Inventarul capacelor de canal creşte devizul reabilitării centrului istoric al Timişoarei

Piata Unirii Timisoara lucrariProiectul de reabilitare a centrului istoric al Timişoarei generează noi heltuieli suplimentare cauzate în primul rând de nepotrivirea proiectului iniţial cu realitatea din teren. Recent, Primăria Timişoara a constatat că e nevoie de o nouă reajustare a devizului lucrărilor suportat de la bugetul local pentru că gurile de scurgere a apelor pluviale în canalizare existente în acest perimetru sunt mult mai multe, şi altfel configurate decât cele din proiectul iniţial.

 

Noi cheltuieli suplimentare

O nouă ajustare a finanţării proiectului de reabilitare a centrului istoric al Timişoarei a fost propusă de Primărie, pentru adoptare, în Consiliul Local, banii în plus trebuind alocaţi pe lângă cei prevăzuţi în bugetul iniţial al lucrării, din cauza surprizelor apărute pe parcurs.

Astfel, s-a ajuns la o contribuţie a Primăriei Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 815.052,17 lei, Această ultimă alocare suplimentară care va fi validată de Consiliul Local este cauzată de inventarul gurilor de canalizare, întrucât numărul faptic al acestora şi poziţionarea în teren nu se potrivesc cu cele din proiectul iniţial, pe baza căruia a fost făcut bugetul lucrării.

E un lucru pe care îl recunosc chiar oficialii Primăriei, care menţionează că pe parcursul execuţiei lucrărilor de constructive şi reabilitare a utilităţilor de gospodărie subterană a apărut necesitatea executării de lucrări suplimentare, “care nu au fost incluse în contractul de lucrari întrucât nu au putut fi anticipate la momentul întocmirii documentaţiei tehnice, care a stat la baza atribuirii contractului iniţial, deşi au fost respectate toate normativele şi prevederile legale”.

Astfel, conform informaţiilor date de Municipalitate, o parte din aceste lucrări suplimentare au fost cauzate de apariţia unor diferenţe între numărul gurilor de scurgere a apei pluviale şi a capacelor căminelor de utilităţi (apă, canal, telecomunicaţii, electrice) prevăzute în proiectul tehnic faţă de situaţia constatată în teren. “Necesitatea executării acestor lucrări suplimentare a apărut în urma decopertării asfaltului şi a devierii reţelelor de utilităţi cauzate de descoperirile arheologice din zona de intervenţie a proiectului”, mai spun reprezentanţii Primăriei.

Deci, ca de obicei, tot lucrările arheologice sunt ţapul ispăşitor pentru nepotrivirea proiectului cu realitatea, deşi investiţia a avut alocată o sumă generoasă pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Prin urmare, este necesară majorarea contribuţiei Primăriei Timişoara la cheltuielile neeligibile ale proiectului cu suma de 35.052,17 lei + TVA, valoarea totală a cheltuielilor neeligibile fiind de 815.052,17 lei + TVA.

Prea multe elemente neprevăzute

Reprezentanţii Primăriei anunţau anul trecut că proiectul de reabilitare a fost revizuit pentru că nu s-a putut respecta proiectul iniţial din cauza descoperirilor arheologice, iar anumite faze din proiect nu pot continua. Era nevoie, evident, şi de fonduri suplimentare pentru punerea în valoare a descoperirilor arheologice, iar proiectul modificat trebuia aprobat din nou la ADR Vest.

Până la un punct, era de aşteptat ca proiectul de reabilitare a centrului istoric al Timişoarei să genereze elemente neprevăzute care să lungească termenul iniţial de execuţie şi să crească bugetul estimat iniţial.

Conform declaraţiilor unor arhitecţi timişoreni, proiectul trebuia să se deruleze etapizat şi să ţină cont de un lucru evident de la început, lu anume, de faptul că în zonă se vor face descoperiri arheologice importante. Aceştia opinează că, deşi proiectul legat de reabilitarea centrului istoric trebuia realizat, din el trebuia exclusă Piaţa Sfântul Gheorghe, unde se ştia că vor fi descoperiri arheologice majore, care vor întârzia cu mult investiţia propriu-zisă, iar această zonă putea face obiectul unui proiect separat.

“Sigur că a existat această problemă legată de descoperirile arheologice care a complicat situaţia, şi a generat întârzieri. Eu sper, totuşi, că proiectul se va finaliza în următoarele luni, ca să nu mai prindem încă o vară cu lucrări în centrul oraşului care generează cantităţi uriaşe de praf, ce ne afectează pe toţi”, declară arhitectul timişorean Vlad Gaivoronschi.

“Termenul final avansat a fost undeva la jumătatea lunii decembrie. Sperăm însă să nu se profite de necesitatea încadrării în acest termen pentru a se face lucrări de slabă calitate, în ideea că nu pot fi refuzate”, spune, la rândul său, consilierul local Ştefan Constantin Sandu.

Print Friendly, PDF & Email