Înscrieri în programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare”

Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare”, finanțat prin PNRR, vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul mimim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

 

Cei care pot beneficia de acest sprijin trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Să fie persoană singură cu venituri reduse sau care face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare să fie sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, actual 2550 de lei);

Să aibă în proprietate o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a Primăriei Timișoara;

Să îşi dea acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

Solicitările se vor completa și depune la sediul Primăriei Timișoara, Serviciul Informare și consiliere cetățeni – camera 12, în zilele de luni, miercuri, joi şi vineri, între orele 8.30-16, iar marțea, între orele 8.30-18.

Actele necesare pentru înscrierea în cadrul programului “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” sunt:

  1. carte identitate (în original și copie);
  2. adeverință de venit pentru toți membrii familiei, adeverință ANAF pentru venituri, cupon pensie (în original și copie), adeverință – Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială Timiș, adeverință ajutor social;
  3. declarație privind componența familiei și acte doveditoare (original și copii după certificate de naștere și căsătorie);
  4. extras CF pentru imobilul de domiciliu unde este proprietar;
  5. acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalitățiilor și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă – Anexa 1;
  6. consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 1.

Finanţarea pentru fiecare gospodărie eligibilă poate ajunge până la 1.900 de euro (fără TVA), iar banii sunt distribuiți direct companiei care realizează lucrările.

Programul va fi derulat de către Aquatim, operatorul regional al serviciilor de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare din Timiș.

 

 

Print Friendly, PDF & Email