Liberalizarea pieței de energie – avantaje și dezavantaje

Dezbatere inițiată de Expert Forum, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara

Ana Otilia NutuInteresele majore de ordin economic, susținute prin lobby politic, corupția, dar și specularea neajunsurilor legislative de către băieții deștepți fac ca prețurile la energie electrică și la gaze naturale să fie mai mari în România decât în multe alte țări ale Europei Occidentale. O dezbatere organizată de reprezentanți ai Expert Forum și-a propus, de aceea, să ofere publicului larg instrumentele necesare înțelegerii oportunității oferite de liberalizarea pieței de energie.

 

Universitatea de Vest din Timișoara a găzduit, sâmbătă, 29 noiembrie, o dezbatere publică organizată de Expert Forum și ARDOR Banat, având ca subiect oportunitatea liberalizării pieței de energie în România. Expunerea, intitulată „Liberalizarea pieței de energie”, a fost susținută de Ana Otilia Nuțu, consultant al Băncii Mondiale și expert în cadrul organizației Expert Forum în politici de energie și infrastructură de transport.

Premisele în jurul cărora a fost structurată prezentarea subiectului au pornit de la identificarea nevoii de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la implicațiile pe care reglementarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale le generează asupra consumatorului final. A fost analizat, totodată, și mecanismul de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat.

Expunerea a debutat cu efectuarea unui sondaj ale cărui rezultate au fost prelucrate pe loc. La acest sondaj au fost invitați să participe toți cei prezenți, fiindu-le solicitat să ofere răspuns la un set de întrebări și să opteze pentru un punct de vedere cu privire la oportunitatea liberalizării pieței și a prețurilor pentru gazele naturale. Cei prezenți au fost invitați să își exprime și opinia referitoare la motivele care stau în spatele mesajelor transmise de politicieni cu privire la faptul că liberalizarea pieței gazelor naturale ar trebui amânată.

La prima întrebare adresată, cea legată de opinia în ce privește oportunitatea liberalizării pieței, doi din trei repondenți prezenți în sală s-au pronunțat favorabil liberalizării pieței gazelor naturale.

La cea de-a doua întrebare, legată de motivele pentru care politicienii pledează încă pentru amânarea liberalizării prețurilor, 16,7% dintre cei prezenți au apreciat că măsura amânării ar fi menită să îi protejeze pe consumatorii casnici, 27% au apreciat că este o măsură de protejare a consumatorilor industriali, în vreme ce 56,7% dintre repondenți au apreciat că rațiunile care stau în spatele deciziei de amânare a liberalizării pieței de energie se leagă de protejarea furnizorilor reglementați care funcționează în prezent în sistem.

Pornind de la rezultatele sondajului, expertul pe probleme de energie al Expert Forum, Ana Otilia Nuțu, a relevat faptul că, deși reglementată în acest moment extrem de diferit față de restul piețelor, care funcționează după principii concurențiale, piața furnizorilor de gaz din România prezintă, totuși, similitudini cu piețele restului produselor care le sunt oferite consumatorilor, fiind, de aceea, extrem de legitimă, în ceea ce privește drepturile și nevoile consumatorilor, informarea acestora cu privire la posibilitatea de a achiziționa energie în condițiile unei liberalizări a pieței energetice.

De aceea, întrebările în jurul cărora expertul EFOR și-a construit expunerea au fost legate de identificarea motivelor pentru care, în acest moment, furnizorii de energie de pe piața românească nu pot fi aleși în mod liber de către consumator, la fel ca și serviciile de telefonie, spre exemplu. În plus, în cadrul dezbaterii de sâmbătă s-a încercat să se ofere răspuns unor chestiuni elementare: cât și cui anume îi plătește consumatorul pentru energie, în baza facturii pe care acesta o primește prin poştă.

Potrivit intențiilor formulate de către organizatorii dezbaterii, obiectivele unui astfel de demers de conștientizare a publicului larg pleacă de la nevoia informării corecte a consumatorilor asupra faptului că, din pricina corupției, energia costă, în România, mai mult decât în Vest.

