Potrivit unui proiect

Frauda intelectuală şi plagiatul, interzise prin Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar

Copy-pasteRelaţiile dintre cadrele didactice se vor baza pe respect, solidaritate şi corectitudine, profesorii trebuie să evite denigrarea colegilor, iar frauda intelectuală şi plagiatul sunt interzise, potrivit proiectului Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar.

 

Proiectul Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat în curs de finalizare la Ministerul Educaţiei, are un capitol care se referă la relaţiile dintre profesori. Potrivit proiectului, relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, fiind interzise frauda intelectuală şi plagiatul, anuţă Mediafax.

De asemenea, personalul didactic trebuie să evite situaţiile în care ar putea fi lezată libertatea de opinie vizând convingerile politice şi religioase, dar şi orice formă de discriminare în relaţiile cu colegii.

Documentul mai prevede că între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educarea sunt interzise solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare, iar în evaluarea competenţei profesionale vor fi utilizate doar criteriile care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale. Totodată, cadrele didactice vor fi încurajate în pregătirea continuă, pentru a atinge standarde superioare de calitate în activitatea didactică.

Proiectul mai prevede că orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi socială a altor membri ai corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare, printre care evaluările anuale şi cele din comisia de disciplină.

Cadrele didactice pot avea o reacţie publică – prin drept la replică, discurs public sau întrunire – atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii şcolare, a sistemului de învăţământ preuniversitar românesc sau oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale, potrivit proiectului.

În document se mai arată că este interzisă orice evaluare sau asumare de rezultate fabricate ale unuia sau mai multor elevi, cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către cadrul didactic. De asemenea, în proiect este prevăzută interzicerea sau denunţarea asumării nelegale a oricărei forme de proprietate intelectuală cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale.

Print Friendly, PDF & Email