Făgetul, în carantină pentru două săptămâni

Având în vedere situația focarul de Covid-19 din Făget și satele aparținătoare, unde au fost testate pozitiv 47 persoane și unde există un număr mare de persoane care au intrat în contact direct cu acestea, Prefectura Timiş a decis instituirea carantinei zonale în Făget și în trei sate aparținătoare.

 

Decizia Prefecturii Timiş a fost luată la propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș și cu avizul Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Combatere al Bolilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș. Hotărârea a fost transmisă către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și, în aceeaşi zi, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a decis instituirea carantinării zonale, timp de 14 zile, pentru Făget și satele aparținătoare: Bichigi, Temerești și Colonia Mică. Carantina a intrat în vigoare în 26 iulie, de la ora 19.

Conform prevederilor legale în vigoare, în localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

  1. transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
  2. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor; persoanele care susțin examene de admitere la facultate
  3. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
  4. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  5. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  6. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  7. urgențe medicale.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis că se împuternicește primarul și Consiliul Local al orașului Făget să ia măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Conform Hotărârii CJSU se interzice iintrarea şi ieșirea în şi din Făget și localităţile Bichigi, Temerești și Colonia Mică prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din zona carantinată este operaţională linia Telverde 0800 800 358pentru informaţii legate de coronavirus. Oricine are nevoie de informaţii despre noul virus poate suna la acest număr. Programul de funcționare al liniei verzi este zilnic, între orele 8 și 23, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventiva.

Totodată, la nivelul județului Timiș, cetățenii pot apela următoarele numere de telefon: 0770-849.869 – Direcția de Sănătate Publică Timiș şi 0770-849.705 – Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor Timiș.

Print Friendly, PDF & Email