Închirierea Turnului de Apă şi a Podului de Fier din zona Iosefin, amânată pe termen nedefinit

Turn de apa TimisoaraResponsabilitate pentru organizarea licitaţiilor de închiriere a Turnului de Apă şi a Podului de Fier îl plasează pe poziţii divergente pe primarul liberal al Timişoarei de viceprimarul social-democrat. Aşa că închirierea acestor obiective  este amânată pe termen nedefinit …

 

Primarul i-a dat viceprimarului mână liberă să organizeze licitaţii pentru închiriere

Subiectul legat de posibilitatea realizării unor terase sau cafenele amplasate în Turnul de Apă şi pe Podul de Fier, din zona Iosefin, a revenit zilele acestea în discuţie, la vârful Primăriei Timişoara. Dar de pe poziţii diferite.

Primarul liberal Nicolae Robu spune că şi-a dat deja acordul ca viceprimarul social-democrat Traian Stoia să organizeze licitaţiile pentru ocuparea spaţiilor respective şi să supravegheze toate demersurile menite să transforme respectivele locaţii în zone de agrement pentru timişoreni.

Viceprimarul: „Nu sunt lichidităţi”

Traian Stoia declară, însă, că este necesară parcurgerea mai multor etape, printre care una se leagă de nevoia obţinerii tuturor avizelor necesare de la Direcţia de Patrimoniu, pentru că respectivele obiective aparţin patrimoniului cultural al oraşului. În plus, mai spune acesta – în sarcina căruia primarul Nicolae Robu a precizat că intră toate aceste atribuţii –, pentru a putea demara lucrările de construire a unor terase, cafenele sau restaurante, ar fi necesară întocmirea unor proiecte prealabile, în care să se prevadă ce anume se intenţionează să se realizeze, proiecte asupra cărora Primăria să îşi exprime acordul, dar ale căror costuri să fie asumate de oamenii de afaceri interesaţi să închirieze obiectivele respective. În accepţiunea lui Traian Stoia, aceştia ar trebui să achite Primăriei chiria, anticipat, afirmând că există întotdeauna motivaţii pragmatice care îi determină pe oamenii de afaceri să opteze pentru demararea unei investiţii într-un anumit loc şi că decizia acestora de a investi se bazează pe anticiparea unui profit, fiind de aceea recomandabil să se meargă pe varianta întocmirii proiectului de către investitorii interesaţi.

La finalul lunii februarie, viceprimarul pomenise despre posibilitatea ca pe Podul de Fier, din zona Iosefin, să fie inaugurată, până la deschiderea acestui sezon estival, o terasă cu două extensii, situate de o parte şi de alta a podului, care să aibă podeaua realizată dintr-o sticlă specială. Traian Stoia a prezentat atunci şi o schiţă de proiect şi a informat că ar exista deja doi potenţiali investitori, despre care a afirmat că ar trebui să-şi asume, împreună cu proiectul de amenajare a respectivei cafenele, şi cheltuielile de renovare a podului, despre care a apreciat, la momentul respectiv, că ar presupune costuri foarte mari, dar care pot fi, totuşi, susţinute, pentru că, „există oameni cu bani”.

Acum, însă, viceprimarul nu a mai făcut nicio referire la acest proiect, argumentând această aparentă lipsă de interes a oamenilor de afaceri faţă de cele două obiective de patrimoniu prin aceea că nu sunt lichidităţi şi că orice investitor este prudent în a-şi plasa banii, dacă nu anticipează obţinerea unui profit de pe urma investiţiei făcute.

Interes scăzut al investitorilor şi pentru deschiderea de terase în parcuri

Parcul Catedralei TimisoaraÎn ceea ce priveşte construirea de terase în parcurile oraşului, potrivit lui Traian  Stoia, ar trebui aşteptată depunerea mai multor proiecte, pentru a se proceda apoi la derularea licitaţiilor. A existat până acum un singur proiect depus, după cum spune viceprimarul, vizată fiind realizarea unei terase în parcul din spatele Catedralei. De avizat, nu s-a avizat însă până în acest moment niciun proiect, declară Traian Stoia, precizând că Primăriei i-ar fi mai avantajos să organizeze licitaţii pentru încredinţarea unor astfel de amplasamente pentru construirea unor terase în parcuri după depunerea mai multor solicitări venite din partea investitorilor. Motivul pentru care lucrurile se mişcă, însă, cu mare dificultate, este tot lipsa de lichidităţi.

