Licitație pentru amplasarea dozatoarelor de apă pe domeniul public al Timişoarei

Primăria Timişoara. Foto: PMT

Primăria Timișoara anunţă că a scos la licitație publică trei amplasamente situate pe domeniul public, în zonele Doina, Dacia și Dâmbovița, și anume pe străzile Mureș, Burebista și Științei, pentru ca acestea să fie ocupate în mod legal de către operatorii de dozatoare.

 

Acțiunea face parte din campania Primăriei Timișoara de înlăturare a construcțiilor ilegale amplasate pe domeniul public. 13 dozatoare instalate ilegal au fost ridicate de pe domeniul public, în primăvara acestui an. Acestea nu aveau acorduri de funcționare, nici contracte de închiriere, prin urmare nu erau achitate nici taxele de ocupare a domeniului public. Unele dintre dozatoare erau racordate ilegal la rețeaua publică de apă.

Ulterior acestei acțiuni, Consiliul Local Timişoara a aprobat scoaterea la licitație a celor trei amplasamente.

Licitația este deschisă, cu strigare, și va avea loc în 27 iulie, la ora 10, la sediul Primăriei Timișoara, în Sala de licitații. Pot participa persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații familiale și întreprinderi individuale.  Plicurile înregistrate după expirarea datei și orei limită de depunere se vor returna nedeschise.

Documentele licitației – caietul de sarcini, fișa de date, formularele necesare și contractul cadru – pot fi accesate, contra cost, până la data de 16 iulie, la sediul Primăriei -Compartimentul Spații cu Altă Destinație, cam. 228. Programul este de luni până joi, între orele 9-10 și 13-16, respectiv vinerea, între orele 9-19.

Documentele de participare împreună cu actele ce atestă achitarea garanției și a taxei de participare, se înregistrează în plic închis, la sediul Primăriei, camera 12 (ghișeele 10 sau 11), până la data de 26 iulie, ora 16.

 

Print Friendly, PDF & Email