Lucrări „virtuale” şi sporuri fanteziste la Primării cu bugete modeste

Curtea de Conturi a publicat sinteza controalelor făcute la Primăriile din Timiş, în 2015. Ca şi în cazul raportului de anul trecut, se pare că nimic nu se schimbă pe aceste segment, aceleaşi probleme cu lucrări inexistente sau cu devize umflate regăsindu-se în „palmaresul” unora dintre Primăriile din Timiş cu bugete dintre cele mai modeste.

 

O nouă „cronică” a meandrelor banilor publici

Cu rezervele de rigoare, pentru că o bună parte din cei controlaţi contestă cu succes rapoartele de control, Curtea de Conturi a făcut public zilele trecute raportul privind gestionarea finanţelor publice la nivel local.

În prim-plan, în ceea ce priveşte anomaliile depistate, sunt, ca de obicei, Primăriile comunale. La o trecere în revistă a cheltuielilor considerate nejustificate, raportul de control arată că la Primăria Foeni s-au constatat plăţi efectuate în alte scopuri decât cele legate de activitatea entităţii, pentru cheltuieli cu convorbiri telefonice internaţionale sau consum energie electrică în alte locaţii decât cele aparţinând Primăriei.

Primăria Margina a înregistrat cheltuieli ce nu au legătură cu obiectul său de activitate, fiind achiziţionate produse ce intră în categoria cheltuielilor de protocol în valoare de 137.000.

La Primăria Pişchia s-a constatat efectuarea de plăţi către bugetul de stat, pentru achitarea din bugetul local a două amenzi, stabilite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara.

Lucrările de construcţie sau infrastructură continuă să fie o sursă inepuizabilă de nereguli, cu probleme semnalate în tot judeţul. La Ciacova s-au constatat plăţi fără justificare, aferente diferenţelor de suprafaţă neexecutate în lucrarea de realizare de trotuare.

L Primăria Cenad s-a constatat că pentru construcţia Casei de Cultură din comună, între manopera înscrisă de către executant ca fiind realizată şi manopera declarată ca şi cheltuieli ale firmei s-a stabilit, o diferenţă de 161.000 de lei „fiind prejudiciat astfel bugetul local al UATC Cenad prin faptul că această sumă nu a putut fi justificată de către executant ca şi cheltuială cu manopera”.

Pentru realizarea lucrărilor făcute la patru tronsoane din cadrul reţelei de canalizare din intravilanul comunei Periam, raportul de control consemnează lucrări neexecutate la data recepţiei, dar achitate nelegal în contul executantului, bugetul local fiind prejudiciat cu 820.000 de lei.

La Stachinez raportul remarcă decontarea nelegală de panouri gard, stâlpi gard, obiecte termopan în valoare de 244.000 de lei, „în condiţiile existenţei de diferenţe de valori între valoarea facturată şi cea înscrisă în situaţiile de lucrări rezultând că entitatea a efectuat o plată nelegală pentru care nu există documente justificative, şi care a condus la prejudicierea bugetului local”.

 

Războiul sporurilor continuă

Curtea de Conturi remarcă nereguli şi la acordarea diverselor sporuri către personalul din Primării, deşi o parte din acestea au fost confirmate ca legale de către instanţe.

Raportul remarcă plata necuvenită efectuată către angajaţi a sporului de dispozitiv de 25%, inclus în salariul de bază, angajarea de credite bugetare pentru efectuarea de plăţi de drepturi salariale de natura sporului pentru fidelitate şi loialitate, la Beba Veche, plata nejustificată a unor sume sub formă de ajutoare de sărbători, la Bogda, Cărpiniş, Criciova, Giera, Satchinez şi Recaş, ori plăţi nelegale de natura sporului de confidenţialitate, în procent de 25%, şi a sporului pentru fidelitate şi loialitate, la Topolovăţul Mare.

„Curtea de Conturi continuă să facă ce ştie ea mai bine, adică să consemneze ca şi nereguli plata unor drepturi salariale care au fost câştigate şi confirmate în instanţă”, spune Tiberiu Negrei, liderul Sindicatului Funcţionarilor Publici din Primăria Timişoara, referindu-se la situaţiile în care concluziile auditorilor se bat cap în cap cu sentinţe date de diferite instanţe din Timiş pe aceste speţe de conflicte de muncă legate de salarizare.

Print Friendly, PDF & Email