Institutul Regional de Oncologie, amânat fără termen

Ministerul Sănătăţii nici nu mai răspunde la interpelări pe această temă

Deşi anul trecut, pe perioada campaniei, existau promisiuni ferme legate de iminenta demarare a construcţiei Institutului Regional de Oncologie, în clădirea din Calea Torontalului, în care se dorea realizarea unui nou sediu pentru Spitalul Municipal, Ministerul Sănătăţii a lăsat să se înţeleagă că, deocamdată, nu există disponibilităţi financiare în acest sens, prioritar fiind Institutul Oncologic de la Iaşi. De altfel, două interpelări parlamentare trimise pe această temă Ministerului Sănătăţii, în acest an, au rămas fără răspuns.

Tăcere vinovată

oncologie calea torontaluluiCum la sfârşitul anului trecut, în contextul în care se spunea că, la Timişoara, 2013 va fi anul marilor investiţii finanţate de Guvern, existau promisiuni legate de demararea Insti­tutului Regional de Oncologie, pe locul construcţiei din Calea Torontalului, în care se intenţiona realizarea noului sediu al Spitalului Municipal, era de aşteptat ca în acest an să fie acordate finanţări pentru începerea investiţiei. Lucru care nu s-a întâmplat şi se pare că Ministerul Sănătăţii refuză să răs­pundă la interpelările pe această temă făcute de către parlamentarii de Ti­miş. De exemplu, deputatul timişean P.D.-L. de Timiş Cornel Sămărti­nean a realizat în acest an două inter­pelări pe această temă. Una dintre ele a fost realizată în iunie şi, deşi trebuia să răspundă în termen de 30 de zile, Ministerul Sănătăţii a “uitat” de aceas­tă obligaţie legală. “Bugetul pe anul 2013 a devenit unul al marilor promi­siuni, după ce pe parcursul anului tre­cut noii reprezentanţi ai administraţiei locale şi miniştrii U.S.L. au dat asigu­rări că 2013 va fi pentru Timişoara anul marilor proiecte. Prezentul de­mon­strează însă cu totul altceva. Muni­cipiul Timişoara şi judeţul Timiş sunt cvasi-absente din listele de investiţii pe segmentul sănătate. O promisiune uitată de Ministerul Sănătăţii este cea legată de alocarea unei sume pentru demararea construcţiei Institutului Regional de Oncologie Timişoara”, spune Cornel Sămărtinean. Deputatul a făcut o nouă interpelare pe această temă în luna septembrie, la care, de asemenea, Ministerul Sănătăţii încă nu s-a obosit să răspundă.

Lucrurile sunt însă destul de cla­re. Constrâns de întrebările unor con­silieri judeţeni, în vizita de la Timişoara de la sfârşitul lunii decembrie, minis­trul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat: “Căutăm finanţare, dar nu sunt bani. Am convenit cu primarul Nicolae Robu să facă o nouă hotărâre prin care să prelungească perioada în care spitalul să fie în proprietatea Ministerului Sănătăţii, astfel încât acea clădire că rămână la dispoziţia noastră până identificăm sursa de finanţare”.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, după ce a fost elaborată documentaţia tehnico-economică aferentă promo­vă­rii şi aprobării obiectivului de investiţii, investiţia, teoretic, poate demara “în funcţie de evoluţia procesului bugetar şi de posibilităţile de susţinere a costurilor necesare realizării acestuia, potrivit duratei de realizare rezultate din studiul de fezabilitate”.

Bani sunt, dar pentru Iaşi

Deşi Timişul a primit un răspuns de genul “nu sunt bani”, Ministerul Sănătăţii a găsit resursele necesare pentru o astfel de investiţie la Iaşi, arătând că Institutul Oncologic de acolo este în 2013 prioritatea zero şi precizând că pentru finalizarea şi punerea lui în funcţiune, anul acesta a prevăzut 17,9 milioane de lei. Faptul că Ministerul Sănătăţii a considerat Iaşiul ca prioritate este ciudat, din perspectiva numărului de bolnavi de cancer aflaţi în evidenţe. Conform Ministerului Sănătăţii, dacă la Iaşi sunt în evidenţe 9.537 de bolnavi de cancer, în Timiş, în mo­mentul de faţă, sunt înregistraţi 15.873 de bolnavi de cancer, numărul acestora fiind în creştere cu peste 500, de la an la an.

Print Friendly, PDF & Email