Minus de 25.000 de metri pătraţi pentru Consiliul Judeţean Timiş, la Aeroportul Cioca

turnul de control aeroportul CiocaNebuloasele cadastrale legate de terenul Aviaţiei Utilitare, la Aeroportul Cioca persistă, în ciuda promisiunilor de clarificare. Constrâns de obligativitatea impusă de Camera de Conturi să clarifice situaţia terenurilor deţinute în zonă, Consiliul Judeţean Timiş a constatat un minus pe inventar de peste 25.000 de metri.

 

„Sunt interese clare legate de acele terenuri”

Neclarităţile legate de terenurile deţinute în zona Aeroportului Cioca, de către Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, continuă să cauzeze noi probleme, CJ Timiş fiind constrâns de Camera de Conturi să-şi pună în ordine, din punct de vedere cadastral, bunurile imobiliare deţinute în zonă. Pentru că nu putea probabil să descâlcească pe cont propriu iţele încurcatei situaţii din zonă, administraţia judeţeană a angajat o societate de profil pentru a realiza documentaţia tehnică pentru identificarea şi actualizarea imobile imobilelor şi terenurilor înscrise în cartea funciară în zonă. Rezultatul final al acestei operaţiuni nu a avantajat CJ Timiş, constatând că din suprafaţa de 336.063 de metri pătraţi pe care credea că o are la Aertoportul Cioca, CJ Timiş deţine, de fapt, cu acte în regulă, doar 310.401 de metri pătraţi. Diferenţa pe minus de peste 25.000 de metri pătraţi va trebui scăzută din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Timiş, o hotărâre în acest sens fiind propusă pentru următorul plen.

Conform unor reprezentanţi ai Aviaţiei Utilitare, ar exista interese la nivel administrativ să nu se clarifice situaţia terenurilor din zonă, de care sunt interesaţi foarte mulţi dezvoltatori imobiliari. „Există nişte hotărâri judecătoreşti clare însă, cu toate acestea, această situaţie cadastrală foarte încurcată este întreţinută. Iar motivul este clar: există interese. Când e voba de de bani, politica şi partidele nu mai contează – afacerile sunt la comun. Pământul acela e vizat de foarte mulţi oameni de afaceri, şi asta de ani buni. Iar când e vorba de clarificarea situaţiei terenurilor din zonă, Consiliul Judeţean dă vina pe Primărie, şi viceversa”, ne-a declarat Pascu Lup, reprezentant al Aviaţiei Utilitare Timişoara.

Probleme vechi, fără soluţii

De mulţi ani, din perioada când a început să se vorbească despre necesitatea lichidării participaţiilor CJ Timiş în tot felul de societăţi fără profit, se discută aprins în şedinţele de plen şi despre nevoia lămuririi situaţiei încurcate de la Aviaţia Utilitară. Aici împărţirea patrimoniului între Primăria Timişoara şi CJ Timiş continuă să genereze semne de întrebare pe care nici măcar inspectorii Curţii de Conturi nu le mai descâlcesc.

Curtea de Conturi a făcut public, anul trecut, un raport vizând controlul încheiat la societatea Aviaţia Utilitară, despre care se ştie de ani de zile că e afectată de o împărţire ciudată a patrimoniului între Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean.

Raportul de audit consemna că nu s-au luat măsuri de corectare a operaţiunilor privind calcularea şi înregistrarea eronată în evidenţa entităţii a amortizării construcţiilor aflate în proprietatea Primăriei Timişoara. De asemenea, mai constata înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri care sunt în proprietatea Primăriei Timişoara, dobândite în urma acţiunilor demarate pe cale judecătorească (teren pentru aterizare, decolare, aerogară, hangar, corp administrativ, construcţii).

Curtea de Conturi confirma, de altfel, ce se spunea de ani de zile şi la Consiliul Judeţean Timiş, şi la Primăria Timişoara, fără să se ia o măsură concretă – faptul că „nu au fost clarificate cu documente legal întocmite (predare-primire) clădirile ce se află în folosinţa Aviaţiei Utilitare din proprie­tatea Primăriei Timişoara, nu se cunoaşte valoarea evaluată şi reevaluată a acestora de către proprietar”, iar Aviaţia Utilitară a plătit impozit Primăriei Timişoara pentru… clădirile Primăriei Timişoara. Totodată, raportul consemna că nu e mai clară situaţia nici în ceea ce priveşte terenurile Aviaţiei Utilitare din proprietatea publică a judeţului Timiş, şi respectiv suprafeţele de teren ce trebuiau declarate în vederea impunerii la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

 

Print Friendly, PDF & Email