Fiecare unitate M.A.I. va alege din ofertele Vodafone şi 2K Telecom pe cea mai bună

ReleeVodafone România şi 2K Telecom vor depune oferte individuale pentru fiecare din cele 1.955 de unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, conform acordului-cadru încheiat cu cei doi operatori telecom în valoare de 10,5 milioane euro, pe următorii trei ani.

 

Pentru contractul de ser­vicii de telecomunicaţii des­tinate M.A.I., Vodafone Româ­nia concurează cu 2K Telecom şi subcontractanţii acestuia (Romtelecom, UPC Romania, Orange România şi RCS-RDS). Potrivit con­trac­telor-cadru semnate în urma lici­taţiei, atât cu Vodafone, cât şi cu 2K Tele­com, cele două companii vor de­pune oferte individuale pen­tru fiecare unitate/instituţie subordonată M.A.I. Desemna­rea câştigătorului, fie 2K Tele­com, fie Vodafone România, ur­mează să fie făcută în urma com­peti­ţiei între aceste două companii. Vo­dafone face aces­te precizări pentru o corectă informare a publicului”, de­clară, citaţi de Mediafax, repre­zen­tanţii operatorului.

M.A.I. a publicat zilele tre­cute un anunţ de atribuire a unui acord-cadru de servicii de comunicaţii în urma unei lici­taţii. Potrivit anunţului, ofer­tanţii câştigători sunt Vodafone Ro­mânia şi 2K Telecom.

Oferta 2K Telecom are ca sub­con­tractanţi Romtelecom, UPC Ro­mâ­nia, Orange Româ­nia şi RCS&RDS, potri­vit date­lor disponibile pe www.e-lici­tatie.ro. Conform caietului de sarcini, serviciile de comu­ni­caţii vor conecta şi vor fi utiliza­te în 1.955 de unităţi ale M.A.I. Autoritatea con­tractantă a es­timat contractul la 49,6 mi­li­oane de lei, adică 10,5 milioane de euro.

În 2012, afacerile 2K Tele­com – firmă controlată de Ale­xandru Ghiţă, 67,12% (fratele omului de afaceri Sebastian Ghiţă), Vasile Domente, 8,05% (unchiul lui Sebastian Ghiţă) şi Vasile Radu, 24,83% – au însu­mat 59 de milioane de lei, nivel similar celui atins cu un an în urmă.

Print Friendly, PDF & Email