Gripă românească, combătută cu vaccin olandez, cu ambalaj în chineză

Vaccinurile “made in Olanda” încă nu au ajuns în Timiş

Ministerul Sănătăţii a anunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, că va începe distribuţia primelor doze de vaccin antigripal, care au fost cumpărate din Olanda. Vaccinurile olandeze, cu ambalaj în chineză, menite să combată gripa românească încă nu au ajuns în Timiş, iar unii medici timişeni susţin că în acest an ele sunt distribuite extrem de târziu. 

 

200.000 de doze din Olanda

VaccinMinisterul Sănătăţii a a­nun­ţat la sfârşitul săptămânii ca o victorie faptul că primele 200.000 de doze de vaccin anti­gripal distribuite pentru imu­nizarea gratuită a populaţiei la risc, sunt produse în Olanda şi au com­po­ziţia în conformitate “cu decizia U.E. pentru sezonul 2013 – 2014”. Ministrul Sănătăţii, Eugen Ni­colăescu, a făcut aceste pre­ci­zări după ce în pre­să au apărut informaţii că doze­le de vaccin antigripal cumpă­ra­te de Minis­terul Sănătăţii ar fi din China sau destinate pieţei din această ţară. “Vaccinul pe care îl vom distribui este produs în Olanda. El urma să fie dis­tribuit şi în Chi­na, de aceea a avut prospectul în limba chine­ză. Noi am cerut Agenţiei Na­ţionale a Medica­men­tului şi a Dispozitivelor Medi­cale să apro­be o derogare pri­vind eticheta­rea de limba româ­nă”, spune ministrul Sănătăţii.

Cu sau fără specific chine­zesc, cert este că şi în varianta cu fabricare în Olanda, vacci­nul antigripal nu are specificul regional pe care îl aveau vac­ci­nurile produse la Institutul Can­tacuzino, şi care ar fi fost mult mai ieftine.

Eugen Nicolăescu a preci­zat că vaccinul antigripal nu va fi distribuit prin farmacii, ci doar medicilor de familie, care îl vor administra gratuit popu­laţiei de risc.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale dau asigurări că vaccinul antigripal Influvac corespunde standarde­lor europene de calitate, efica­ci­tate şi siguranţă, având com­po­ziţia în conformitate cu reco­mandările Organizaţiei Mon­dia­le a Sănătăţii “pentru emisfera nordică”, lucru care spune des­tul de multe. Seriile de vaccin antigripal Influvac achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, în re­gim de urgenţă, au ambalajul in­scripţionat în limba chineză, au fost iniţial destinate expor­tu­lui în China. Agenţia Naţională a Medicamentului a comunicat şi acordul de exceptare de la eti­chetarea în limba română, cu respectarea unor condiţii, pre­cum: întreaga cantitate din acest produs exceptat de la eticheta­re în limba româna, care va fi introdusă pe teritoriul Româ­niei la solicitarea Minis­terului Sănătăţii, va fi utilizată numai în cadrul Programului Naţional de Imunizare al Minis­terului Sănătăţii pentru sezonul 2013 – 2014, iar Influvac să fie destinat exclusiv Direcţiilor de Sănătate Publică, fiecare unita­te comer­cială fiind în mod obli­gatoriu însoţită de un prospect în limba română. Vaccinul anti­gripal Influvac care va fi dis­tribuit în România va trebui să fie inscrip­ţionat în confor­mi­tate cu ter­me­nii aprobaţi.

În mod ciudat, Ministerul Sănătăţii a luat decizia să distri­buie acest vaccin olandez, cu ambalaj în chineză, în condiţiile în care la Institutul Cantacuzino au fost înfiolate 212.000 de doze de vaccin antigripal autohton, urmând ca restul dozelor din această sursă să fie finalizate în cursul lunii decembrie.

Pentru campania de vacci­nare antigripală, Institutul Can­tacuzino ar urma să pună la dis­poziţie 400.000 de doze, restul urmând a fi completat, probabil, tot din import, la pre­ţuri mai mari. Acesta este rezul­tatul, păgubos pentru bugetul de stat, al lipsei sprijinului pe care Sta­tul ar fi trebuit să-l acorde In­stitutului Cantacuzino care, într-adevăr, prin specificul său, poate fi considerat de interes strategic pe plan naţional. În ciu­da acestui statut, recunoscut, nu se cunosc motivele pentru care acest institut continuă să fie neglijat de către autorităţi.

Dozele încă nu au ajuns în Timiş

Dana ªpac, purtător de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, spune că dozele de vaccin antigripal nu au ajuns încă în judeţ. “Ministerul a anunţat întotdeauna când înce­pe Campania de vaccinare, şi tot Ministerul se ocupă de dis­tribuţie către judeţe”, spune reprezentantul D.S.P.

Virozele de până acum sunt “de intensitate joasă”, susţine Ministerul Sănătăţii

Deşi, în aglomerări mari, precum Timişoara, s-a vorbit destul de mult despre faptul că în ultimele două luni au apărut noi forme de gripă, care pot provoca complicaţii extrem de grave, prin afectarea unor orga­ne precum inima, Ministerul Sănătăţii se pare că are cu totul alte date şi situaţii. “Conform analizelor efectuate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, din Institutul Naţional de Sănă­tate Publică, până în prezent, campania de vaccinare antigri­pală nu a fost demarată întru­cât activitatea virozelor respiratorii a fost una de intensitate joasă, fără răspandire geografică, fără a se înregistra probe pozitive de virusuri gripale”, susţin oficiali ai Ministerul Sănătăţii.

