Guvernul a aprobat redistribuirea laptelui din programul „Cornul şi laptele”

Guvernul României a aprobat prin ordonanţă de urgenţă redistribuirea stocurilor de lapte din programul „Cornul şi laptele” rămase în pe stoc ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

 

În ședința de ieri, 22 iulie, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care completează art. 2 din OG 13/2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, „Cornul şi laptele”, şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Prin acest act normativ se creează cadrul legal ca, în situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, disponibilul de produse contractate și nedistribuite să poată fi redistribuit, la propunerea Ministerului Agriculturii, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

De asemenea, s-au stabilit condiţiile pe care stocurile de lapte nedistribuit la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, în martie anul acesta, trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi redistribuite altor beneficiari:

  • să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv în 11 martie 2020, când a fost instituită starea de urgenţă şi au fost suspendate cursurile în şcoli, ca măsură de combatere a noului coronavirus;
  • au fost fabricate sau achiziţionate în scopul distribuirii în cadul programului guvernamental;
  • să corespundă întocmai, din punct de vedere al denumirii şi caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare;
  • să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepţia merelor care pot fi spălate şi ambalate, fără ca aceste operaţiuni să conducă la creşterea preţului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare;
  • să poată fi inventariate cantitativ şi calitativ la furnizor, atât faptic, cât şi scriptic, în baza documentelor de evidenţă a gestiunii;
  • data durabilităţii minimale să nu fie depăşită la momentul redistribuirii.

 

Print Friendly, PDF & Email