Expulzările romilor, combătute în spaţiul european

Spre deosebire de alţi ani, până acum nu s-a anunţat niciun un zbor cu romi repatriaţi la Timişoara, înainte de Crăciun

OLYMPUS DIGITAL CAMERAParlamentul European a adoptat o nouă rezoluţie în care se arată că trebuie oprită expulzarea ilegală a etnicilor romi din statele membre U.E. Rămâne de văzut dacă această noua atenţionare va avea efect în privinţa romilor repatriaţi la intervale regulate din Franţa. Cert este că la Timişoara, spre deosebire de ce se întâmpla anul trecut în preajma sărbătorilor, încă nu au fost anunţate astfel de transporturi.

 

Noi reglementări anti-discriminare

Statele membre trebuie să o­prească expulzarea ilegală a romilor, precum şi profilele etnice, abuzurile Poliţiei şi încălcările drepturilor omului împotriva acestora, se arată într-o re­zoluţie non-legislativă a Parlamentului adoptată zilele trecute. Textul eva­luează strategiile statelor membre pen­tru a sprijini integrarea romilor şi cere mai multe fonduri pentru a preveni discriminarea şi a ajuta proiectele co­munităţilor mici. Rezoluţia condamnă încercările statelor membre de a limita ilegal dreptul romilor la libera circu­laţie în U.E. Cu o populaţie estimată între 10 şi 12 milioane în Europa (a­proape şase milioane trăind în U.E.), romii sunt cea mai mare minoritate etnică de pe continent.

În aceeaşi rezoluţie se mai speci­fică faptul că, pe viitor, Comisia Euro­peană şi statele membre trebuie să asigure fonduri suficiente pentru inte­grarea romilor, atât din bugetele na­ţio­nale, cât şi din programele U.E., cum ar fi Fondul Social European şi Fondul European de Dezvoltare Regională. De­putaţii sugerează, de asemenea, să fie oferite scheme speciale de granturi, cum ar fi fonduri flexibile şi mici, pen­tru proiectele unor comunităţi.

Executivul U.E. trebuie, arată rezoluţia, să continue să evalueze mo­dul în care statele membre cheltuiesc fondurile U.E. alocate integrării romi­lor şi să raporteze concluziile Par­lamentului şi Consiliului, în fiecare an. Parlamentul mai cere C.E. să moni­torizeze drepturile fundamentale ale romilor, acţiunile îndreptate împotriva lor, inclusiv crimele cauzate de ură, la nivelul U.E. Acţiuni în justiţie trebuie declanşate, spun deputaţii, dacă aceste drepturi sunt încălcate, mai ales în ceea ce priveşte libertatea de mişcare şi rezidenţă, accesul la serviciile de sănătate şi de educaţie, non-discri­mi­narea, protecţia datelor personale şi in­terzicerea creării de registre de etnie şi rasă.

Statele membre trebuie să evite discriminarea la locul de muncă, să fa­ciliteze accesul romilor pe piaţa muncii şi să creeze scheme speciale de for­mare profesională. Deputaţii mai cer instituţiilor europene să creeze şi pro­grame speciale de stagiatură şi să an­gajeze romi.

Zboruri “tradiţionale”, cu romi repatriaţi, încă nu au fost anunţate la Timişoara

Cu sau fără legătură cu reco­man­dările Parlamentului European, care spune că trebuie acordată mai multă atenţie felului în care sunt cheltuiţi ba­nii pentru programele de integrare a romilor, după ani de zile în care auto­rităţile franceze au finanţat, din bani publici, repatrierea romilor, aduşi pe­riodic şi pe Aeroportul Timişoara, se pare că, în sfârşit, a existat o revelaţie legată de inutilitatea acestui program. Franţa a anunţat o reducere drastică a primelor de repatriere acordate romi­lor români repatriaţi şi, pe viitor, se intenţionează eliminarea completă a acestei măsuri de „motivare”, care e posibil să fi dus nu la micşorarea, ci la creşterea numărului de romi din tabe­rele improvizate din Franţa. Ajutorul acordat de Guvernul de la Paris a fost redus de la 300 de euro la 50 de euro, pentru un adult, şi de la 100 de euro la 30 de euro, pentru un copil. Aproape 5.000 de persoane beneficiau de aceste prime anual. Dintre acestea, peste 1.000 erau repatriate cu curse charter pe Aeroportul Timişoara, deşi doar o mică parte din ei erau din zona Banatului.

Măsura reducerii primei de repa­triere a avut efecte imediate, în sensul că numărul romilor repatriaţi la Timi­şoara a scăzut semnificativ. Deşi erau “tradiţionale” zborurile cu repatriaţi înainte de Crăciun, mulţi romi alegând această varianta gratuită de a se în­toarce în ţară pe perioada sărbă­torilor de iarnă, în acest an, până acum, nu s-au anunţat transporturi cu romi repatriaţi la Timişoara.

“Încă nu ştim nimic în acest sens, nu am fost anunţaţi că s-ar pregăti astfel de acţiuni. Într-adevăr, în «pe­rioada de glorie» erau anunţate zboruri de acest gen cu două – trei săptămâni înainte de Crăciun. În acest an, încă nu ni s-a adus ala cunoştinţă vreo intenţie de repatriere. Probabil că e un efect direct al faptului că acea primă de repatriere a scăzut de la 300 de euro la doar 50”, spune comisarul-şef Dan Peteri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei T.F. Timişoara.

Print Friendly, PDF & Email