„Mini-amnistie” fiscală la Timişoara

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara se pregăteşte să anuleze creanţele către bugetul local care sunt mai mici de 40 de lei. Motivul: cheltuielile de colectare la bugetul local ar fi mai mari decât suma care trebuie recuperată.

 

Cei cu datorii mici scapă de-o grijă

Probabil pe principiul că reglementările uzuale nu trebuie aplicate până în pânzele albe şi în situaţii care frizează absurdul, creanţele mai mici de 40 de lei către bugetul local se vor anula la Timişoara.

De altfel, şi Codul de Procedură Fiscală precizează că „creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.”

Motivul este simplu. Adrian Bodo, directorul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, declară că, în aceste cazuri, cheltuielile de colectare la buget a acestor sume, inclusiv prin executare silită, ar fi mult mai mari decât creanţa în sine.

„Pentru realizarea măsurilor necesare în vederea încasării acestor creanţe fiscale, cheltuielile de executare, necesare a fi avansate, începând cu cele ce privesc comunicarea somaţiei până la cele ce privesc măsurile de executare silită, respectiv poprire şi valorificare a bunurilor, depăşesc valoarea creanţei fiscale urmărite”, se arată şi în motivarea proiectului pe această temă suspus spre aprobare Consiliului Local.

De altfel, nu în această zonă se regăsesc grosu” datoriilor către bugetul local. O dovadă în acest sens este şi faptul că suma aferentă acestor creanţe care se anulează este de doar 97.551,41 lei.

 

Somaţii pe mail

Pe lângă eliminarea acestor debite, care mai mult încurcă scriptic procedurile normale de lucru, pentru Direcţia Fiscală s-a propus, cu aprobare de la următorul plen, o listă de acte care să fie comunicate către contribuabili pe mail sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi stampila organului fiscal local.

Prin transmiterea acestor acte pe mail, contribuabilii le vor primi prompt şi sigur, iar la Direcţia Fiscală se elimină procedurile de ştampilare şi semnare a unei corespondenţe voluminoase.

Conform motivării acestui demers, având în vedere numărul mare de contribuabili aflaţi în evidenţa Direcţiei Fiscale Timişoara (aproximativ 280.000), comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă „ar duce la îmbunătăţirea în mod considerabil a activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor locale, atât pentru organul fiscal, cât şi pentru contribuabili, precum şi la micşorarea cheltuielilor aferente comunicării prin poştă a acestor acte”.

Practic, prin folosirea emailului în loc de corespondenţa poştală clasică, se va simplifica relaţia dintre contribuabil şi instituţie, şi se vor reduce cheltuielile semnificative de menţinere a legăturii prin corespondenţă cu sute de mii de contribuabili.

Print Friendly, PDF & Email