Modificări în schema de plată a subvențiilor agricole

Munci agricoleÎnceputul anului viitor va aduce cu sine o serie de modificări ale schemei de plată a subvenţiilor agricole. Cei care vor beneficia de sprijin financiar vor fi exclusiv fermierii activi. În schimb, arendatorii sau concesionarii pierd dreptul de a mai beneficia de plăți pentru terenul și animalele arendate, concesionate și / sau închiriate.

 

În perioada 2015 – 2020, subvenţiile agricole îi vor viza, cu precădere, pe fermierii activi şi îi vor ocoli pe arendaşi sau concesionari

Tiberiu LelescuVicepreşedintele Camerei Agricole Județene Timiș, consilierul judeţean PNL (fost PDL) Tiberiu Lelescu, informează, prin intermediul unui comunicat remis redacţiei, asupra unor recente reglementări de interes pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, în sectoarele vegetal şi zootehnic. Potrivit informaţiilor transmise de acesta, modificările intervin ca urmare a unor completări, operate recent, în baza unei ordonanţe de urgenţă, articolului 2 din Legea 36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere. “Reforma Politicii Agricole Comune reprezintă o schimbare fundamentală a acestei politici, față de perioada 2007 – 2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să țină cont în activitatea lor viitoare”, precizează Tiberiu Lelescu.

Acesta mai spune că prezenta ordonanță aprobă schemele plății ca mecanisme de inițiere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăți, care la rândul lor se constituie în mecanisme de susținere a producătorilor agricoli.

Tiberiu Lelescu mai spune că anul acesta, în jurul datei de 15 martie, debutează perioada de depunere a cererilor și a documentelor în vederea obţinerii formelor de sprijin destinate persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în agricultură.

Noile prevederi se referă inclusiv la schemele plății acestor subvenţii, ca mecanisme de inițiere sau de susţinere a producătorilor agricoli, transmite reprezentantul Camerei Agricole Judeţene Timiş.

În judeţ se plătesc în acest moment, prin APIA, peste 150 milioane de euro subvenții anuale. „De cele mai semnificative plăți pe hectar beneficiază agricultorii din zonele defavorizate din comunele Nădrag, Pietroasa, Tomești, care pe lângă cei 138 de euro / hectar, primesc suplimentar 107 euro / hectar. Pentru pajiștile declarate cu înaltă valoare tradițională din zona Făget, la Pachetul I agro-mediu se primesc suplimentar 120 euro / hectar, iar pentru Pachetul II se primesc cei 120 de euro / hectar și încă 50 euro în plus”, mai spune Tiberiu Lelescu.

Începând cu 1 ianuarie 2016, beneficiarii de subvenţii ale căror plăți directe depășesc 2000 de euro intră sub incidența art. 8 din Regulamentul 1307 / 2013, care prevede o ajustare a plăților directe din rațiuni de disciplină financiară. De asemenea, se prevede că fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit 5000 de euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, este fermier activ și poate beneficia de plăți directe. Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc 5000 de euro trebuie să fie înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale, conform Ordonanței 44/2008 și se subrogă în drepturi și obligații persoanei fizice în ceea ce privește patrimoniul de afectațiune, potrivit surse menţionate.

Beneficiarii formelor de sprijin destinate persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii sunt fermierii activi, persoane fizice și / sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol sau deținătorii legali de animale în conformitate cu legislația în vigoare.

În ceea ce îi priveşte, însă, pe arendatori, concedenţi sau locatori, legea prevede că aceştia nu beneficiază de plăți pentru terenul și animalele arendate, concesionate și / sau închiriate.

Recenta OUG, care a fost publicată deja în Monitorul Oficial, stabileşte şi că, pentru a beneficia de plățile directe, fermierii trebuie să îndeplinească un set de condiţii: să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen, să exploateze un teren agricol de cel puțin un hectar, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 hectare și / sau, după caz, de 0,1 hectare, și să dețină un număr minim de animale. Toate aceste aspecte, mai este precizat în comunicatul transmis de vicepreşedintele Camerei Agricole Judeţene, sunt reglementate clar de recenta OUG.

Print Friendly, PDF & Email