Hotărârile privind publicarea domiciliului și studiilor angajaţilor cu funcţii de conducere din Primăria Timişoara, anulate

Consilierii locali USR PLUS au votat anularea celor două hotărâri privind publicarea localităţii de domiciliu şi a documentelor de studii ale primarului, viceprimarilor şi angajaţilor cu funcţii de conducere, potrivit Radio Timişoara.

 

În luna iulie, toţi aleşii locali ai PNL, Pro România şi PSD, cu excepţia celor din USR PLUS – care nu doreau publicarea pe pagina Primăriei Timişoara a localităţii de domiciliu şi a diplomelor de studiu – au votat cele două proiecte de hotărâre iniţiate de consilierul Pro România Marius Craina. Hotărârile invocau o mai bună transparenţă a administraţiei locale. Acum, unul dintre consilierii liberali, Raul Ambruş, şi-a schimbat votul dat în luna iulie.

În luna august, Prefectura Timiş declarase ilegale respectivele hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, motivându-şi decizia prin faptul că „măsurile au fost adoptate cu depăşirea competenţei materiale a Consiliului Local prevăzută expres şi limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv legea (…) privind transparenţa decizională în administraţia publică, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”. Prefectura susţinea că aceste măsuri adoptate în Consiliul Local Timişoara contravin şi prevederilor HG nr. 432/2004, privind dosarul profesional al funcţionarilor publici: „Prin reglementarea obligaţiei de publicare a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licenţă la aleşii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) şi la consilierii personali, fără excepţie, indiferent dacă acestea există sau nu, se încalcă prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administraţiei publice locale.”

Print Friendly, PDF & Email