HIV s-a reactivat în cazul unor pacienţi care dăduseră semne de vindecare

timothy-ray-brownHIV, virusul responsabil pentru declanşarea SIDA, s-a reactivat în cazul a doi pacienţi de sex masculin care, în urma unor transplanturi de măduvă osoasă, au putut să renunţe la tratamentul antiretroviral, deoarece virusul atinsese iniţial niveluri insesizabile.

 

Descoperirea, anunţată de publi­caţia The Boston Globe, a fost prezen­tată la o conferinţă care s-a desfăşurat recent în Boston, informează huf­fingtonpost.com, sursă citată de Me­dia­fax. Rezultatele sunt preliminare, dar cercetătorii au dorit să facă publi­că această informaţie cât mai repede. “Am considerat că ar fi incorect din punct de vedere ştiinţific să nu comu­nicăm mersul actual al lucrurilor, mai ales pentru pacienţii potenţiali”, a afir­mat coordonatorul cercetării, Timo­thy Henrich, medic la Brigham and Women’s Hospital din Boston.

Reactivarea virusului indică faptul că rezervele HIV ar putea să se ascun­dă mult mai adânc în organism decât au crezut iniţial cercetătorii.

Informaţia conform căreia virusul ce declanşează SIDA a fost redus la niveluri insesizabile în cazul a doi pacienţi a ţinut prima pagină a ziarelor la începutul anului. În acea perioadă, cercetătorii au anunţat că pacienţii respectivi, care erau seropozitivi şi au luat tratament antiretroviral, au putut să renunţe la medicaţie timp de câteva săptămâni, fără ca virusul să mai fie prezent în organism.

Pacienţii, afectaţi de limfomul Hodg­kin, fuseseră supuşi unui trans­plant de măduvă osoasă în timp ce luau medicamente antiretrovirale, iar în ur­ma transplantului s-a observat că ni­ve­lurile HIV ajunseseră să fie insesizabile.

Prima persoană „vindecată” de SIDA, Timothy Ray Brown, cunoscut şi ca „pacientul din Berlin”, încă nu are ne­voie de tratament împotriva HIV, aces­ta primind un transplant de celule stem de la o persoană cu o mutaţie ge­netică rezistentă la virus. Virusologii ameri­cani au anunţat, în luna martie, desco­perirea primului caz de vindecare func­ţională a unui copil infectat la naştere cu HIV, transmis de mama lui seropo­zitivă şi netratată, după cum a infor­mat AFP, în 4 martie. În acest caz nu era vorba despre o eradicare din organism a virusului, însă concentraţia acestuia era atât de mică încât sistemul imuni­tar al pacientului putea să îl controleze fără a fi ajutat de un tratament antire­troviral, au explicat atunci virusologii.

Totodată, la momentul respectiv, specialiştii spuneau că singura vinde­care completă, oficial recunoscută în lume, este aceea a americanului Timo­thy Brown. El a fost declarat vindecat du­pă ce a primit un transplant de mă­duvă osoasă de la un donator prezen­tând o mutaţie genetică rară, care împiedică virusul să pătrundă în celule. Această grefă viza tratarea unei leucemii.

Print Friendly, PDF & Email