Iradieri peste limitele admise, reclamate la Spitalul Judeţean Timişoara

spitalul-clinic-judetean-timisoaraPotrivit unei sesizări transmise Ministerului Sănătăţii, în cazul unor investigaţii radiologice făcute la Spitalul Judeţean Timişoara dozele de iradiere ar fi peste limitele admise. Deşi parlamentarul care a făcut sesizarea spune că a semnalat situaţia conducerii spitalului, managerii Judeţeanului susţin că nu au fost notificaţi pe această temă.

 

„Doze de iradiere inacceptabil de mari”

Conform unei sesizări oficiale transmise zilele trecute Ministerului Sănătăţii de către deputatul PNL Horia Cristian, ar exista o problemă legată de nivelul de iradiere pe care îl suportă pacienţii supuşi unor investigaţii radiologice. „Aparent dozele de iradiere primite de pacienţi în timpul investigaţiilor radiologice sunt inacceptabil de mari, depăşind toate normativele în vigoare”, se arată în sesizarea deputatului Horia Cristian, care anexează şi documente în care se indică valorile de iradiere.

Parlamentarul mai spune că situaţia a fost adusă la cunoştinţa conducerii spitalului, în repetate rânduri, însă nu s-a făcut nimic pentru corectarea acestei situaţii. Horia Cristian a cerut un audit urgent, susţinând că situaţia durează de mai bine de un an.

Pe de altă parte, conducerea Spitalului Judeţean afirmă că nu a fost sesizată cu privire la această problemă. „Până acum nu am primit nicio sesizare pe această temă”, declară dr. Marius Craina, directorul Spitalului Judeţean Timişoara. Menţionând că va transmite TIMPOLIS, în perioada următoare, o listă cu toate valorile de iradiere ale aparaturii de specialitate, menţionând că toate aceste aparate au autorizaţiile de funcţionare necesare, care nu pot fi obţinute dacă sunt depăşite valorile maxime de iradiere.

Probleme mai vechi cu aparate tomograf

tomografÎn acest an, continuând practica de a publica rezultatul controalelor cu un decalaj de aproximativ un an, recent, Curtea de Conturi a făcut publice o serie de probleme descoperite în Timiş, la Spitalul Judeţean Timişoara, în urma controalelor făcute în 2013, şi care vizau aspecte din 2009 – 2010. Auditorii vorbeau despre probleme în derularea contractului de asociere în participaţiune încheiat cu un operator economic, prin care părţile conveniseră să desfăşoare în comun activităţi de explorări cu computer tomograf. 

În relaţiile cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, menţiona acest raport, spitalul nu a beneficiat de finanţare pentru această activitate care să fie evidenţiată în contabilitatea spitalului, în condiţiile în care aparatul computer tomograf nu deţinea avizul Oficiului Etic de Dispozitive Medicale dispunându-se suspendarea activităţii aparatului computer tomograf amplasat de agentul economic.

Inspectorii Curţii de Conturi susţineau că sumele facturate nu au fost acceptate de Spitalul Judeţean Timişoara şi nici deconturile, întocmite de către operatorul economic, întrucât acesta a pus în funcţiune tomograful în lunile mai – iunie 2009, fără a asigura condiţiile de funcţionare impuse prin avizele legal necesare, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare dispunând suspendarea autorizaţiei de funcţionare şi demontarea acestuia. “Se constată că pentru două luni de funcţionare incertă şi nelegală a aparatului computer tomograf, suma solicitată să se plătească de către Spitalul Judeţean, din fonduri bugetare, de 1,414 milioane de lei, este nejustificată – adică, aproximativ preţul unui aparat computer tomograf multislice nou”, se mai mai menţiona în raport.

Pe lângă acest contract, în raportul de control al Curţii de Conturi se preciza, în urma aceluiaşi control cu vechime, din 2013 achiziţionarea unei instalaţii de tomografie computerizată multislice 16 şi a furnizării, instalării şi punerii în funcţiune a unui aparat RX pentru angiografie intervenţională. Care, spun auditorii Curţii de Conturi, s-a realizat prin încălcarea prevederilor în domeniul achiziţiilor publice, prin acceptarea ofertelor depuse de acelaşi operator economic, neautorizat prin autorizaţia de securitate radiologică emisă de CNCAN şi fără a dispune de un aviz legal eliberat de Ministerului Sănătăţii, obligatoriu pentru activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnosticare şi tratament cu radiaţii. Totodată s-a constatat în acelaşi raport de control retragerea din procedura de achiziţie publică a reprezentanţelor firmelor producătoare de astfel de aparate, concomitent cu livrarea aparaturii ce face obiectul achiziţiilor către operatorul în cauză şi livrarea ulterioară a aparaturii de această societate la Spitalul Judeţean Timişoara la preţuri mai mari.

Print Friendly, PDF & Email