Europarlamentarul Maria Grapini solicită Comisiei Europene clarificarea măsurilor pentru realizarea uniunii energetice

Maria Grapini in PEEuroparlamentarul Maria Grapini a solicitat Comisiei Europene un punct de vedere cu privire la modul în care se poate realiza uniunea energetică, având în vedere faptul că, spune ea, toate statele membre sunt de acord cu necesitatea unei uniuni energetice, care să creeze o economie cu eficiență ridicată și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

 

„Cum se poate realiza uniunea energetică, având în vedere existența diferențelor privind situația mixului energetic, a resurselor energetice, a eficienței energetice a clădirilor și, în general, a costului energiei în statele membre ale Uniunii Europene?”, a întrebat Maria Grapini.
Europarlamentarul român afirmă că toate statele membre își exprimă dorința de a exista o piață internă de energie, care să ofere prețuri competitive și echitabile, dar că există diferențe majore între veniturile pe cap de locuitor și necesitatea de fonduri de investiții în statele membre.

Potrivit comunicatului, un reprezentant al CE, Arias Cañete, i-a spus că opiniile CE în privinţa modului în care se poate realiza o uniune energetică sunt prezentate într-o comunicare din 25 februarie, numită „O strategie-cadru pentru o Uniune a energiei rezilientă, cu o politică privind schimbările climatice orientate spre viitor”. Acesta i-a mai transmis că posibilitatea de a alege între diferite surse de energie este o prerogativă a statelor membre, CE fiind „convinsă că obiectivele uniunii energetice pot fi atinse respectând, în același timp, această prerogativă a statelor membre”.

Arias Cañete a mai spus că, pentru a implementa uniunea energetică, este esențial să se garanteze că acțiunile de la nivelurile UE, atât regional, cât și național, sunt coerente și definite pe baza acelorași obiective comune. Şi pentru atingerea acestui scop, este fundamentală stabilirea unui sistem de guvernanță solid al uniunii energetice. „Acesta trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor în cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, inclusiv obiectivele pentru 2030, privind clima și energia, asigurând în același timp o flexibilitate suficientă pentru ca statele membre să adopte politici adaptate la circumstanțele naționale. Consolidarea cooperării regionale între statele membre va fi, de asemenea, importantă pentru realizarea obiectivelor uniunii energetice.”

Europarlamentarul Maria Grapini informează opinia publică și mediul de afaceri că legislația europeană prevede posibilitatea unor facilități pentru statele cu un produs intern brut mai mic, pentru ca eforturile privind combaterea efectelor emisiilor de dioxid de carbon să nu fie mai mari decât cele ale statelor mai bogate. „Statele membre pot folosi această facilitate când achiziționează certificate de emisie. Este important ca România să acţioneze în acest sens”, adaugă Maria Grapini. Reamintind că CE încurajează statele membre să acorde ajutoare de stat în politica de mediu, atenționând asupra faptului că nu se mai acordă certificate gratuite centralelor energetice.

Print Friendly, PDF & Email