori maturi, arbori și arbuști fructiferi șamd.) și instalarea de sisteme de irigații sustenabile;
  • amenajări minimale aferente suprafețelor acvatice urbane și pentru protecția biodiversității;
  • amenajarea de alei pietonale sau suprafețe multifuncționale cu fundație permeabilă;
  • măsuri conexe – realizarea de piste pentru cicliști, podețe, mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul, facilități pentru recreere (zone pentru sport, locuri de joacă, foișoare șamd.), sisteme de irigații, sisteme inteligente de supraveghere video și de iluminat, inclusiv cu panouri fotovoltaice, Wi-Fi, măsuri de accesibilizare pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, etc.

Valoarea eligibilă a proiectelor este între 250.000 și 2 milioane de euro, procentul contribuției proprii a solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Pentru cele șapte apeluri, proiectele vor putea fi depuse în perioada 18 octombrie 2023, ora 8 – 18 iulie 2024, ora 8. Pentru componenta de drumuri județene, proiectele vor putea fi depuse cu începere de la 1 august 2023, ora 8, iar pentru cea de mobilitate urbană sustenabilă – din data de 5 august 2023, ora 8.

Toate ghidurile de finanțare, inclusiv anexele acestora, pot fi consultate pe noua pagină web a Programului Regional Vest.

Regiunea Vest beneficiază de fonduri europene în valoare de 1,18 miliarde euro prin Programul Regional Vest 2021-2027, pentru investiții care sprijină creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.

Print Friendly, PDF & Email