Lupta anticorupţie se face în continuare cu afişul

60.000 de lei de la Consiliul Judeţean Timiş pentru afişe şi “mesaje anticorupţie”

Afis DGAPotrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Timiş, pus pe ordinea de zi pentru următoarea şedinţă de plen, administraţia judeţeană va acorda pentru acest an suma de 60.000 de lei, pentru deja clasicele afişe anticorupţie.

 

Buget scăzut cu 20.000 de lei faţă de anul trecut

În ultimii ani a devenit o tradiţie implicarea Consiliului Judeţean Timiş în “frontul de luptă anticorupţie”, prin acor­darea de bani Direcţiei Ge­ne­rale Anticorupţie, pentru cla­sicele afişe şi pliante cu care se combate de ani buni corupţia în Timiş. Sponsorizarea, dacă se poate numi aşa, se desfă­şoa­ră pe baza unui protocol de co­laborare, “în vederea promo­vării unor mesaje cu conţinut informativ-preventiv anti­co­rupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a socie­tăţii civile”. În cadrul cola­bo­rării, C.J. Timiş asigură tipări­rea de afişe, pliante şi alte ma­te­riale de promovare “care con­ţin machete de prezentare a activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei desfă­şu­rată de M.A.I. prin D.G.A., pre­cum şi mesaje anticorupţie”.

După ce a primit 40.000 de lei, în anul 2011, şi 80.000, în 2012, în acest an D.G.A. a soli­citat 60.000 de lei pentru “con­fec­ţionarea unor materiale de pro­movare ce vor conţine me­sa­je anticorupţie”, sumă cuprin­să în bugetul pe 2013.

Controverse parlamentare legate de afişele din vămi

Petru Ehegartner cmykAceleaşi afişe anticorupţie, puse în vămile timişene au făcut obiectul unei interpelări recen­te a senatorului P.N.L. de Timiş Petru Ehegartner, care spune că respectivele afişe s-ar putea să aibă mai degrabă un efect negativ decât unul pozitiv: „Per­soanele care intră în România pe la Punctul de Trecere Cenad sunt întâmpinate cu panouri conţinând mesaje de prevenire şi combatere a corupţiei, pre­cum «Stop corupţiei!». Înţeleg scopul acestor mesaje, însă consider că au un impact nega­tiv asupra imaginii României, pe care şi-o fac cetăţenii care ur­mează să intre pe teritoriul ţării noastre. Aceste mesaje sunt de natură a crea o imagine nefa­vorabilă României şi con­sider că ar putea fi găsite alte soluţii de amplasare a panou­rilor cu mesaje anticorupţie”, se arată în interpelarea parla­men­tarului timişean.

Senatorul liberal a solicitat M.A.I. să precizeze dacă s-a realizat vreun studiu preliminar cu privire la am­pla­sarea panou­rilor cu mesaje an­ticorupţie la intrarea pe teri­toriul României şi dacă există o statistică pri­vind reducerea infracţionalităţii la punctele de trecere a fron­tierei, în urma amplasării aces­tor panouri.

Oficialii din Interne au răs­puns că instalarea celor patru bannere în Punctul de Frontie­ră Cenad s-a realizat ca urmare tocmai a Protocolului de cola­borare dintre Consiliul Jude­ţean Timiş şi D.G.A., ce face obiec­tul proiectului de hotărâre al C.J. Timiş ce va intra în dez­batere la următoarea şedinţă. Toto­dată, mai spunea condu­ce­rea M.A.I., amplasarea de afişe anticorupţie ar fi şi o urmare “a acţiunilor de combatere deru­late, în cursul lunii februarie 2011, de către Direcţia Gene­rală Anticorupţie la frontiera non-U.E. a României”.

Adică, după descinderile din 2011, când ture întregi de vameşi şi poliţişti de frontieră au fost arestaţi pentru corupţie, în vestul ţării, reacţia M.A.I. a fost să pună afişe anticorupţie în vămile timişene. “Am trecut recent prin Cenad şi am văzut că afişele sunt tot acolo. Cred că nu e un demers prea in­spirat”, mai spune senatorul timişean.

Print Friendly, PDF & Email