Laboratoare de carne, luate la verificat de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară a iniţiat, începând de miercuri, acţiuni de control în laboratoare particulare de acreditare a preparării cărnii pentru depistarea eventualelor nereguli.

 

Pulpe puiMinistrul Agriculturii, Da­niel Constantin, a anunţat că de mier­curi A.N.S.V.A. a demarat mai multe controale în toată ţara, cu privire nu numai la cali­ta­tea pro­duselor, la anumite ana­lize, dar şi cu privire la activitatea anumitor laboratoare particulare, unde este realizat procesul de autocontrol.

Asta după ce mai mult de 3,4 tone de carne de pui congelată provenind de la Avicola Călăraşi şi retrasă de la comercializare din Selgros Suceava a fost depistată salmonella. Alte peste 13,5 tone de carne de pasăre au fost retra­se în Bucureşti şi Braşov. De asemenea, a fost pusă sub se­chestru o cantitate de patru tone de car­ne de pui provenită de la Avicola Călăraşi şi retrasă dintr-un super­market din Cluj-Napoca, în timp ce în Prahova a fost retrasă o can­titate de peste 2,3 tone de carne de pui congelată din trei loturi pro­venind de la Avicola Călăraşi, iar repre­zen­tanţii Di­recţiei Sanitar-Vete­rinare spun că în urma anali­zelor în două din­tre loturile de carne a fost de­pistată o „tulpină bacte­riană”.

Preşedintele A.N.S.V.A., Vla­dimir Mănăstireanu, decla­ra că instituţia pe care o conduce s-a autosesizat în urma informa­ţiilor privind livrarea de carne de pui alterată de către Avicola Că­lă­raşi, la un lanţ de supermarket-uri, destinatar fiind Selgros, con­form informaţiilor anchetatorilor din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro. Vladimir Mănăstireanu mai spune că au fost începute verificări în toată ţara în lanţul de supermarket-uri şi că managementul acestuia a decis să retragă de la vânzare toate loturile provenind de la Avicola Călăraşi.

Compania Selgros a infor­mat, în acelaşi context, că în septem­brie a refuzat în mai multe maga­zine livrări de la furnizorul Avi­cola Călăraşi din cauza aspec­tului şi a calităţii necorespun­zătoare.

Administratorul Avicola Că­lă­raşi, Orlando Daher, cercetat în dosarul evaziunii de peste 50 de milioane euro, susţine că suspi­ciunea de salmonella din septem­brie nu s-a confirmat, carnea fiind atunci „pusă în consum”, şi a adăugat că situaţia creată acum „provoacă pierderi care vor duce la faliment”.

Orlando Daher este cercetat în dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, el primind inter­dicţia de a părăsi ţara pe o perioa­dă de 30 de zile. În acest dosar au fost arestate 16 per­soane, între care procurorul An­gela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, lide­rul grupării evazio­niste, Mouba­rak Mahmoud Slei­man, şi funcţio­narul A.N.A.F. Antonio Burlacu.

Potrivit rezoluţiei de începere a urmăririi penale în acest dosar, reţelele de firmă fantomă consti­tuite de Moubarak Mahmoud Slei­man au fost utilizate în favoarea unor beneficiari precum Avicola Mihăileşti S.R.L., Avicola Creve­dia S.A., Avicola Tărtăşeşti S.A., Avicola Călăraşi S.A., Palrom In­ter S.R.L., Palrom S.R.L., Lacto Food S.R.L., Lactmar S.R.L., Atif­co In­ternaţional S.R.L., Caliprix Inter­national S.R.L. şi Carmistin S.R.L., controlate de membri ai grupării.

Mai mult, potrivit anchetato­rilor, unul dintre inculpaţii din dosar, Orlando Daher, a dispus reambalarea unor cantităţi im­portante de pui grill, de ordinul zecilor de tone, returnate din hypermarket. Astfel el i-a cerut administratorului unei firme care presta servicii către S.C. Avicola Călăraşi S.A. să îl ajute să gă­sească o soluţie prin care se pot reambala cantităţi de pui, fără ca activitatea să fie supravegheată sau verificată de persoane spe­cializate, respectiv de medici veterinari.

Print Friendly, PDF & Email