Expert Forum cere AEP şi Guvernului să nu adopte OUG de modificare a pragului de validare la referendum

Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală prevede calcularea procentului de prezenţă necesar pentru validarea referendumului raportat la numărul alegătorilor înscrişi în registrul electoral şi nu la numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, cum cere Legea 3/2000, atrage atenţia Expert Forum. Şi cere AEP şi Guvernului să nu adopte OUG de modificare a pragului de validare la referendum.

 

Având în vedere că această modificare este categoric de natură a afecta drepturile electorale, în măsura în care presupune creşterea semnificativă a cvorumului de prezenţă, considerăm că adoptarea ei prin OUG cu mai puţin de o lună înaintea scrutinului contravine articolului 115 alin (6) din Constituţia României şi nu respectă recomandările Codului de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia”, argumentează Expert Forum.

Reprezentanţii acestui ONG amintest că limitarea practicii modificării legislaţiei electorale prin ordonanţe de urgenţă doar la prevederi menite să faciliteze organizarea şi să contribuie la buna desfăşurare a procesului electoral este o recomandare de lungă durată a organizaţiilor societăţii civile, recomandări similare fiind formulate în rapoartele observatorilor internaţionali ai Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului din 2004, 2009 şi 2012.

“În condiţiile în care la referendumul precedent condiţiile de desfăşurare au fost modificate prin OUG în aşa fel încât să faciliteze atingerea pragului de prezenţă, iar prevederile proiectului de OUG aflat în dezbatere publică în prezent sunt de natură a îngreuna atingerea aceluiaşi prag, considerăm că s-a ajuns la practica inacceptabilă a modificării legislaţiei electorale prin OUG la fiecare scrutin în funcţie de interese politice de moment”, atrage atenţia Expert Forum.

De asemenea, consideră că prevederea care interzice autorităţilor publice să se pronunţe în favoarea sau în defavoarea problemei supuse referendumului este excesivă şi contravine unei recomandări a Codului de bune practici în materie de referendum al Comisiei de la Veneţia, potrivit căreia “(…) nu este necesară interzicerea completă a intervenţiei autorităţilor publice în favoarea sau în defavoarea propunerii supuse referendumului. Cu toate acestea, autorităţile publice (naţionale, regionale şi locale) nu trebuie să influenţeze rezultatul scrutinului printr-o campanie excesivă şi unilaterală.”

Expert Forum solicită Autorităţii Electorale Permanente şi Guvernului României, printr-o scrisoare deschisă, să ţină cont de problemele semnalate şi să nu adopte OUG în forma actuală.

Şi menţionează că asemenea modificări legislative imprevizibile şi lipsa de unitate a legislaţiei electorale fac încă o dată dovada necesităţii adoptării unui Cod Electoral unitar.

Adresa către AEP şi Guvern a mai fost semnată de Centrul pentru Resurse Civice, Forum Apulum, Rezistenţa civică, Geeks for Democracy, de sociologul Mircea Kivu, analistul politic Claudiu Tufiş şi expertul electoral Maria Krause.

Print Friendly, PDF & Email