Închidere proiect “Consolidarea capacităţii e-learning a unităților de învățământ din UAT Târnova, județul Arad” (P)

Comuna Târnova, în calitate de beneficiar, a derulat, începând cu data 09.08.2021 până în data de 09.12.2022, proiectul „Consolidarea capacităţii e-learning a unităților de învățământ din UAT Târnova, județul Arad” cod SMIS 2014+ 144012 , în contextul crizei pandemice create de coronavirusul Sars-CoV-2,  în baza contractului de finanţare nr. 328/233t/09.08.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate, și Comuna Târnova, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de utilizare a Internetului prin îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC în UAT Târnova, în contextul gestionării crizei sanitare cauzate de infecţia cu virusul Sars-CoV-2; UAT Târnova situat în judeţul Arad, la poalele Munţilor Zărandului, gestionează localităţile Târnova, Chier, Dud, Draut, Araneag şi Agrişu Mare.

Rezultatele sunt dotarea cu 30 de laptopuri, 36 de table interactive şi 36 de videoproiectoare,  6 sisteme all in one şi 6 camere de videoconferinţă. În fiecare şcoală, într-o sală (6 sisteme în 6 săli la nivelul UAT-ului). Platforma E-Learning – câte una pentru fiecare şcoală, 503 tablete pentru uz şcolar împreună cu abonamentul acesteia pentru o durată de 24 luni şi infrastructura ITC – WIFI pentru cele 6 şcoli din cadrul UAT Târnova, 2 comunicate de presă şi etichete autocolante pentru toate echipamentele.

Valoarea totală a proiectului este de 1,627,124.72 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1594582.16 lei.

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 32542.56 lei.

Valoarea neeligibilă a proiectului: 4500 lei.

Dată începere proiect: 12.08.2021.

Data finalizare proiect: 09.12.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email