În 2013, Timişul a primit 13,5 milioane de lei de la buget. În 2014, momentan, zero lei pentru investiţii

prefectura timisDin totalul de aproape 60 de milioane de lei alocaţi de la bugetul de stat bugetelor locale, Timişului i-au revenit anul acesta, puţin peste 13,5 milioane de lei. Anul 2014 va debuta, însă, sub auspicii nefavorabile: zero lei, pentri investiţii, de la bugetul de stat. Momentan.

 

Din bugetul total planificat pentru anul 2013, suma alocată de la bugetul consolidat de stat a fost de 13.589.000 de lei, în vreme ce suma alocată din bugetul propriu de investiţii al judeţului a fost de 83.628.000 de lei, se arată în bilanţul activităţii Consiliului Judeţean Timiş.

La o analiză succintă a modului în care a fost distribuit bugetul, rezultă că sumele alocate cheltuielilor de funcţio­nare a C.J.Timiş s-au ridicat la aproape trei pătrimi din bugetul total, în vreme ce doar un sfert  a fost alocat cheltuie­lilor de dezvoltare. 

Bugetul total planificat al judeţului Timiş, aferent anului 2013, a fost de 461.128.000 de lei, sumă din care 322.317 .000 de lei au fost alocaţi secţiunii de funcţionare, iar 138.811.000 de lei au fost destinaţi secţiunii de dezvoltare. Aceasta în condiţiile în care numărul obiectivelor aflate pe lista de investiţii a judeţului a fost de 189.

Din bugetul total planificat afe­rent anului 2013, până la jumătatea lu­nii decembrie 2013 au fost utilizaţi  371.523.000 de  lei, adică 80% din buget, dintre care 287.433.000 de lei au reprezentat cheltuieli de funcţionare, şi numai 84.089 mii lei au fost repre­zentate de cheltuielile de dezvoltare. 

Pe lista proiectelor de investiţii ale judeţului aflate încă în derulare şi despre care C.J. Timiş precizează că au fost realizate cu sume alocate din bugetul propriu, figurează înscrise pe anul 2013 extindere corp funcţional clinica Casa Austria, reabilitare termi­că a Spitalului Clinic Judeţean de Ur­genţă, obiectiv a cărui finalizare este preconizată pentru acest final de an, consolidare sediul Muzeului Banatului, Castel Huniade, a pavilionului admi­nistrativ al Muzeului Satului Bănăţean, reabilitare şi modernizare căi de circu­laţie la Mu­zeul Satului Bănăţean, rea­lizarea Cen­trului de Recuperare şi Re­abilitare Neu­ropsihiatrică nr.  2 Lugoj, amenajare sală spectacol la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin” şi reabilitare alei pietonale, drumuri de acces şi auto, platforme curte inte­rioară la Liceul Teoretic „Iris”.

Pe lista proiectelor deja finalizate figurează  reabilitaree conacului Siner­sig, al cărei beneficiar este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro­tecţia Copilului.

Banii europeni au salvat infrastructura judeţului

La secţiunea de implementare a programului propriu de investiţii al C.J. Timiş, unde sunt incluse proiectele rea­lizate din fonduri europene a căror co­fi­­nanţare a fost asigurată din bugetul pro­priu al C.J. Timiş, este consemnată, afe­rent perioadei ianuarie –  decembrie 2013, o valoare totală de 17.121.000 de lei.

Pe lista acestor proiecte figurează următoarele obiective: sistem Integrat de management al  deşeurilor în jude­ţul Timiş, achiziţionare de echipamen­te specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, extindere şi modernizare sistem de apă şi canalizare, îmbunătăţirea manage­mentului Siturilor Natura 2000 şi pro­iectul „Înapoi la natură”,

Pentru realizarea sistemelor de ca­nalizare şi a staţiilor de epurare a ape­lor uzate au fost alocaţi 2.786.000 lei.

În baza subprogramului vizând regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor au fost alocaţi 1.760.000 de lei, din care realizarea sistemelor de alimen­tare cu apă şi staţii de tratare au fost alo­caţi 1.560.000 de lei, iar pentru dome­niul referitor la realizarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a ape­lor uzate au fost alocaţi 200.000 de lei.

Pentru infrastructură au fost alo­caţi 1.500.000 de lei care, potrivit bilan­ţului realizat la finalul lui 2013, au fost folosiţi pentru modernizarea drumuri­lor judeţene. La această sumă s-au adăugat, din bugetul propriu de inves­tiţii al C.J. Timiş, 41.000.000 de lei alo­caţi obiectivului de reabilitare a dru­murilor  judeţene.

Iar anul 2014 va debuta sub aus­picii extrem de puţin favorabile: zero lei de la bugetul de stat.

Print Friendly, PDF & Email