Mai există șanse să avem Centrul Intermodal Timișoara?

Deputatul Alin Popoviciu susține că nu. Titu Bojin afirmă că a primit de la Guvern promisiuni privind finanțarea proiectului.

centru intermodalLa o zi după ce deputatul P.D.L. de Timiș Alin Popoviciu afirma că Centrul Intermodal Timișoara a deveni un proiect neeligibil, din cauza intereselor imobiliare majore în zona Remetea Mare – unde s-a dorit relocarea lui –, Titu Bojin îl acuză că minte și spune că proiectul se află pe prima poziție pe lista priorităților Ministerului Transporturilor și că va primi finanțare.

 

Democrat-liberalii reclamă interese imobiliare majore în zona Remetea Mare

Deputatul P.D.L. de Timiș Alin Popoviciu declară că în documentul care conține lista obiectivelor majore de investiții ale județului pentru perioada 2014 – 2020, care le-a fost înmâ­nat recent parlamentarilor de către responsabilii din Consiliul Județean Timiș, mai multe men­țiuni care se referă la constrân­gerile ce stau în calea materia­li­zării acestor proiecte sunt de­rizorii și fără legătură cu pro­misiunile din campania electo­rală locală a U.S.L.

Alin Popoviciu deputat (4)Alin Popoviciu susține că a fost personal să se intereseze la Ministerul Transporturilor de soarta proiectului Centrului In­termodal de Transport Mărfuri Timișoara și afirmă că această investiție nu mai are șanse de materializare. Și asta pentru că, din pricina relocării amplasa­men­tului de la Recaș la Remetea Ma­re, proiectul a devenit neeligibil. Situație pe care Alin Popoviciu i-o impută președintelui C.J. Ti­miș, Titu Bojin, pe care îl acuză că a decis relocarea din rațiuni ce țin strict de interesele sale personale: “Dacă s-ar fi con­struit la Recaș, acum am fi avut deja Centru Intermodal”.

În condițiile în care nu sunt lămurite problemele legate de proprietatea asupra terenurilor de la Remetea Mare, șansele pen­tru realizarea unor centre intermodale de transport măr­furi sporesc pentru competitorii Timișoarei, Iași și Craiova, aco­lo unde terenul pus la dispoziție pentru investiție se află în pro­prietatea Statului, mai spune de­putatul P.D.L. Suspiciunile lega­te de rațiunile care au condus la luarea deciziei de relocare a am­plasamentului, după ce o parte dintre aprobări fuseseră obți­nu­te deja și fusese realizat chiar și un studiu de fezabilitate nu sunt recente. Mai mulți reprezen­tanți ai P.D.L. au luat, în timp, po­ziție publică. Fostul deputat Valeriu Tabără declară și el că, prin mutarea Centrului la Remetea Mare, a fost favoriza­tă specula imobiliară: “Dacă s-ar fi mers pe varianta Recaș, spe­culanții de terenuri nu ar fi avut nimic de câștigat, aceasta deoa­rece administrația locală punea la dispoziție întreaga suprafață. În schimb, la Remetea Mare, terenurile trebuiau achizițio­na­te de la proprietari. Este limpe­de ce prețuri ar fi urmat să aibă tranzacțiile cu terenuri la Re­metea Mare, susținute, evident, cu bani europeni, și cam cine ar fi putut beneficia de pe urma vânzării lor”. Valeriu Tabără a mai spus că amplasarea inter­mo­dalului la Recaș ar fi repre­zentat o soluție optimă, pentru că s-ar fi realizat în acest fel un terminal ce ar fi realizat inter­co­nectarea dintre transportul fero­viar, cel rutier și cel aerian – fiind o investiție care ar fi contribuit major la dezvoltarea întregii zone de vest a țării, centrul fiind situat în imediata apropiere a noii autostrăzi. Beneficiile ar fi fost evidente nu numai pentru Recaș și Timișoara, prin crea­rea de locuri de muncă, ci pen­tru întregul Banat, întrucât ar fi permis un acces mai rapid, mai eficient și mai ieftin la mărfuri de toate felurile.

La rândul său, consilierul județean P.D.-L. Marius Marti­nescu consideră că este evi­dent că, din moment ce s-a dorit schimbarea soluției inițiale, pentru care exista întocmită și era aprobată inclusiv documen­tația inițială necesară, “există un interes legat de zona Reme­tea Mare, mai ales că există destul de multe informații rele­vante legate de cine sunt, de fapt, marii proprietari de tere­nuri din zona Remetea Mare”.

Președintele C.J.Timiș: “Alin Popoviciu minte, așa cum face de obicei”

Titu BojinÎn replică la acuzele lui Alin Popoviciu, președintele C.J. Timiș, Titu Bojin îi cataloghea­ză declarațiile drept minciuni și spune că, în urma discuțiilor avute la București în zilele de 5 și 6 februarie, cu premierul Victor Ponta, cu vicepremierul Liviu Dragnea, cu miniștrii Ra­mona Mănescu și Dan Șova, dar și cu senatorul Ilie Sârbu, ju­dețul va dobândi, în zilele ur­mă­toare, certitudini legate de fi­nan­țarea proiectului Centrului In­termodal de Transport Mărfuri.

În condițiile în care un prim pas care ar trebui făcut pentru deblocarea proiectului se leagă de anunțarea unei opțiuni tran­șante în ce privește locația, din partea Ministerului Transportu­ri­lor, devine limpede că viitorul proiectului Centrului Intermo­dal de Marfă Timișoara depinde de o decizie conotată politic. Pe care președintele C.J. Timiș, Titu Bojin, lasă să se înțeleagă că mizează în acest moment.

În ce privește proiectul Cen­turii Sud și proiectul de reali­zare a conexiunii la autostradă dinspre nodul rutier km 40-41 spre Municipiul Timișoara, Titu Bojin declară același lucru: că acestea se află chiar acum în analiză, pe masa ministerelor de resort (Ministerul Trans­porturilor și Ministerul Marilor Proiecte – n.red.), cu șanse de a figura pe lista priorităților pro­puse spre finanțare.

Viitoarea locație, sub semnul incertitudinii

În fișa de proiect referi­toare la Centrul Intermodal de Transport Mărfuri, reprezen­tanții administrației județene menționează că acordul cu C.N.C.F.R. nu este finalizat și declară că nu s-a primit niciun răspuns la propunerea de aso­ciere în participațiune. În plus, mai menționază, procedura de achiziție a terenului pentru amplasamentul Remetea Ma­re este blocată în absența unui acord între C.J.T. și C.N.C.F.R. În vreme ce, referitor la solici­tarea C.N.C.F.R. vizând ac­tualizarea studiului de fezabili­tate pentru locația de rezervă Recaș, este menționat faptul că nu se cunoaște încă opțiu­nea Ministerului Transportu­rilor în ce privește alegerea locației unde se va realiza in­vestiția.

Ca urmare, reprezentanții administrației județene preci­zează că, în absența unor deci­zii venite din partea Ministe­rului Transporturilor și a C.N.­C.F.R. S.A., există riscul de a fi ratate oportunitățile de finan­țare din fonduri U.E.

Print Friendly, PDF & Email