Evaluare iniţiată la Primăria Timişoara pentru instituţiile de cultură din subordine

Acelaşi tip de evaluare aşteptată şi pentru regii

Primaria-TimisoaraPrimăria Timişoara intenţionează să introducă în perioada imediat următoare o grilă de evaluare strictă a performanţelor echipelor manageriale din frunte instituţiilor de cultură care îi sunt subordonate. Acelaşi tip de evaluare este dorit însă şi pentru regiile şi societăţile din subordine.

 

Performanţe măsurate

Primăria Timişoara intenţionează să aprobe în perioada următoare un Regulament de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea municipalităţii Timişoara, fiind vorba mai precis despre Teatrul German de Stat Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” Timişoara, Filarmonica “Banatul” Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Managerii acestor instituţii vor fi evaluaţi anual, pe baza raportului de activitate, care va trebui să fie susţinut de către manager în cadrul unui interviu, desfăşurat la Primărie, iar raportul de activitate va fi notat cu note de la 1 la 10.

Conform unor consilieri locali, un asemenea tip de evaluare ar fi benefică şi în cazul unor regii şi societăţi din subordinea primăriei, şi pe baza acestei evaluări ar trebui să se împartă şi bugetele şi să se menţină sau să se schimbe echipa managerială.

„Teoretic, atunci când se aprobă bugetul, există un capitol numit «Criterii de performanţă», şi pe baza acestor criterii se presupune că ar trebui să se bazeze şi alocările bugetare. Pe hârtie, totul e frumos, în realitate însă lucrurile stau altfel. Unele criterii de evaluare nu sunt cele mai obiective sau potrivite, şi nu o dată bugetul se discută în pripă. Azi apare anunţul că se dezbate bugetul, şi mâine se şi discută”, precizează Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara.

Audit perfectibil

Conform ultimului raport al Curţii de Conturi, mai există lucruri care pot fi îmbunătăţite în ceea ce priveşte activitatea de evaluare şi audit la Primăria Timişoara. „Nu au fost respectate prevederilor Legii nr. 672/2002 referitoare la obiectivele ce trebuie auditate cel puţin odată la 3 ani, constatându-se că nu au fost efectuate misiuni de audit public intern cu privire la fundamentarea, aprobarea, acordare, finanţarea şi utilizarea fondurilor publice din bugetele locale pentru activităţi nonprofit de interes general (asociaţii şi fundaţii)”, se arată în ultimul raport privind gestionarea fondurilor publice la nivel local, publicat de Curtea de Conturi.

Pe de altă parte, reprezentanţii Primăriei Timişoara spun că activitatea de control este una destul de intensă în instituţie. Astfel, anul trecut Corpul de Control şi Antifraudă a efectuat la solicitarea primarului Nicolae Robu, zece controale tematice atât la entităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara, cât şi la direcţii şi compartimente ce ţin de Primăria Municipiului Timişoara: Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, Serviciul Juridic, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Biroul Audit, Biroul Managementul Calităţii, Administrator Public, Direcţia Secretariat General, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei. „În urma acestor verificări s-a conturat o situaţie generală actualizată a entităţilor controlate, ocazie cu care au fost identificate principalele probleme cu care acestea se confruntă, dar au fost remarcate şi realizările acestora. În urma acestor rapoarte au fost dispuse măsuri pentru remedierea disfuncţiilor identificate, fie ele organizatorice sau de altă natură, în vederea asigurării pe viitor a unei funcţionări mai eficiente şi eficace a acestor entităţi. O parte din aceste măsuri au fost deja puse în aplicare, altele sunt încă în curs de implementare”, spun oficialii Primăriei.

Totodată, aceeaşi structură a soluţionat în 2015 şase sesizări repartizate de  primar, vizând nemulţumiri ale cetăţenilor cu privire la modul în care le-au fost rezolvate solicitările de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Aceste sesizări au vizat în principal următoarele probleme: lucrări de construcţii şi reparaţii, modul de soluţionare a sesizărilor în cadrul instituţiei, probleme legate de imobile, încălcarea unor drepturi, desfăşurarea de activităţi comerciale, instituirea unor măsuri de protecţie a persoanelor în cadrul exercitării autorităţii tutelare.

 

Print Friendly, PDF & Email