Mai mult, la ultima notă mi­nisterială publicată privind infecţiile acute respiratorii şi gripă, aferentă perioadei 11 – 17 noiembrie, reprezentanţii Mi­nis­terului Sănătăţii susţin că “în România intensitatea activităţii gripei/infecţiilor respiratorii acu­te este joasă, sub nivelul de ba­ză, fără răspândire geografi­că”. Aceştia mai spun că doar în opt ju­deţe, printre care nu se regă­seşte Timişul (Argeş, Brăila, Buzău, Gorj, Harghita, Satu Ma­re, Sibiu şi Teleorman) inciden­ţa infecţiilor respiratorii acute a depăşit, “cu o abatere standard”, incidenţa medie calculată în sis­tem în săptămâna anterioară.

Cât despre Timiş, totul pa­re să fie “vis şi armonie”, Mi­nisterul Sănătăţii precizând că “în săptămâna 46 din 2013 a în­ceput pentru acest sezon supra­vegherea sentinelă a infecţiilor respiratorii acute severe. Jude­ţul Iaşi a raportat două cazuri SARI, iar judeţul Dolj, un caz. Celelalte şase judeţe cu spitale santinelă au raportat 0 cazuri: Braşov, Bucureşti, Cluj, Con­stanţa, Mureş şi Timiş”.

Medic: “Vaccinurile produse la Cantacuzino sunt mai bune, pentru specificul local”

Medicul timişean Geor­ge­ta Rus, care e şi consilier jude­ţean din partea P.D.L., sus­ţine că în ultimii ani s-a încetăţenit practica de im­por­tare din ţările vest-europene a unor vaccinuri antigripale, deşi vaccinurile produse la Institutul Cantacuzino sunt mult mai ieftine şi mai adap­tate specificului local al tulpi­nilor gripale. “Nu mi se pare corect să se importe din Olan­da, nu e un demers justificat, chiar şi din prisma faptului că un vaccin olandez nu are cum să fie mai eficient decât unul produs pe plan local, pentru uz local. În fiecare ţară se fac studii cu specific naţional, iar vaccinurile trebuie adaptate în funcţie de aceste studii. În plus, mi se pare că în acest an se realizează extreme de târziu distribuţia de vaccin atigripal. Nu ştiu dacă s-a mai făcut atât de târziu în ultimii ani. Pro­babil că vor fi destule cazuri în care vaccinurile vor ajunge la pacienţi abia prin ianuarie, când deja epidemia va fi în plină desfăşurare.”

Medic epidemiolog: “Tot timpul, vaccinurile româneşti au fost mai ieftine decât cele de import”

Virgil MustaMedicul epidemiolog Vir­gil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Ba­beş”, din Timişoara, preci­zea­ză că, din cauza problemelor survenite la nivelul Institutului Cantacuzino, vaccinurile anti­gripale româ­neşti au dispărut din uz în ultimii doi ani. “S-a apelat la vaccinuri de import, care de regulă, sunt mai scum­pe decât cele fabrica­te la In­stitutul Cantacuzino. Deşi vac­cinurile româneşti reprezen­tau o alternativă eficientă şi ief­tină la aceste vaccinuri de im­port”, spune medicul timi­şean.

Demersuri tardive  în privinţa Institutului Cantacuzino

În România, abia din a doua parte a acestui an Institutul Cantacuzino a putut lucra normal, după o perioadă în care se vorbea despre iminenţa închi­de­rii sale. În mai, Guvernul a regle­men­tat, prin ordonanţă de urgenţă, cadrul legislativ care permite finanţarea di­rec­tă a Institutului Cantacuzino, condiţie premergătoare şi necesară producerii de vaccinuri antigripale în România.

Închiderea Institutului Cantacuzi­no ar fi fost dezastruoasă nu doar din punct de vedere economic pentru Statul român, dar ar fi prezentat şi pericole legate de sănătatea publică, importanţa Institutului fiind strategică. Conform specialiştilor din domeniul medical, închiderea liniilor de produc­ţie pentru vaccinuri ar fi făcut Româ­nia dependentă de importuri şi extrem de vulnerabilă în cazul producerii unei pandemii. Mai mult chiar, eficienţa vaccinurilor de import este pusă sub semnul întrebării, deoarece nu sunt testate în România şi nu sunt adaptate populaţiei autohtone.

Istitut CantacuzinoDe altfel, într-un raport recent al Avocatului Poporului, în care se anali­zează situaţia de la Institutul Canta­cu­zino, se precizează că vaccinurile ro­mâneşti produse la “Cantacuzino” sunt superioare celor străine, fiind adaptate profilului uman al populaţiei autohtone. “Calitatea preparatelor biologice de uz uman, ca şi puterea imunogenă a a­cestora, a trecut proba timpului (peste 80 de ani) dovedindu-şi eficacitatea atât prin scăderea morbidităţii în rândul populaţiei, prin boli infecţioase, cât şi prin controlul şi reducerea circulaţiei tulpinilor sălbatice”, se arată în raportul Avocatului Poporului.

 

Print Friendly, PDF & Email