Credem că liberalizarea pieței de energie va lovi în primul rând grupurile de interese şi că o piaţă liberalizată poate însemna preţuri mai mici şi calitate mai bună decât ce avem azi”, precizează organizatorii dezbaterii, referindu-se la obiectivele asumate.

Ana Otilia Nuțu a apreciat și că, deși în acest moment, în România, există peste 60 de furnizori pe piața de energie electrică și peste 90 de furnizori de gaz, se poate vorbi despre o liberalizare a pieței doar în ce privește energia electrică. Piața furnizorilor de energie este reglementată de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei), iar pentru a se putea vorbi despre o liberalizare reală a pieței, ar trebui să existe suficienți competitori, a mai relevat expertul din cadrul EFOR. Aceasta a precizat că, în caz contrar, se poate lesne genera o piață de monopol, ale cărei dezavantaje flagrante se reflectă asupra consumatorilor.

Ana Otilia Nuțu a expus punctual care ar putea fi argumentele și contraargumentele liberalizării pieței gazelor naturale, subliniind faptul că liberalizarea pieței gazelor naturale ar crea premisele favorabile exploatării zăcămintelor din Marea Neagră, fapt care ar conduce la scăderea dependenței de importurile de gaz din Rusia.

În plus, a mai relevat Ana Otilia Nuțu, liberalizarea pieței gazelor ar putea conduce și la eliminarea unei inechități, care constă în aceea că, în condițiile actuale de subvenționare, cu cât se consumă mai multă energie, cu atât subvenția este mai mare, fapt care duce la alocarea unor sume mari, reprezentând subvenții, marilor consumatori. Și aceasta în condițiile în care subvențiile acordate de la bugetul de stat sunt, practic, susținute prin efortul financiar comun al tuturor contributorilor la buget.

Mai mult, impunerea unor prețuri reglementate presupune, a subliniat expertul EFOR, utilizarea ca referință a unor prețuri stabilite artificial, situație intens speculată, de altfel, în favoarea lor, de către așa numiții băieți deștepți din energie, care au cultivat relații privilegiate cu anumiți furnizori din sistem, pentru a obține, în felul acesta, beneficii.

Întârzierea liberalizării pieței pentru IMM-uri, la gaze, este, de aceea, în beneficiul furnizorilor reglementați, care obțin, astfel, o piață garantată, cu profit reglementat garantat”, a explicat Ana Otilia Nuțu. De aceea, a mai subliniat aceasta, E.ON Gaz și GDF – cei doi mari furnizori de pe piața de gaz – sunt oponenți ai ideii de liberalizare a pieței.

Ana Otilia Nuțu a mai precizat și că liberalizarea pieței gazelor ar însemna pătrunderea pe piața liberă, în căutarea de furnizori, a peste 170.000 de IMM-uri, care ar trebui să aibă acces la informații legate de ofertele furnizorilor de gaz, spre a putea opta pentru ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere economic, în funcție de propriul profil de utilizator. Situație pentru care, a mai relevat expertul EFOR, autoritatea de reglementare, ANRE, pune la dispoziția consumatorilor un instrument de lucru, sub forma unui comparator de tarife.

Pe de altă parte, însă, a precizat Ana Otilia Nuțu, liberalizarea pieței gazelor naturale ar atrage după sine și o serie de dezavantaje, întrucât piața liberă, la fel ca în toate celelalte domenii, comportă riscuri, ea nefiind sigură și calmă, cum este o piață reglementată. Unul dintre aceste riscuri ar fi creșterea prețului pentru consumatorii finali. În pofida acestui fapt, a mai explicat însă Ana Otilia Nuțu, dacă nu există o piață pe deplin funcțională pentru gaze, adică o piață cu adevărat concurențială, atunci sunt frecvente situațiile în care se face uz de abuzul de poziție dominantă sau se instituie o piață de monopol, situații reflectate în creșterea abuzivă a prețurilor.

Print Friendly, PDF & Email