Listele fără speranță ale solicitanților de locuințe sociale, actualizate la Timișoara

Unii solicitanți sunt înscriși pe liste din 1990

Locuinta modulara ConstantaCa în fiecare an, Primăria Timișoara actualizează lista solicitanților de locuințe sociale, un demers care s-a dovedit a fi în ultimii ani unul mai degrabă formal, onorific, raportat la numărul mare de solicitanți și numărul mic, sau chiar inexistența unor spații disponibile. Unii dintre solicitanți, înscriși în 1990, au îmbătrânit pe liste, așteptând o locuință socială. Nici acum nu este anunțată inițierea vreunei construcții A.N.L. pentru închiriere. Cât despre planul de anul trecut, cu construcția de locuințe modulare, nu se mai știe nimic.

 

Liste cu vechime

Printre proiectele care vor fi aprobate la următoarea ședință de plen a Consiliului Local se numără și unul privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2014, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

„Liste cu priorități” pare însă un termen mai degrabă eufemistic, ținând cont de realitatea ce transpare din a­ceste liste și perspectivele extrem de slabe ale solicitanților de a primi în vii­torul apropiat locuința pe care unii, în unele cazuri, o așteaptă de zeci de ani de la Primărie. Astfel, pe lista de tineri căsătoriți se regăsesc 1859 de persoane sau familii, pe lista celor crescuți la ca­sa copilului, după cum se exprimă Pri­măria. Adică, foști rezidenți din centre de plasament evacuați odată cu împli­ni­rea vârstei de 18 ani sunt 338 de per­soane sau familii, la care se adaugă și pensionari – 230 de persoane sau fa­milii, evacuați – 842 de persoane sau familii și cazuri sociale – 2.809 de persoane sau familii.

Primăria a reînnoit, ca în fiecare an, lista, de pe care unii au ieșit prin de­ces. „Anual listele de priorități se re­în­noiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior și sunt îndreptățite în vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timi­șoara, păstrându-se pe aceste liste per­soanele înscrise în anii anteriori și ca­re până în prezent nu au beneficiat de o locuință”, precizează reprezentanții Municipalității.

Analizând listele, se poate consta­ta că, de pildă, că pe lista de evacuați se regăsesc persoane care din 1992 au fost scoase în stradă și de atunci tot așteap­tă o locuință socială de la Primărie. Pe lista de cazuri sociale există un solici­tant care are o vechime și mai mare, depunând o cerere la Primărie imediat după Revoluție, în anul 1990. Și mai spectaculoasă e lista de tineri căsăto­riți, în care sunt zeci de cazuri de soli­citanți care au depus prima cerere în anul 1994, adică acum 20 de ani, și acum sunt oricum, numai nu tineri căsătoriți.

Mulți probabil că vor mai aștepta pentru că, potrivit conducerii Direcției de Patrimoniu a Timișoarei, singura speranță de rezolvare a câtorva cazuri de pe lista de priorități e aducerea în stare locuibilă a blocului de pe strada Polonă cumpărat anul trecut de Primă­ria cu aproximativ un milion de euro, și în cazul căruia, deși s-a spus că locuin­țele sunt „impecabile”, realitatea de la fața locului, post-vânzare, a dovedit contrariul. Niciunul dintre cele 129 de locuințe din bloc nu a costat mai mult de 7.300 de euro. 25 de apartamente au fost achiziționate la prețul de 7.095 de euro, 78 de apartamente la 7.244 de euro, iar 26 de apartamente la prețul de 6.870 de euro bucata. În total, primăria plătește pe întregul imobil 921.009 euro. Locuințele au între 15 și 16 metri pătrați, primăria anunțându-și intenția de a le oferi cazurilor sociale. Nu se știe însă când și în ce condiții.

În ceea ce privește proiectele A.N.L. pentru închiriere la prețuri modi­ce acelorași cazuri sociale, anul acesta sunt slabe șanse să se concretizeze ceva în municipiu. „Singura posibilitatea de demarare a vreunui proiect ANL în Timișoara în acest an ar fi doar dacă s-ar face contracte pentru achiziționare prin credit ipotecar. Altfel, cu finanța­re de la buget nu cred că e posibil”, declară Martin Staia, șeful Direcției de Patrimoniu a Primăriei Timișoara.

„Modularele” lui Mazăre – uitate deocamdată

O soluție alternativă pentru rezol­varea problemei locuințelor sociale, importată de la Constanța, de la pri­ma­rul Radu Mazăre, era, în viziunea Primăriei Timișoara, construirea de locuințe modulare. În 2012 se vorbea prima oară de aceste locuințe, și atunci se făcea un preț local de construcție foarte mare: aproape 500 de euro pe metrul pătrat. Ignorând acele calcule, anul trecut Primăria a părut dispusă să inițieze construcția acestor locuințe, dând deja comandă pentru studiul de fezabilitate aferent.

Însă rămâne de văzut dacă prețul de pornire, rezultat în urma studiului de fezabilitate, va fi de natură să justi­fice realizarea acestor locuințe. Altfel, Primăria va avea doar încă un studiu de fezabilitate imposibil de pus în aplicare.

Zonele vehiculate până acum pentru construcția acestor locuințe sunt Freidorf, Ronaț și Calea Aradului. În ultimele luni, nu s-a mai discutat însă nimic despre posibilitatea concretizării acestui proiect. „Nu s-a mai realizat nimic concret legat de acel proiect, cu locuințele sociale modulare”, spune Martin Staia.

Print Friendly, PDF & Email