Fişe de post secrete la Primăria Timişoara

poza material eveniment 2Din categoria “etaloanelor de transparenţă” de la Primăria Timişoara, clubul timişorean al Asociaţiei ProDemocraţia a făcut recent public un caz şocant prin absurditatea sa: “secretizarea” unor fişe de post ale unor funcţionari publici de la municipalitatea timişoreană.

 

O situaţie absurdă

Clubul Timişoara al Asociaţiei Pro Democraţia a documentat pe parcursul primei jumătăţi a anului 2014 ceea ce reprezentanţii APD numesc “o stare de fapt cu valoare simptomatică pentru atitudinea generală a instituţiei Primăriei Municipiului Timişoara faţă de principiul transparenţei propriei activităţi”: refuzul Primăriei de a oferi copii ale fişelor de post aparţinând funcţiei de purtător de cuvânt şi a celei de secretar al consiliului local.

Astfel, Clubul Timişoara al Asociaţiei Pro Democraţia a adresat în data de 13 ianuarie 2014 o solicitare de informaţii Primăriei Municipiului Timişoara prin care a cerut, alături de alte două puncte, şi o copie după fişa postului purtătorului de cuvânt al instituţiei.

Primăria nu a răspuns în termenul legal de 10 zile, ci a apelat la termenul de 30 de zile. Această amânare este considerată nejustificată din prisma legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public deoarece datele solicitate aveau un nivel foarte scăzut de complexitate şi volum, fiind vorba de oferirea unui simplu nume de persoană şi copii după două documente ce se presupune a fi fost preexistente solicitării.  

Abia în 19 februarie a venit răspunsul Primăriei, incomplet însă, fără comunicarea copiei fişei de post a funcţiei purtătorului de cuvânt.

În data de 6 martie 2014, APD Timişoara a realizat o revenire sub forma unei reclamaţii administrative prin care insistă asupra oferirii informaţiilor solicitate. Răspunsul Primăriei la revenirea APD a parvenit în data de de 19 martie 2014, cu refuzul explicit de oferire al informaţiei solicitate în 13 ianuarie 2014.

Argumentul oferit de Primărie pentru refuz constă în faptul cum că fişa postului “face parte din dosarul profesional”, iar oferirea de fotocopii din dosarul profesional constituie contravenţie.

Pentru a verifica dacă nu cumva acest răspuns – pe care îl consideră în afara legii şi total atipic pentru practica generală din România – este poate totuşi o excepţie punctuală datorată sensibilităţii conducerii Primăriei faţă de subiectul purtătorului de cuvânt, APD a adresat o nouă solicitare de informaţie în baza Legii 544/2001, prin care cerea să i se ofere o copie după fişa de post a secretarului Consiliului Local Timişoara. Mai mult, cu o solicitare similară APD s-a adresat şi Consiliului Judeţean Timiş “pentru a avea element de comparaţie în practica unei instituţii publice din acelaşi spaţiu geografic”.  

Consiliul Judeţean Timiş a răspuns în termen de 2 zile lucrătoare, oferind copia scanată a fişei postului secretarului CJT, document pe care există inclusiv semnătura de luare la cunoştinţă a actualului ocupant al postului.

Primăria Municipiului Timişoara a răspuns, în data de 07.04.2014, cu un nou refuz explicit. Răspunsul negativ se bazează pe acelaşi argument oferit şi în cazul refuzului de a face publică fişa postului purtătorului de cuvânt al instituţiei.

“Fişa postului nu este un atribut al persoanei”

Dincolo de problema accesului la informaţia de interes public, opinia APD cu privire la secretizarea fişelor de post ale Primăriei Municipiului Timişoara este că respinge ca fiind nefundamentat legal argumentul Primăriei, întrucât fişa postului nu este un atribut al persoanei, ci un act oficial al instituţiei, iar fişa postului unui funcţionar public nu conţine date cu caracter personal. Aşadar nu se pune sub nici o formă problema protejării intereselor persoanei prin exceptarea de la publicare a datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, fişele de post ale funcţionarilor publici, referindu-se la atribuţiile îndeplinite de instituţie în beneficiul cetăţenilor, se înscriu în categoria informaţiilor publicabile din oficiu. De asemenea, există interesul public legitim major de a cunoaşte în ce măsură persoana care ocupă o anumită funcţie publică chiar are capacitatea de a îndeplini atribuţiile din fişa postului, prin acest argument putându-se depăşi în greutate orice contra-argument bazat pe protecţia datelor personale.

“Noi solicităm respectuos Primăriei Municipiului Timişoara să facă publice fişele de post ale purtătorului de cuvânt al Primăriei, fişa de post a secretarului CLT şi să stopeze pe viitor – în raport cu orice petent, persoană fizică sau juridică – practica restricţionării accesului public la conţinutul fişelor de post a funcţionarilor angajaţi ai Primăriei”, a precizat sociologul Marius Matichescu, preşedintele Clubului APD Timişoara.

Print Friendly, PDF & Email