Mobilier din Timiș, pe piețele din Qatar și Emiratele Arabe Unite

Compania Rus-Savitar a inaugurat la Dudeștii Noi o hală de producție ultramodernă

Rus-Savitar (31)Două linii de producție unice în Europa, condiții de muncă la standarde occidentale, mai bine de 600 de locuri de muncă care vor fi create în beneficiul locuitorilor județului și mii de obiecte de mobilier tapițat produse în Timiș de compania Rus Savitar și destinate cumpărătorilor din Anglia, Olanda, Franța, Cehia, Slovenia, dar și Irak, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kurdistan. Acestea sunt, creionate succint, punctele de reper ale unei afaceri care s-a dezvoltat vertiginos, grație unui proiect cu finanțare europeană.

 

O investiție benefică pentru economia Timișului

Proiectul de extindere a capaci­tății de producție a fabricii de mobilă aparținând companiei Rus-Savitar a fost finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial Creș­te­rea Competitivității Economice, și co­finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

La deschiderea oficială a noii hale a fabricii de mobilă de la Dudeștii Noi, care a avut loc zilele trecute, au fost prezenți președintele Consiliului Jude­țean Ti­miș, Titu Bojin, primarul Timi­șoarei, Nicolae Robu, și reprezen­tanți ai autorităților de la nivel local.

Potrivit declarațiilor managerului companiei Rus-Savitar, Cristian Alin Rus, valoarea totală a investiției a fost de peste 23.504.901,57 de lei, din care 8.067.923,595 de lei fonduri europene nerambursabile. Proiectul a debutat în iulie 2012 și a fost finalizat cu trei luni mai devreme decât data asumată ini­țial, care este mai 2014. Cristian Alin apre­ciază investiția, în ansamblul ei, ca fiind o izbândă, nu doar pentru proprie­tari, ci și pentru economia și renumele județu­lui, precizând că mobilier cu în­semnele Rus-Savitar ajung în acest moment pe piețe dinamice și preten­țioase din țări cum sunt Qatar-ul, Irak-ul și Emiratele Arabe Unite, aflate acum în plină ex­pansiune economică.

Numai în ultime­le luni ale anului tre­cut, în noua fabri­că de mobilier ta­pițat, întinsă pe o supra­față de 7.286,95 de metri pătrați, au fost angajate 235 de persoane, urmând ca până la finalul acestui an,  numărul angajaților să crească la 320. Iar, potrivit estimărilor managerului com­paniei Rus-Savitar, în perspectiva ur­mătorilor trei ani se va ajunge la crea­rea a peste 600 de locuri de muncă în fabrica de mobilă de la Dudeștii Noi.

Flux tehnologic complet

Manager Rus-Savitar - Cristian RusuCristian Alin Rus a explicat că, în acest moment, fabrica asigură, prin resurse și angajați proprii, fluxul teh­nologic complet pe care îl presupune realizarea pieselor de mobilier tapițat, de la momentul achiziționării lemnului crud, care străbate mai întâi linia de uscare, fiind ulterior supus unui întreg proces tehnologic de prelucrare și fini­sare prin lăcuire. În paralel, funcțio­nează o linie completă de croire mate­rial textil și piele naturală, ambele linii tehnologice fiind capabile în acest mo­ment să susțină o producție de până la 10.000 de canapele pe lună, spre deose­bire de capacitatea inițială a fabricii, care era de 2 000 de canapele tapițate.

Două dintre liniile de producție de care dispunem sunt unice în Euro­pa”, afirmă Cristian Alin Rus, care mai spune și că, grație proiectului, au putut fi achiziționate 649 de echipamente noi, iar fabrica a fost dotată și cu două softuri de specialitate pentru producția de mo­bilier tapițat. „Prin extinderea capaci­tății de producție, la finalul anului 2013 am înregistrat o creștere a cifrei de afa­ceri cu 18% față de momentul demară­rii proiectului, procent din care 15% re­prezintă cifra de afaceri obținută doar din exporturi. Estimarea pentru 2014 este ca cifra de afaceri a companiei să în­registreze o creștere de până la 28%”.

Managerul Rus-Savitar a explicat și că, în actualele condiții de pe piața românească, varianta internalizării ser­viciilor reprezintă opțiunea manageria­lă cea mai eficientă, pentru că „la noi lucrurile stau ușor diferit față de țări cum este Germania, unde varianta pen­tru care se optează este externalizarea unor servicii. La noi este mai eficient așa, să poți desfășura toate activitățile de care ai nevoie în incinta fabricii”.

O afacere pornită acum 20 de ani

Rus-Savitar (59)Compania Rus-Savitar și-a început activitatea ca retailer de mobilă în 1994, la Timișoara. În 2004, și-a inaugu­rat centrul logistic de unde se distribu­ie marfă unei rețele de peste 200 de ma­gazine, situate în întreaga țară. Prima in­vestiție făcută în activitatea de pro­ducție de mobilier din pal a fost făcută în cursul anului 2005, suma totală investită atunci fiind de 3,5 milioane de euro. Ulterior, în 2008, compania a achiziționat cinci linii de producție total automatizate, una dintre acestea fiind unică în Eu­ropa de Est. Un an mai târziu, Rus-Sa­vitar și-a lansat și propria rețea de re­tail, sub numele de Casa Rusu, care nu­mără în prezent 28 de magazine în în­treaga țară, dintre care trei în București.

Print Friendly, PDF & Email