Gazele de şist, o enigmă pentru autorităţi şi public

Geologi: „În Timiş, explorările ar putea duce la descoperirea unor resurse energetice alternative, mult mai puţin poluante”

Conform unui raport foarte recent al Expert Forum, în ciuda manifestărilor legate de exploatarea de gaze prin fracturare hidraulică şi poziţiile mai mult sau mai puţin avizate ale autorităţilor, nu există încă o poziţie oficială, lămuritoare, care să arate în mod neechivoc avantajele şi dezavantajele exploatării gazelor de şist. Aspect valabil şi în cazul Timişului.

O altfel de abordare

extragere gaze de sistExpert Forum, printr-un raport semnat de Otilia Nuţu şi Sorin Ioni­ţă, încearcă o altă abordare a proble­mei gazelor de şist, în privinţa cărora nu a existat o poziţie clară, oficială, care să arate aspectele pozitive şi ne­gative legate de acest tip de exploatări. Studiul Expert Forum pleacă de la o analiză a situaţiei actuale de pe piaţa energetică, menţionând că rezervele noastre de gaz convenţional mai ajung pentru vreo zece ani. „În anii urmă­tori, vom depinde şi mai mult de Gaz­prom, iar interconectările prin care am avea acces la alte surse merg foarte încet. Cu cât apar mai mulţi jucători în piaţă în regiunea noastră şi cu cât gă­sim resurse mai diversificate, cu atât va fi competiţie mai mare şi vom avea pre­ţuri mai mici, comparativ cu alter­nativa monopolului Gazprom”, se arată în documentul făcut public de Expert Forum. În acest context, precizează ra­portul, este bine măcar să aflăm cum stăm cu  rezervele de gaze de şist, ca şi cu cele din Marea Neagră, însă nu cu orice risc de mediu. 

Otilia NutuAutorii studiului subliniază un as­pect ignorat în controversele din ulti­mele săptămâni: „Deocamdată, discu­tăm de explorare, nu de exploatare, un lucru care se cam pierde din vedere în vâltoarea momentului. Este foarte po­sibil, dacă nu probabil, să se găsească mult mai puţin gaz de şist  exploatabil economic decât se caută; iar estimările de gaz de şist în România, acelea ale IEA 2013, de «suficiente pentru a aco­peri consumul pe 100 de ani», sunt probabil mult supraevaluate. În Polo­nia, de pildă, estimările s-au revizuit la 1/15 din cât se aproximase iniţial”.

În orice caz, mai arată raportul, chiar dacă se găseşte gaz în lunile acestea, chiar dacă rezervele ar fi im­portante, despre exploatare discutăm cel mai devreme prin 2018. Până atunci, piaţa de gaz din România sigur nu va fi liberalizată şi atunci nu va fi profitabilă exploatarea gazelor de şist, care sunt costisitoare. 

sorin ionitaÎn ceea ce priveşte reacţiile din ultimele săptămâni, autorului studiului Expert Forum susţin că este absolut le­gitimă îngrijorarea publicului câtă vre­me nu există niciun studiu pe Româ­nia, nicio notă de fundamentare clară pen­tru o politică de oricare ar fi ea, nu s-a facut nicio consultare adevărată, adică informată, nu cu emoţii pro şi contra.

„În Banat, s-ar putea face explorări pentru gaze de şist şi să se găsească ape termale”

Cumva, opiniile exprimate în acest studiu al Expert Forum sunt confirmate, raportate la Timiş, şi de unul dintre cei mai cunoscuţi profesori specializaţi pe geologie din Timiş, prof. univ. dr. Petru Urdea, de la Departa­mentul de Geografie al Universităţii de Vest.

„Este destul de clar în momentul de faţă că preţul petrolului va avea o tendinţă de creştere continuă, pe mă­sură ce resursele din zonele cunos­cute de exploatare se împuţinează. Probabil că resursele care vor mai fi vor fi limi­tate strict la utilizarea ca şi combustibil pentru autovehicule. Este evident că, în acest context, trebuie căutate alter­native energetice, chiar dacă ne place sau nu ideea”, susţine Petru Urdea.

Petru UrdeaAcesta mai spune că teoriile lega­te de faptul că exploatarea gazelor de şist este extrem de poluantă ignoră faptul că şi celelalte modalităţi clasice de extragere a petrolului şi gazelor sunt extrem de poluante. „Oricine merge într-o zonă petrolieră poate vedea că în jur şi pe traseul conductelor apar con­stant puncte de poluare, pe suprafeţe destul de mari. Sau crede cineva că o termocentrală care funcţionează cu pă­cură şi cărbune nu poluează?”, întreabă profesorul timişorean.

Acesta mai spune că în Timiş explo­rările ar putea duce la concluzia că nu există resursele de gaze de şist scon­tate, dar, pe de altă parte, ar putea con­tribui la descoperirea unor alterna­tive energetice mult mai puţin poluan­te. „În Banat, cu prilejul acelor explo­rări geologice pentru exploatarea ga­zelor de şist, există destul de mari şan­se să se găsească, de exemplu, resurse im­portante de ape termale. Dacă s-ar gă­si o asemenea resursă în apropierea Timişoarei, Primăria ar putea să scape de poluarea CET-urilor şi să foloseas­că apa termală în sistemul de termofi­care – ceea ce ar fi o variantă deloc po­luantă şi mult mai ieftină. Iar Timi­şoara nu ar mai depinde de furnizori mari de gaze, de exemplu, care-şi pot schimba preţul peste noapte”, explică profesorul timişorean.

Print Friendly, PDF & Email