Noi proiecte de infrastructură urbană, la Timişoara

Ghiroda va avea troleibuz, din 2015

După preconizata extindere, până la finele lui 2014, a liniei de troleibuz 14 înspre Dumbrăviţa, a venit rândul Ghirodei să beneficieze de un proiect de extindere a reţelei de transport în comun. Aceasta ar urma să fie finalizată până în iulie 2015.

Nicolae Robu în troleibuzPrimarul Nicolae Robu a făcut, zilele acestea, câteva precizări referitoa­re la stadiul în care se află proiectele aflate în lucru pe agenda Primăriei Ti­mişoara şi a detaliat despre un nou pro­iect propus spre finanţare. Proiectul „Ex­tindere reţea troleibuz Ghiroda (Ac­cesibiliza­rea zonei prin extinderea re­ţelei de tro­leibuze Timişoara – Ghiro­da)” a trecut zilele acestea, potrivit in­formaţiilor furnizate de edil, de etapa de avizare din partea organismului inter­me­diar, A.D.R. Vest, fiind aprobat spre finan­ţare pe exerciţiul financiar 2007 – 2013, prin Programul Operaţio­nal Re­gional. Proiectul, ale cărui lu­crări tre­buie fina­lizate până în iulie 2015, este un parte­neriat între Primă­ria Timişoa­ra şi Pri­măria Ghiroda şi presupune o investi­ţie de 24,6 milioane lei. Lungi­mea tra­seului, care va include zece sta­ţii, este de 7,5 kilometri, Potrivit decla­raţiilor primarului, urmează să se deci­dă dacă lungimea traseului ar im­pune sau nu un tarif diferit al biletelor faţă de pre­ţu­­rile practicate pentru traseele urbane.

Deşi s-a arătat sceptic cu privire la utilizarea în perspectiva următorilor zece ani a troleibuzelor, precizând că “peste zece ani nimeni nu va mai cum­păra troleibuze”, opţiunile utilizatorilor orien­tându-se înspre utilizarea vehicu­lelor nepoluante, edilul a specificat că vor fi folosite în continuare aceste mij­loace de transport în comun care per­mit comu­ta­rea de pe motor termic pe motor electric. 

Un alt proiect despre care prima­rul susţine că va fi introdus în discuţie pentru a beneficia de finanţare este „Michelangelo 2”. Acesta urma să beneficieze de resursele de finanţare provenite din economiile pe care Mu­nicipalitatea le-a obţinut în urma lici­taţiilor finalizate cu încredinţarea de lucrări a căror valoare de execuţie a fost mai mică decât sumele aprobate iniţial pentru respectivele cheltuieli. „Mi­chelangelo 2” ar presupune lărgirea Aleii FC Ripensia.

Primarul le-a lansat reprezen­tan­ţilor altor unităţi administrative din Ti­miş o invitaţie, solicitându-le ca, dacă nu îşi vor utiliza toţi banii alocaţi pe POR, să direcţioneze fondurile respective către Primăria Timişoara, care are pe lista de aşteptare alte numeroase proiecte.

Print Friendly, PDF & Email