Măsuri pentru resuscitarea industriei europene

industrieComisia Europeană a propus zilele trecute un set măsuri pentru a stimula industria europeană, care a înregistrat un declin începând din 2008. Redresarea sectorului ar crea noi locuri de muncă şi ar genera creştere economică.

 

Plan de revenire, după criză

Comisia Europeană propune ac­ţiuni imediate pentru o renaştere in­dustrială europeană care să stimuleze creşterea economică şi să creeze mai multe locuri de muncă. Este vorba de acţiuni de modernizare a industriei europene, prin sporirea investiţiilor în inovare, tehnologii noi şi competenţe, precum şi prin îmbunătăţirea accesului la finanţare. Măsurile ar urma să fie ac­celerate prin utilizarea fondurilor U.E. alocate în acest scop. În acelaşi timp, C.E. propune crearea unui mediu mai favorabil întreprinderilor, prin simpli­ficarea reglementărilor şi prin facili­tarea accesului la pieţe din afara U.E.

Argumentele în acest sens sunt clare: un sector industrial mai puter­nic ar contribui la crearea de locuri de mun­că şi ar stimula creşterea econo­mică.

Industriei europene i se datorează un sfert din locurile de muncă din sec­torul privat şi peste 80% din expor­turile Europei. Din păcate, sectorul se află în declin începând din 2008. Criza econo­mică a dus la pierderea a 3,5 milioane de locuri de muncă, iar C.E. consideră că inversarea acestei tendinţe este cru­cială pentru susţinerea redresării eco­nomice. În acest sens, prioritare sunt considerate investiţiile în domenii in­dustriale de viitor, precum maşinile ecologice sau reţelele „inteligente” de electricitate, îmbunătăţirea accesului la finanţare, ameliorarea modului de funcţionare a pieţei unice (de exemplu prin protejarea drepturilor de proprie­tate intelectuală), pentru a încuraja spiritul antreprenorial şi întreprinderi­le mici. După discutarea acestor măsuri, C.E. a făcut apel la Guvernele  statelor membre ale U.E. să adopte propunerile sale la următorul summit. Obiectivul C.E. este ca, până în 2020, ponderea industriei în PIB să crească de la 16%, cât este în prezent, până la 20%.

Încercări de revitalizare a industriei pierdute a Timişului

La nivelul Timişului, anul trecut oficialii judeţeni, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Ti­miş au lansat un proiect de revitalizare a industriei pierdute a Timişului intitu­lat „Model experimental de măsurare a dezvoltării convergente regionale în procese economice nestabilizate”, care urmăreşte reindustrializarea economi­co-socială a zonei, fie prin revitalizarea unor branduri care au activat înainte de 1990 şi au dispărut după Revoluţie, fie prin promovarea industriilor tinere.

”Alegerea sectoarelor şi a produ­se­lor se va face pe bază de măsurări, de experienţă în domeniu, de necesi­tăţi viitoare ale judeţului Timiş, dar şi de tendinţele din regiunile UE şi din judeţele alăturate. În paralel cu acest demers se va face şi o demonstraţie pri­vind cooperarea dintre două regiuni învecinate. Timişul, prin firmele loca­lizate în Timişoara, în împrejurimi şi în judeţ, va avea şansa unor avantaje atât din producţie – industrii tinere, cu sau fără susţinere din fonduri nerambursa­bile locale, naţionale sau europene –, cât şi din comerţ”, a declarat Sergiu Bălaşa, directorul Adetim.

Bugetul total propus pentru pro­iectul acesta este de 2,3 milioane de lei, din care 92.000 de lei reprezintă con­tribuţia Adetim, ca sumă nerambursa­bilă. Este greu însă de crezut că, cu toate finanţările europene disponibile, se va mai putea ajunge la ceea ce re­prezenta industria Timişului înainte de 1990. Acest sector industrial a fost însă pierdut în primii ani ai privatizării capitaliste haotice, ajungându-se la ruinarea unora dintre cele mai mari branduri care au consacrat economia bănăţeană în lume.

Din păcate, nici acum, după anii de privatizare haotică şi după criza economică începută în anul 2008 sec­torul industrial timişean nu dă semne de revenire pe o pantă ascendentă, lucru dovedit de faptul că se continuă procesele de disponibilizare colectivă începute odată cu criza în acest sector. „Ne-au fost anunţate încă de anul trecut o serie de restructurări în patru societăţi comerciale din Timiş, în urma cărora vor fi concediaţi peste 400 de angajaţi. Ne bucurăm însă că în acest an, în prima lună nu au fost anunţate alte disponibilizări, în afară de această cifră pe care o ştiam”, afirmă Simona Potîng, consilier EURES în cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş.

Print Friendly, PDF & Email