Neplata cronică, în continuare un risc pentru Parcul Industrial Timişoara

În ciuda numeroaselor reconfigurări ale regulamentului prin care se închiriază parcele firmelor concesionare de la Parcul Industrial Timişoara, riscul de neplată aferent acestor firme rămâne o problemă pentru Consiliul Judeţean Timiş. Care şi acum este angrenat în diverse procese de insolvenţă, unele începute prin 2009, odată cu debutul crizei economice.

 

Noi reglementări, aceleaşi probleme

La ultima şedinţă de plen, consilierii judeţeni au votat cinci proiecte de hotărâre care vizau doar probleme legate de Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara:  modificarea unor contracte de concesiune, încetări de contracte de concesiune sau o propunere de  modificare a caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor cu hală construită.

Marea problemă legată de PITT, în ciuda modificărilor multiple ale reglementărilor ce vizează acest spaţiu, o constituie în continuare riscul de neplată. De-a lungul ultimilor ani CJ Timiş, ca administrator al PITT, s-a confruntat cu multiple situaţii în care firmele concesionare s-au închis sau au renunţat la concesiune şi nu şi-au mai plătit taxele de concesiune restante, administraţia judeţeană fiind blocată în procese de insolvenţă cu şanse mici de recuperare a sumelor datorate de companiile chiriaşe.

Luna trecută s-a luat în discuţie din nou situaţia unor firme care, după cum recunoaşte şi CJ Timiş, sunt acționate în instanță în calitate de pârât la Judecătoria Timișoara, pentru neplata facturilor de redevență și majorări de întârziere la plata facturilor de redevență la bugetul judeţean. CJ Timiş a lăsat să se acumuleze datorii neplătite reprezentând redevenţe care depăşesc chiar suma de 100.000 de lei, iar firmele datornice acţionate în instanţă motivează tocmai cu situaţia lor neplata, după cum consemnează reprezentanţii administraţiei judeţene, care spun că în unele situaţii “firma refuză preluarea şi semnarea facturilor de redevenţă motivând acţionarea în instanţă a firmei şi ca urmare aceasta nu mai are cum să primească facturi şi să semneze de primire a acestora”.

De aceea, în noul caiet de sarcini pentru concesionarii de la PITT, CJ Timiş a inclus prevederea conform căreia concesionarul are obligaţia să plătească anticipat în termen de 30 de zile de la încheierea contractului redevenţa aferentă ultimelor trei luni din contract sub sancţiunea desfiinţării de drept a contractului.

Chiar şi aşa, este greu de crezut că situaţia se va reglementa în privinţa rău-platnicilor care sunt şi rău-intenţionaţi. “Nu există nicio certitudine că administraţia judeţeană nu va fi din nou păgubită cu redevenţe care nu mai sunt achitate vreodată. În cazuri de acest gen, multe sunt somate cu întârziere, când deja s-au acumulat restanţe foarte mari. Sunt datorii care se întind pe un număr însemnat de luni, şi unele cazuri depăşesc un an de zile. Din punctul meu de  vedere, cu privire la gestionarea acestor cazuri se poate spune că e o debandadă totală”, declară consilierul judeţean PNL Marius Martinescu.

O situaţie complicată

CJ Timiş anunţa în 2013 că se judecă cu 80% din firmele din PITT, în mare parte din cauza taxelor de concesiune şi a modului în care au fost încheiate contractele de concesiune.

Pe lângă aceste procese, administraţia judeţeană se mai confruntă cu o situaţie ciudată, în condiţiile în care o parte din firmele care şi-au construit hale pe terenurile concesionate au ajuns în insolvenţă. “Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, ne confruntăm cu situaţia intrării în procedura de insolvenţă a mai multor firme care au concesionat şi au realizat investiţii pe astfel de parcele şi, prin urmare, cu scoaterea la licitaţie de către lichidatorii judiciari a halelor construite, ceea ce presupune implicit încetarea contractelor de concesiune cu firmele respective, se impune găsirea unei soluţii pentru reglementarea situaţiei terenului, care rămâne în continuare ocupat de construcţii”, se menţiona într-un raport legat de PITT.

Situaţia insolvenţelor de la PITT s-a dovedit a fi complicată inclusiv pentru CJ Timiş. În 2013, pentru a reduce cheltuielile aferente reparaţiilor necesare pentru parcul auto, administraţia judeţeană a decis să-şi creeze un service propriu. A găsit şi locul de funcţionare potrivit, o hală din PITT, care aparţinuse unei societăţi intrate în insolvenţă.

Ulterior, oficialilor CJ Timiş li s-a adus însă la cunoştinţă că hala a fost vândută. Fără ştiinţa administraţiei judeţene, deşi aceasta făcea parte din masa credală, având de încasat sume destul de mari de la societatea ajunsă în insolvenţă.

Print Friendly, PDF & Email