Facultăţile Universităţii de Vest din Timişoara au stabilit desfășurarea cursurilor în primul semestru al anului universitar

Foto: UVT

Luând în considerare evoluția situației epidemiologice la nivel local, național și global și reglementările în vigoare cu privire la organizarea activităților în instituțiile de învățământ în condiții de siguranță pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, Universitatea de Vest din Timişoara a elaborat scenariul de desfășurare a activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

 

Facultățile cu programe de studii universitare din domenii vocaționale (arte, muzică, teatru, educație fizică și sport) și cele cu programe de studii universitare din domeniul științelor naturii și ale pământului (biologie, chimie, geografie, fizică), care presupun desfășurarea constantă de activități practice și de laborator, în care se impune prezența fizică a studenților în spațiile de desfășurare a activităților didactice, au optat pentru derularea procesului educațional în format hibrid/mixt. Acest format include activități de curs desfășurate preponderent online și activități de seminar și de laborator desfășurate preponderent în regim față în față.

Facultățile cu programe de studii universitare din domeniile științelor exacte (matematică și informatică), sociale (juridice, economice, psiho-sociologice etc.) și umaniste vor desfășura activitățile didactice integral în regim online, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la procesul educațional.

Așadar, în urma deciziilor adoptate de facultățile UVT, în semestrul I al anului universitar 2020-2021 procesul educațional se va desfășura astfel:

 1. Facultatea de Arte și Design – hibrid;
 2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie: toate programele de studii universitare de licență, anul I – hibrid; toate programele de studii universitare din domeniul Chimie, toți anii de studiu – hibrid; programele de studii universitare din domeniile Biologie, Biochimie și Geografie, cu excepția anului I al ciclului de studii universitare de licență – exclusiv online;
 3. Facultatea de Drept – exclusiv online;
 4. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – exclusiv online;
 5. Facultatea de Educație Fizică și Sport – hibrid;
 6. Facultatea de Fizică – hibrid;
 7. Facultate de Litere, Istorie și Teologie – exclusiv online;
 8. Facultatea de Matematică și Informatică – exclusiv online;
 9. Facultatea de Muzică și Teatru – hibrid;
 10. Facultatea de Sociologie și Psihologie – exclusiv online;
 11. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – exclusiv online.

Decizia finală va fi adoptată în ședința Senatului UVT din 24 septembrie. „Luăm în considerare și dezbatem contextul specific și implicațiile date de schimbarea formatului activităților educaționale, de la varianta clasică, față în față, la variantele de activități didactice desfășurate hibrid sau exclusiv online. Dezbaterile din comunitatea UVT și deciziile luate de consiliile facultăților au luat în considerare realitățile din fiecare facultate, departament și program de studiu din UVT, iar pe 24 septembrie vom avea o imagine completă. Avem în față un an universitar ce se va desfășura în format atipic, o provocare și un test de adaptare pentru noi toți, dascăli și studenți”, declară prof. univ. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

Pentru toate programele de studii universitare și toți anii de studiu, anul universitar 2020-2021 va începe în 28 septembrie. În perioada următoare va fi elaborată o metodologie cu privire la desfășurarea procesului educațional în regim exclusiv online, respectiv în regim hibrid, prin care va fi detaliat modul de organizare a activităților didactice în aceste contexte, astfel că vom reveni cu informații spre voi în acest sens zilele viitoare, anunţă oficialii UVT.

Toate deciziile cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional vor putea fi modificate periodic în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel local și național, cu aprobarea Senatului universitar și cu avizul Direcție de Sănătate Publică Timiș.

În acest context, în perioada în care normele de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu covid-19 vor fi în vigoare, capacitatea de cazare a UVT va scădea la aproape 30% din capacitatea totală de 3005 locuri. Având în vedere această situație, în procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT pentru primul semestrul al anului universitar următor vor avea prioritate studenții care urmează să desfășoare activități didactice care necesită prezența fizică în sediile universității.

UVT anunţă că va reveni, în perioada următoare, cu noi precizări și informații actualizate despre modalitatea de desfășurare a procesului educațional în noul an universitar.

Print Friendly, PDF & Email