Este vânzarea Turnului de apă o soluţie bună?

Alternativa la închiriere este vânzarea, au susţinut în trecut, pragmatici, primarul Nicolae Robu şi viceprimarul Traian Stoia  Despre propunerea primarului de a iniţia vânzarea turnurilor de apă din oraş s-a mai discutat şi la începutul lui 2013, atunci când referirile edilului la posibilităţile de rentabilizare a celor două turnuri de apă gemene a iscat un curent de opinie negativ, venit din partea reprezentanţilor Comitetului Civic pentru Apărarea Patrimoniului Oraşului. Aceştia susţineau că ambele turnuri trebuie să rămână în patrimoniul Timişoarei.

Mai mult, propunerea de schimbare a administrării Turnului de Apă din zona Iosefin a fost respinsă de către Consiliul Local. “Dacă nici parteneriatul public-privat şi închi­rierea în condiţii avantajoase nu con­duc la niciun rezultat, atunci unele ele­mente din inventarul nostru pot fi şi vândute. Între a lăsa ceva să se degra­deze şi a salva acel obiectiv, aducând bani la bugetul local, optez pentru a do­ua variantă”, şi-a argumentat primarul revenirea asupra intenţiei, după ce propunerea de hotărâre de Consiliu Local fusese respinsă.

Ulterior, şi-a nuanţat punctul de vedere, precizând că o variantă optimă ar putea fi închirierea Turnului de Apă din zona Iosefin, pentru a se realiza acolo o cafenea dedicată memoriei timişoreanului Franceso Illy, de numele căruia se leagă inventarea expresorului.

Despre posibilitatea de înstrăinare a tur­nu­ri­lor de apă a început să se discute după ce actualul Executiv al Primă­riei a solicitat Direcţiei de Patrimoniu să identifice toate clădirile aflate în pro­prietatea Municipalităţii care nu aduc venituri, cu intenţia să propună Consi­liu­lui Local găsirea de soluţii pentru concesionarea sau vânzarea acestora. Toate aceste obiective, dintre care multe sunt monumente istorice, ar putea să fie amenajate, potrivit intenţiilor exprimate de reprezentanţii Municipalităţii, de către cei care le cumpără, urmând să fie folosite pentru servicii şi turism. Ar­gu­mentul principal invocat de susţinătorii înstrăinării acestor obiective din patrimoniul Primăriei este acela că spaţiile, nefolosite, generează costuri de întreţinere mari, care grevează bugetul local. 

Daniel Vighi: “Turnurile trebuie să rămână în patrimoniul Primăriei”

Daniel VighiŢinând cont de faptul că interesele imobiliare ale oamenilor de afaceri locali au vizat adesea şi clădiri aflate în patrimoniul oraşului, imediat după exprimarea publică a intenţiei edilului de a închiria sau chiar vinde cele două turnuri de apă, au existat voci care au avertizat că, dacă înstrăi­nările de imobile nu se vor face în baza unei expertize foarte clare, care să presupună estimarea unui preţ corect, şi dacă amenajările ulterioare nu vor respecta la virgulă indicaţiile Di­recţiei de Urbanism a Primăriei, atunci Timi­şoara ar putea pierde o parte valo­roa­să din actualul patrimoniu arhitectonic.

Daniel Vighi, preşedintele Arier­garda şi membru al Comitetului Civic pentru Apărarea Patrimoniului Oraşu­lui, a precizat că ambele turnuri de apă ar trebui să rămână în patri­mo­niul Primăriei: “Trebuie să luăm mo­de­lul Clujului, al Aradului, unde s-au păs­trat aceste monumente. Ele fac parte din patrimoniul industrial al oraşului, iar înstrăinarea lor le-ar putea distru­ge. Eventual, aceste clădiri ar putea fi valorificate în scop cultural, însă nu să se facă un bar care are trei cărţi în­tr-un colţ, aşa cum s-a mai procedat şi la Bastion, cu acel aşa-zis centru de pregătire pentru tineret care este de fapt discotecă. Dacă Primăria tot insistă pe ideea valorificării acestor clădiri, ele trebuie să rămână în patrimoniul Municipalităţii, iar o eventuală conce­sio­nare să se facă cu foarte mare trans­­parenţă, şi cu implicarea unor O.N.G.-uri culturale”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email