În ciuda obiecţiilor din plen, Consiliul Judeţean e decis să cumpere fosta clădire a Finanţelor

Proiectul, respins la şedinţa din noiembrie, a fost repus pe ordinea de zi

DCF 1.0În noiembrie, aproape jumătate din timpul alocat şedinţei de plen a Consiliului Judeţean Timiş a fost ocupat de discuţiile generate de intenţia administraţiei judeţene de a cumpăra clădirea de pe bulevardul Revoluţiei în care au funcţionat ani buni Finanţele Publice. Cu toate că în noiembrie, proiectul legat de oportunitatea achiziţiei a fost respins din cauza dubiilor legate de corectitudinea evaluării, a fost reintrodus din nou la şedinţa de plen de miercuri, şi aprobat de majoritatea simplă a consilierilor judeţeni.

 

Scandal fără urmări

În ciuda avertismentelor consilie­rilor judeţeni P.D.-L. şi P.P.-D.D. legate de corectitudinea evaluării clădirii de pe bulevardul Revoluţiei, din imediata vecinătate a Palatului Administrativ, Consiliul Judeţean Timiş a dorit să achiziţioneze neapărat acest imobil. Astfel, deşi proiectul legat de oportu­nitatea achiziţiei a fost respins în şedinţa de plen din noiembrie, cu o încăpăţânare demnă de o cauză mai bună, a fost reintrodus de către condu­cerea C.J. Timiş pe ordinea de zi a şe­dinţei de miercuri, fiind până la urmă aprobat de majoritatea consilie­ri­lor judeţeni. “Proiectul a fost aprobat cu o ma­joritatea simplă. Noi, consilierii P.D.-L., am votat împotrivă, însă degea­ba. Din punctul nostru de vedere, eva­luarea realizată nu reflectă realitatea. S-a folosit acelaşi tip de evaluare ca la sediul P.S.D.-ului, de pe strada Tudor Vladimirescu”, ne-a declarat, la finalul şedinţei de miercuri, consilierul jude­ţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu.

De altfel, încă de săptămâna tre­cută, consilierii P.D.-L. Marius Mar­tinescu şi Tiberiu Lelescu au atras atenţia asupra acestei tranzacţii, ară­tând că, tocmai pentru că existau dubii legate de evaluare, au fost propuse do­uă amendamente, care prevedeau ca su­­ma de cumpărare a imobilului să nu de­­păşească suma de ipotecă de 4.129.488 de lei, a Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Timişoara şi să se efectueze trei rapoarte de evaluare de către trei societăţi distincte.

Şi consilierul judeţean P.P.-D.D. Ilie Bertea spune că i s-a părut că nu e ceva în regulă: “Sunt nişte preţuri de parcă era o clădire din Bucureşti toată din sticlă, deşi are geamurile sparte, iar tencuiala e căzută şi pe dinafară, şi pe dinăuntru. Noi insistăm să fie cum­părată, vrem să fie cumpărată, pentru ca viitoare regionalizare să prindă con­siliul judeţean cu un spaţiu amenajat, dar nu la orice preţ. Nu putem oferi un preţ mai mare decât ipoteca pusă pe ea, pentru că nici nu cred că ar veni cumpărători”.

Argumente ignorate

Imobilul aparţine unei firme aflate în acest moment în procedură de insolvenţă. Asupra imobilului, care are o suprafaţă de 3.200 de metri pătraţi, este instituită o ipotecă de către Ad­ministraţia Finanţelor Publice Timi­şoara, în valoare de 4.129.488 de lei. 

Preşedintele C.J. Timiş, Titu Bo­jin, a votat în favoarea cumpărării, susţinând că o parte din instituţiile din subordinea C.J. Timiş sunt plătitoare de chirii a căror valoare este ridicată. Mai mult, a precizat că va fi nevoie de re­locarea acestor instituţii în spaţii apar­ţinând C.J. Timiş. “Firma Sintex este în procedură de insolvenţă în acest moment şi, ca atare, pentru noi, repre­zentanţi ai Statului Român în plan lo­cal, interesul este să achiziţionăm imo­bilul la un preţ la care Statul Român să-şi dobândească valoarea de ipotecă, res­pectiv suma de 4.129.488 lei. Peste a­ceastă sumă nu avem niciun interes să subvenţionăm o firmă aflată în acest stadiu”, declara consilierul judeţean Marius Martinescu, la şedinţa ante­rioară, din noiembrie, când acest pro­iect a fost respins tocmai din cauza du­biilor legate de evaluare.

În replică, preşedintele C.J. Timiş a precizat: “Ei au un raport de eva­luare pe care ni l-au şi prezentat, dar cu care noi nu suntem de acord pentru că suma ajunge la aproximativ două mi­lioane de euro. Sunt de acord cu dum­neavoastră când spuneţi că nu trebuie să depăşim suma care ar îndestula un creditor, în cazul de faţă, Finanţele Pu­blice. Dacă mergem pe varianta unui raport de expertiză pe care-l coman­dăm noi, atunci de la valoarea aceea trebuie să discutăm şi nu de la datoria pe care o are firma respectivă.”

Grupul de consilieri judeţeni P.P.-D.D, preciza tot atunci că, deşi nu sunt experţi, trecând zilnic pe lângă aceas­tă clădire, văd că nu este într-o stare toc­mai bună şi că are nevoie de investiţii.

“Proiectul a trecut cu majoritate simplă. Şi, deşi noi am precizat că e nevoie de două treimi din voturi, preşedintele C.J. Timiş ne-a spus că a citit într-un regulament că se poate şi cu majoritate simplă”.

Consilier judeţean P.D.L. Georgeta Rus.

Cu toate aceste obiecţii şi nelă­mu­riri, până la urmă majoritatea a decis, în şedinţa de miercuri, să aprobe pro­iectul de hotărâre ce viza oportuni­tatea achiziţiei imobilului. “Au fost 11 voturi împotrivă. Din punctul nostru de vedere, pentru că e vorba de patri­moniu, ar fi trebuit ca două treimi din consilieri să voteze pentru, lucru care nu s-a întâmplat. Proiectul a trecut cu majoritate simplă. Şi, deşi noi am precizat că e nevoie de două treimi din voturi, preşedintele C.J. Timiş ne-a spus că a citit într-un regulament că se poate şi cu majoritate simplă”, ne-a declarat consilierul judeţean P.D.L. Georgeta Rus.

Rămâne de văzut dacă aleşii jude­ţeni care s-au opus proiectului vor găsi o modalitate de a face o contra-eva­luare, şi ce surprize rezervă această procedură.

Print Friendly, PDF & Email