Linia de troleibuz Timişoara – Ghiroda ar putea fi funcţională din martie 2015

Nicolae Robu in microbuzUn sistem integrat de circulaţie şi transport în oraş şi alinierea la tendinţele generale legate de utilizarea în trafic a unor mijloace de transport nepoluante sunt doar două dintre obiectivele asumate de Primăria Timişoara în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene. Proiectul va permite ca, în termen de 15 luni, comuna Ghiroda să fie legată de Timişoara printr-o linie de troleibuz, care va fi realizată în prelungirea reţelei urbane de troleibuz deja existente.

 

Premise pentru realizarea unui sistem integrat de transport în Timişoara şi împrejurimi

Extinderea reţelei de troleibuz ca­re acoperă în prezent exclusiv trasee urbane înspre localităţile peri-urbane a fost evocată în repetate rânduri de către primarul Timişoarei, Nicolae Robu. Acesta a vorbit inclu­siv despre proiectul extinderii liniei troleibuzului 14 înspre localitatea Dum­brăviţa, tot printr-un proiect finanţat din fonduri europene. Unul dintre a­ceste proiecte de ameliorare a infra­struc­turii peri-urbane a luat startul în mod oficial în 25 decembrie 2013, iar autorităţile locale preconizează că, la capătul celor 15 luni asumate ca ter­men de execuţie, în comuna Ghiroda să circule trolei­buzul 11, a cărui linie va fi prelungită.

Proiectul de extindere a reţelei de troleibuz este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvolta­re Regională Vest, şi are drept lider Primăria Timişoara, care a încheiat un parteneriat cu Primăria Ghiroda. Va­loarea totală a proiectului este de peste  24,6 milioane de lei cu T.V.A. inclus, din care asistenţa financiară nerambursa­bilă din partea U.E. este de peste 19,7 milioane de lei.

Traseul pe care va fi implementat proiectul este DN6, de la Calea Lugoju­lui, din Timişoara, până în Ghiroda, având ca pod de traversare Canalul Be­ga. Lucrările care fac obiectul proiec­tului se referă la toate categoriile de lucrări necesare extinderii liniei de tro­leibuz, prin realizarea amenajărilor ru­tiere necesare desfăşurării activităţilor de transport public de persoane în con­diţii de siguranţă.

O alternativă nepoluantă

Nicolae Robu spune că de acum încolo urmează să se organizeze licita­ţiile pentru execuţie şi să fie demarate lucrările imediat ce condiţiile meteo o vor permite. Edilul insistă asupra ne­voii de a încuraja pe cât posibil utiliza­rea unor mijloace de transport ecolo­gice, acţionate electric, şi spune că, dacă exerciţiul financiar 2014 – 2020 o va permite, atunci Timişoara are în vedere achiziţionarea de mijloace de transport nepoluante, printre care şi 100 de autobuze cu motor electric. “Studiile noastre interne arată că se poate face faţă în acest moment, în Timişoara, cu parcul existent de trolei­buze, dar dacă viitorul exerciţiu finan­ciar o va permite (pentru că deocam­dată avem doar nişte informaţii în acest sens), atunci intenţionăm să achiziţio­năm şi 100 de tramvaie noi şi să extin­dem parcul de troleibuze”, afirmă pri­marul, insistând asupra imperativului unei bune gestionări a proiectelor a că­ror finanţare este susţinută din fonduri europene.

Dacă nu reuşeşti să le duci la bun sfârşit, pot exista consecinţe nedorite în cazul proiectelor europene: pe de o parte, există riscul să nu îţi mai fie ram­bursate cheltuielile, ceea ce îţi încarcă bugetul propriu, şi pe de altă parte poţi ajunge în situaţia să nu ţi se mai decon­teze nimic. De aceea, e nevoie de un management eficient al proiectului, care să îţi permită asigurarea cash flow-ului”, declară Nicolae Robu.

Potrivit informaţiilor oferite de pri­marul localităţii Ghiroda, Vasile Do­rel Cadariu, realizarea lucrării de extin­dere a reţelei de troleibuz înspre Ghi­roda va aduce după sine şi renunţarea la două trasee efectuate în prezent de autobuze care funcţionează pe carbu­rant şi care circulă pe liniile 29 şi 30. Si­tuaţie care, apreciază acesta, va gene­ra economii şi beneficii pentru mediu.

De altfel, în argumentarea oportu­nităţii proiectului de extindere a reţelei de troleibuz înspre Ghiroda figurează specificat şi faptul că proiectul va per­mite realizarea unui sistem integrat de circulaţie şi transport în Timişoara şi aria peri-urbană, inclusiv în zonele viitoarei aglomerări urbane care se preconizea­ză a fi dezvoltată în jurul Timişoarei. În plus, proiectul îşi propune să contribuie şi la ameliorarea în ansamblu a condi­ţii­lor de trafic urban, dar şi la îmbunătă­ţi­rea mobilităţii utilizatorilor de mijloace de transport în comun şi ameliorarea condiţiilor de mediu, prin reducerea gradului de poluare, graţie promovării unor modalităţi de transport nepoluant şi a încurajării transportului durabil.

Print Friendly, PDF & Email