Interes în scădere al profesorilor din Timiș pentru învățământ

Timișul a înregistrat cea mai scăzută participare, din ultimii trei ani, la examenele de ocupare a posturilor didactice și a catedrelor vacante din învățământ

Examen titularizare (fb) Foto arqInteresul cadrelor didactice din Timiș pentru a ocupa posturile didactice și catedrele vacante din învățământ se află în scădere. Numărul candidaților înscriși la concurs a fost mai mic cu peste 200 față de anii anteriori. Iar rezultatele obținute indică un regres calitativ.

 

Oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiș au transmis rezultatele de dinainte de soluționarea contestațiilor de către cadrele didactice care s-au prezentat, în 15 iulie, la concursul pentru ocuparea posturilor didactice și a catedrelor vacante din învățământ. Din totalul de 993 de candidați înscriși, numărul celor admiși la proba scrisă a fost de 921, adică 92,75%.

Numărul lucrărilor trimise spre evaluare a fost de 728, ceea ce înseamnă un procent de 79,04%, trei lucrări fiind anulate (0,41%). Dintre lucrările notate, una, la disciplina de Geografie, a fost notată cu 1, în vreme ce 226 de candidați au primit note cuprinse între 1.01 și 4.99 (31,17%). Alți 125 de candidați (17,24%) au primit note între 5 și 5.99, 107 candidați (14,76%) au fost notați cu note cuprinse între 6 și 6.99, 133 de candidați (18,34%) au primit note între 7 și 7.99, 89 de candidați (12,28%) au fost evaluați cu note între 8 și 8.99, lucrările a 43 de candidați (5,93%) au fost evaluate cu note între 9 și 9.99, în vreme ce lucrarea unui singur candidat, la disciplina Limba latină, a fost notată cu 10 la examenul din acest an.

O analiză comparată a rezultatelor obținute anul acesta cu cele obținute la examenele pentru ocuparea posturilor vacante desfășurate în anii 2014 și 2013 relevă în primul rând o scădere a numărului de candidați înscriși la concurs, față de 1.163 candidați, în 2014, și 1.246, în 2013.

Numărul lucrărilor care au fost notate în 2014 a fost de 951 (81,85%), dintre acestea 156 de lucrări(16,40%) obținând note mai mici de 5, 307 lucrări (32,28%), note între 5 și 6.99, în vreme ce 488 de candidați (51,31%) au fost notați cu note egale sau mai mari de 7.

În sesiunea din iulie 2014, trei au fost lucrările notate cu 10: una la disciplina de Arte vizuale, una la disciplina de Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii și alta la Geografie.

În ceea ce privește concursul desfășurat în iulie 2013, au fost notate 990 de lucrări, din care 183 (18%) au obținut note mai mici de 5, 306 (30,90%) au obținut note între 5 și 6,99, în vreme ce 496 (50,09%) au obținut note mai mari sau egale cu 7. Cinci lucrări au fost notate cu 1 în sesiunea desfășurată în iulie 2013: una la Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, alta la Matematică și alte trei la Religie ortodoxă.

Print Friendly, PDF & Email