La Timişoara se pregăteşte amnistia fiscală

BaniCu toate că şi la nivel central se discută despre faptul că măsurile de amnistie fiscală propuse până acum au sporit debandada şi par să fi avut mai degrabă rolul de a încuraja neplata, o măsură similară se vrea a fi implementată şi plan local. Vizate sunt penalităţile pentru taxele şi impozitele locale plătite cu întârziere de timişorenii rău-platnici.

 

Amnistie după model central

Consilierii PSD din Consiliul Local Timișoara pregătesc un proiect de hotărâre care prevede o amnistiere a timișorenilor cu datorii la bugetul local. Potrivit proiectului, rău-platnicii care își plătesc datoriile restante până la 31 martie 2016 vor beneficia de o reducere de 70 la sută a dobânzilor și penalităților adunate de-a lungul timpului.  

Astfel, pentru contribuabilii care înregistrează datorii la bugetul local, privind impozitele sau alte taxe, până la data de 30 septembrie 2015, aceștia pot beneficia de o scutire de la plata penalităților, a majorărilor de întârziere în cuantum de 70 – 73,3%, cu condiția să își achite integral debitele restante și ca plata să se efectueze până la 31 martie 2016.

Cadrul legal care permite inițierea unui proiect de acest gen a fost creat printr-o ordonanță dată de Guvern, iar decizia finală îi aparține Consiliului Local.

Amnistia ar putea fi implementată după o altă măsură similară din acest an, când contribuabilii care aveau datorii de până la 40 de lei față de bugetul local au fost iertaţi de debitul restant. Astfel, au fost anulate obligaţiile fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la 31 decembrie .2014. În total, este vorba despre 172. 380,64 de lei, sumă împărțită între persoane fizice și juridice. Datoriile firmelor vizate au fost de 154.561 lei, cea mai mică fiind de 2 lei. La persoanele fizice, suma totală vizată a fost de 17.819 lei, iar cea mai mică restanță a fost de… 18 bani!  

„E greu de apreciat dacă o amnistie fiscală are rolul de a stimula plata datoriilor către bugetele centrale şi locale. Mai degrabă cred că încurajează neplata, în ideea că se creează un tratament discriminatoriu între cel care îşi plăteşte la timp taxele şi impozitele şi rău platnic. Şi poate influenţa bunul platnic, care să considere că nu are de ce să-şi mai plătească obligaţiile fiscale la timp, pentru că oricum se şterg parţial, sau se şterg penalităţile”, este de părere economistul Nicolae Bobiţan, cadru universitar la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Rezultate vizibile, anul viitor

Rămâne de văzut care vor fi efectele acestei măsuri de amnistiere fiscală. Cert este că în fiecare an, Direcţia Fiscală a recurs la toate măsurile posibile de recuperare şi în cazul firmelor, şi al persoanelor fizice.

Anul trecut, Serviciul Colectare şi Executare Silită a Persoanelor Juridice a emis peste 2.600 de somaţii, reprezentând impozite şi taxe locale şi amenzi contravenţionale, în baza titlurilor executorii emise de compartimentele de specialitate şi a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. De asemenea, a întocmit 68 de procese-verbale de insolvabilitate, iar pentru 411 de societăţi a făcut adrese pentru înscrierea sumelor la masa credală. Totodată, a emis 696 adrese către alte instituţii, în vederea înscrierii obligaţiilor fiscale la distribuirea sumelor realizate în urma licitaţiilor, s-au făcut 744 de popriri bancare şi s-au instituit 16 sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile şi s-au desfăşurat 13 licitaţii în vederea valorificării bunurilor pentru creanţele datorate bugetului local.

Deşi există percepţia că persoanele fizice sunt mai bune platnice decât firmele, raportat la bugetul local, şi în cazul lor, anual Direcţia Fiscală Timişoara trebuie să desfăşoare o activitate complexă pentru a recupera banii la bugetul local, sume aferente taxelor, impozitelor şi amenzilor neplătite. Anul trecut, au fost emise 510 somaţii care cuprind obligaţii fiscale neachitate, reprezentând impozite şi 8.079 de somaţii pentru amenzi contravenţionale. S-au emis 38 de somaţii în baza dispoziţiilor primarului Timişoarei, pentru recuperarea sumelor cu titlul de ajutor social şi ajutor de încălzire beneficiat in mod nejustificat, şapte somaţii care cuprind obligaţii reprezentând taxă judiciară de timbre, şi cinci somaţii, în baza sentinţelor civile, în urma cărora s-a hotărât antrenarea răspunderii personale patrimoniale a administratorilor societăţilor comerciale debitoare, pentru recuperarea sumelor reprezentând impozite şi amenzi. S-au creat, de asemenea, 3.673 de popriri asupra sumelor urmăribile, reprezentând venituri pentru recuperarea creanţelor fiscale.

Direcţia Fiscală Timişoara a trebuit să facă muncă de detectiv în unele cazuri, astfel că a solicitat informaţii de la instituţiile publice care pot furniza date despre debitori: Primăria Timişoara – Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanei, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Timiş, Casa Judeţeană de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Administraţia Finanţelor Publice. Şi cum o parte din datornici nu sunt timişoreni, s-au trimis spre executare anul trecut către alte Primării 892 de dosare de executare ale debitorilor care nu mai figurează cu domiciliu în municipiu.

Print Friendly, PDF & Email