Europenii, asistaţi de avocaţi, din primele faze ale anchetei penale

Propunerea Comisiei Europene care garantează dreptul tuturor cetăţenilor din U.E. de a fi asistaţi de un avocat, în cadrul procedurilor penale, a fost adoptată în mod oficial, după primirea aprobării Consiliului de Miniştri. Acest lucru înseamnă că, în viitor, tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi garantat dreptul de a fi asistate de un avocat încă din etapele iniţiale ale procedurii şi până la încheierea acesteia.

Termen de implementare de trei ani pentru statele membre

AvocatiConform noilor norme europene, în cazul în care o persoană suspectată este arestată, noile norme vor garanta că persoana respectivă are posibili­tatea de a comunica cu familia sa. În ca­zul în care cetăţenii suspectaţi se află în afara ţării lor de origine, ei vor be­neficia de dreptul de a lua legătura cu consulatul ţării din care provin. „Aceas­tă lege reprezintă atât o victorie pen­tru Justiţie, cât şi o victorie pentru drep­turile cetăţenilor în U.E.”, a de­cla­rat Viviane Reding, vicepreşedinte al Co­misiei Europene şi comisar U.E. pen­tru Justiţie. Aceasta mai spune că e vor­ba despre a treia propunere din partea Comisiei Europene privind ga­rantarea drepturilor la un proces echi­tabil pen­tru toţi cetăţenii, din întreaga U.E. „Ne respectăm astfel promisiunea de a con­solida drepturile cetăţenilor peste tot în Europa. Mingea este acum în terenul statelor membre care nu tre­buie să piar­dă timp, ci să pună cât mai curând în apli­care aceas­tă lege în sis­temele lor na­ţionale, în beneficiul tu­turor cetăţeni­lor noştri”, a mai preci­zat Viviane Reding.

După adoptarea propunerii, legea va fi publicată peste câteva săptămâni în Jurnalul Oficial al U.E., după care statele membre vor avea trei ani la dis­poziţie pentru punerea în aplicare în legislaţia naţională.

În fiecare an există peste opt mi­lioane de proceduri penale în U.E. Dreptul la apărare al oricărei persoane suspectate de comiterea unei infrac­ţiuni este recunoscut pe scară amplă drept un element fundamental al unui proces echitabil. Cu toate acestea, con­diţiile în care persoanele suspectate pot consulta un avocat diferă de la un stat membru la altul. De exemplu, se poate întâmpla ca persoana suspectată de comiterea unei infracţiuni să nu aibă posibilitatea de a fi asistată de un avo­cat pe parcursul interogatoriilor între­prinse de Poliţie. Există şi posibilitatea să nu fie respectată confidenţialitatea contactelor dintre persoanele sus­pec­tate şi avocatul lor. De asemenea, este posibil ca persoanele aflate în urmă­rire, în temeiul unui mandat euro­pean de arestare, să nu poată beneficia de un avocat în ţara în care a fost emis man­datul, până în momentul în care sunt predate acestei ţări. Există divergenţe similare în ceea ce priveşte dreptul per­soanelor sus­pectate de a comunica unei rude, angajatorului sau consula­tului ţării lor faptul că au fost arestaţi. Este posibil ca persoanele suspectate să nu poată beneficia în mod sistematic de acest drept, să îl obţină doar într-o etapă ulterioară a procesului ori să nu li se aducă la cunoştinţă faptul că s-a luat legătura cu familia lor.

Se estimează mai puţine abuzuri comise în faza de cercetare penală

Avocatul timişorean Lazăr Gru­neanţu, fost decan al Baroului Timiş, apreciază drept salutare noile directive europene: „Este o idee extraordinară. Unui cetăţean european trebuie să i se acorde dreptul la apărare şi este firesc să beneficieze de asistenţă juridică din primele etape ale unei anchete penale ce îl vizează. Cred că în acest fel şi în Ro­mânia s-ar reduce numărul abuzuri­lor comise în faza de cercetare penală”.

Print Friendly, PDF & Email