Minoritățile, incluse în procesul de decizie la nivelul județului

Foto: CJ Timiş

Consiliul Județean Timiş a aprobat constituirea Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale. Măsura a fost luată din necesitatea de a include toate etniile în procesul de dezvoltare economică, socială și culturală a judeţului, întrucât, în urma alegerilor locale, niciun candidat al minorităților nu a fost promovat în Consiliul Județean.

 

Consiliul Consultativ al Minorităților Naționale nu va avea personalitate juridică și va funcționa pe baza dialogului în elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul minorităților naționale, transmit reprezentanţii Consiliului Județean Timiş.

Din cadrul Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale pot face parte organizații reprezentative ale minorităților naționale, cu activitate în judeţ. În cadrul structurii vor fi abordate tematici de cultură, educație și formare, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, participare și activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, incluziune socială și susținerea familiei, probleme specifice legate de conviețuire și drepturi etc.

Reprezentantul desemnat de Consiliul Consultativ al Minorităților Naționale are statut de participant cu drept de intervenție în plenurile CJ Timiş care au pe ordinea de zi chestiuni legate de minorități. În plus, structura are dreptul de a face propuneri de acte administrative referitoare la chestiuni legate de minorități.

„Nu trebuie să uităm că Timişul are o bogată istorie a unei societăți multi- și interculturale, ecumenice, tolerante și fraterne, o istorie amintind de coabitarea armonioasă a unei populații plurilingve și cosmopolite. Acesta a fost de altfel poate cel mai important atu al Timișoarei în lupta sa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii și considerăm că în această perioadă, mai mult decât oricând, avem datoria să cinstim istoria noastră comună și să onorăm importanta distincție care ne-a fost acordată”, declară președintele CJ Timiş, Alin Nica.

 

Print Friendly, PDF & Email