Ministerul Culturii vrea opt milioane de lei de la Guvern pentru “Comorile României” în China

Comorile RomanieiMinisterul Culturii vrea să i se aloce suma de opt milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe 2014, pentru ca Muzeul Național de Istorie a României să poată organiza expoziția “Comorile României” în China, potrivit unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

Ministerul Culturii anunță că do­rește suplimentarea bugetului ministe­rului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de opt milioane de lei, în vederea finan­țării cheltuielilor pentru organizarea de către Muzeul Național de Istorie a României a expoziției „Comorile Româ­niei” în China.

Astfel, „potrivit memorandumului încheiat între Art Exhibition China și Muzeul Național de Istorie a României în vederea organizării expoziției «Co­mo­rile Chinei» la București, cele două părți s-au angajat să facă eforturi co­mune pentru organizarea unei expoziții reunind mărturii culturale Românești în China. Tema organizării, în condiții de reciprocitate, a unei mari expoziții arheologice și istorice românești în China, găzduită de un muzeu important din această țară a fost discutată cu pri­lejul tuturor întâlnirilor tehnice din­tre specialiștii români și chinezi impli­cați în organizarea expoziției «Comorile Chinei», la care au luat parte și repre­zentanți ai Ambasadei Republicii Populare Chineze la București. Partea chineză a salutat o asemenea decizie și a promis să o sprijine”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii, citat de Mediafax.

De asemenea, realizarea în cursul anului 2014 a unei mari expoziții reu­nind piese excepționale din patrimoniul cultural românesc în China nu repre­zin­tă doar un gest de politețe față de eforturile făcute de această țară, care a oferit în condiții extrem de generoase, posibilitatea publicului românesc de a lua contact cu capodopere ale civiliza­ției chineze, dar este și un act impor­tant de politică culturală din partea Guvernului României.

Muzeul Național de Istorie a Ro­mâ­niei din București, Muzeul Național de Artă al României și Complexul Mu­zeal Moldova din Iași au inițiat pro­iectul expoziției „Comorile României”, la care s-a alăturat și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Expoziția „Comorile României” este concepută ca un pandant al ex­poziției „Comorile Chinei”, găzduită de Muzeul Național de Istorie a României în 2013. Ea este gândită să reunească un număr de 600 – 700 obiecte arheolo­gice și de artă semnificative din patri­mo­niul cultural românesc (ceramică, arme, podoabe și accesorii vestimenta­re, vase sacre și profane din aur, ar­gint și bronz, sculpturi în piatră, cera­mi­că și metal, țesături istorice, icoane, fresce, monede) datând din paleoliticul final, neolitic, epoca bronzului și prima epocă a fierului, geto-dacică, romană, medievală românească, provenind din toate regiunile istorice ale României.

Expoziția „Comorile României” ar putea fi organizată în minimum nouă luni, din momentul aprobării bugetului ei și semnarea contractului cu partea chineză. Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, partea română urmează să-și asume susținerea financiară a chel­tu­ieli­lor de asigurare, transport a pa­trimoniu­lui și transport al curierilor, inspectori­lor și oficialilor, pregătirea catalogului, iar în sarcina părții chi­neze vor reveni cheltuielile legate de transportul intern și securitate, de or­ganizarea expoziției, ca­zarea, masa și diurna curierilor și oficia­lilor, editarea catalogului și publicitatea.

De asemenea, tot părții române îi va reveni sarcina acoperirii cheltuieli­lor de transport, cazare, masă și diurnă ale unor specialiști care ar urma să susțină o conferință științifică legată de descoperirile arheologice și patri­moniul artistic medieval românesc care ar trebui organizată la Beijing în perioada expoziției.

Print Friendly, PDF & Email