Fond de risc pentru creditul Colterm, aprobat la Primăria Timişoara

coltermPrimăria Timişoara, cu aprobarea Consiliului Local, intenţionează să-şi dea girul din nou pentru un împrumut de acum patru ani al Colterm, constituind în acest sens şi un fond de risc de peste patru milioane de lei.

 

O nouă Convenţie de garantare pentru un împrumut din 2012

Primăria Timişoara continuă să sprijine Compania Locală de Termoficare, acceptând să fie garant pentru creditele contractate de societatea din subordine şi chiar să constituie fonduri de risc pentru aceste împrumuturi. Astfel, printr-un proiect de hotărâre pregătit pentru următoarea şedinţă de plen, Primăria vrea să se aprobe o convenţie de garantare a unui împrumut de 32.482.251 lei, contractat  de Colterm SA, de la Bancpost, în anul 2012, pentru acest credit Municipalitatea având calitatea de garant.

Totodată, vrea să aprobe şi constituirea unui fond de risc în valoare de 4.300.650 de lei reprezentând 13,24% din valoarea împrumutului contractat de Colterm, şi să actualizeze condiţiile de creditare în funcţie de legislaţia în materie care a apărut pe parcursul derulării contractului, precum şi pentru plata ratelor şi dobânzilor restante.

“Până la urmă, fiind societatea ei, este normal ca Primăria să garanteze aceste credite, sau chiar să le ia în nume propriu, dacă obţine condiţii mai bune de creditare. Problema este că această contractare de credite nu este cea mai fericită soluţie de finanţare, pentru că trebuie plătite dobânzi, comisioane, şi aşa mai departe. Ar fi foarte bine dacă societatea Colterm ar ajunge pe picioarele ei, în aşa fel încât nici ea, dar nici Primăria în numele ei să nu mai contracteze credite bancare pentru finanţarea unor cheltuieli curente sau a unor investiţii”, aprecaiză Petru Olaru, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.

 

Credit în numele Primăriei

În noiembrie anul trecut, Primăria Timişoara şi-a anunţat intenţia de a contracta un credit de 100 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor şi stingerea datoriilor Colterm.

Banii veneau de la Ministerul Finanţelor Publice, sub forma unui credit cu o maturitate de maximum 20 de ani. Contractarea împrumutului, spuneau oficialii din Primărie, se făcea pentru finanţarea unor cheltuieli curente si de capital pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece. 

Pe întreaga durată a rambursării creditului, Municiaplitatea se angaja să publice valoarea împrumutului contractat, gradul de îndatorare al Municipiului Timişoara, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile, precum şi plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

La acel moment, Primăria menţiona că societatea Colterm a negociat cu 11 bănci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curentă, dar din cauza situaţiei economico-financiare nu a reuşit accesarea de noi credite şi că era nevoie de aceşti bani pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Colterm, „având în vedere situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2015 – 2016.”

Print Friendly, PDF & Email