Înăsprire a regimului armelor şi muniţiilor, preconizată de anul viitor

O iniţiativă legislativă care are printre iniţiatori şi un deputat timişean are mari şanse de adoptare

O iniţiativă legislativă de modificare a legislaţiei în vigoare privind armele şi muniţiile ar putea fi adoptată în perioada următoare, printre iniţiatori numărându-se şi deputatul timişean Niculae Mircovici. Acesta spune că propunerea legislativă a fost înaintată Camerelor Parlamentului ca o urmare a înmulţirii incidentelor cu arme de foc care care au fost semnalate în acest an.

O iniţiativă „transpartinică

pusca 1„Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor” se numeşte proiectul de lege care are ca iniţiatori 14 deputaţi şi senatori din toate partidele politice, printre care se regăseşte şi parlamen­tarul timişean Niculae Mircovici, din grupul minorităţilor naţionale.

În expunerea de motive se arată că numărul mare de evenimente pro­duse cu arme neletale deţinute legal (92, în anul 2012, şi 97, în anul 2011) în care acest gen de arme au fost folosite cu depăşirea limitei legitimei apărări sau ale stării de necesitate justifică demersul legislativ prin care armele neletale supuse autorizării (cu proiectil de cauciuc şi gaze iritante lacri­mo­gene) se impun a fi restricţionate la port şi folosire, urmând ca posesorii să aibă exclusiv un drept de deţinere a acestora la domiciliu şi de folosire pentru autoapărare.

Totodată, iniţiativa legislativă propune o reducere a termenului de valabilitate a permisului de armă de la cinci ani, cât este în prezent, la trei ani, pe considerentul că „în intervalul de cinci ani pot interveni o serie de modificări de ordin medical, psihologic şi comportamental. Reducerea ter­me­nului de valabilitate a permisului de armă este de natură să confere orga­nelor de poliţie un instrument eficient de control cu privire la toată gama de condiţii care au stat la baza auto­rizării”.

Actul normativ propune şi ca avi­zele psihologice acordate pentru obţi­ne­rea autorizaţiei de deţinere a arme­lor să fie eliberate doar de cabinete autorizate de Colegiul Psihologilor, iar avizele negative să fie raportate de urgenţă în baza de date a I.G.P.R.

Nu în ultimul rând, dacă această lege va fi adoptată, toţi armurierii vor avea obligaţia de a se conecta la baza de date a Registrului Naţional al Arme­lor atunci când realizează orice opera­ţiune de achiziţionare sau vânzare de arme şi muniţii.

Propunerea legislativă mai vizează şi încheierea unui protocol între I.G.P.­R. şi Colegiul Psihologilor, pentru în­registrarea avizelor nefavorabile, date de către psihologii autorizaţi solici­tanţilor de arme, fapt ce ar conduce la un mai bun control asupra celor care solicită efectuarea unui astfel de control în vederea obţinerii permisului de port-armă.

„Legea are şanse mari de a fi adoptată”

Deputatul timişean Niculae Mir­covici spune că legea s-a născut ca urmare a numeroaselor incidente ce implică arme de foc, raportate în ultimii ani şi apărute în mass-media. Aşa că, „din parcursul de până acum al acestei iniţiative legislative, pot spune că are şanse destul de mari de adop­tare”, ne-a declarat Niculae Mircovici.

Până în prezent, legea a primit aviz favorabil de la toate Comisiile parlamentare la care a fost prezentată. Timişul este pe locul doi, după Ilfov, privind numărul de persoane care au un certificat pentru deţinere de armă neletală. Potrivit statisticilor Inspec­toratului Judeţean de Poliţie, în Timiş sunt eliberate 3.680 de permise de port-armă neletale.

Print Friendly, PDF & Email