După ce au fost amendaţi pentru clădirea lăsată în paragină

Emisarii lui Ion Ţiriac s-au întâlnit cu Traian Stoia în chestiunea Abatorului

O notificare venită din partea viceprimarului Traian Stoia readuce în atenţie situaţia clădirilor-monument istoric din Timişoara şi informează despre finalitatea unui demers administrativ: o întâlnire care i-a adus la masa discuţiilor pe reprezentanţii Goldale Real Estate, membră a Ţiriac Holding.

Clădirile-monument istoric, în atenţia Primăriei

Eroilor_Abator_2Viceprimarul P.S.D. al Timişoarei, Traian Stoia, aducea în atenţia opiniei publice, zilele trecute, situaţia critică în care se află mai multe clădiri-monu­ment istoric, ai căror proprietari erau înştiinţaţi că sunt pasibili de amenzi a căror valoare maximă poate ajunge până la 10.000 de lei.

Pe lista prezentată de Traian Stoia figurau, propuşi a fi aduşi în atenţia Comisiei de evaluare, pentru a fi sancţionaţi cu amendă maximă, şi proprietarii Abatorului Timişoara, adică reprezentanţii societăţii Goldale Real Estate, membră a Ţiriac Holding.

Situat pe b-dul Eroilor de la Tisa nr. 24, Abatorul a fost construit între anii 1904  – 1905, după planurile arhi­tec­tului László Székely, primul arhitect-şef al oraşului. Proprietatea este alcă­tuită din două corpuri de clădire, hale laterale şi mai multe turnuri, care se află într-o stare avansată de degra­da­re, acoperişul fiind distrus aproape in­tegral, ornamentele de pe faţadă fiind în pericol să se prăbuşească, iar clădi­rile fiind aproape în stadiul de ruină.

Asupra proprietăţii ar exista, sus­ţine Traian Stoia, un drept de ipotecă cedat S.C. Timişoara Plaza Center S.­R.L., în valoare de mai mult de zece mi­lioane de euro. Autorizaţia de consoli­dare ar fi expirat însă de multă vreme, degradarea clădirilor continuă, astfel încât viceprimarul propunea sancţiona­rea proprietarilor cu amenda maximă de 10.000 de lei, în baza Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice.

Amenzi, negocieri şi primele rezultate

Eroilor_Abator_7La mai puţin de o săptămână de la acele declaraţii, o înştiinţare venită de pe adresa cabinetului viceprimarului Traian Stoia vorbeşte despre o întâl­ni­re, reflectată ca o izbândă, a vicepri­ma­rului P.S.D. cu reprezentanţii Gol­dale Real Estate, cu menţiunea că somaţiile şi amenzile date de Primărie şi Poliţie în ultima perioadă încep să dea rezulta­te. „Reprezentanţii Goldale Real Estate sunt primii care au înţeles importanţa demersului iniţiat de Primăria Timişoa­ra, cu privire la protejarea patrimo­niu­lui istoric. Este un prim pas. Aşteptăm cu interes punerea în operă a obli­ga­ţiilor asumate în procesul verbal şi sal­varea unui monument important pen­tru istoria Timişoarei”, se arată în co­municatul de presă remis redacţiei.

Potrivit aceleiaşi surse, în 16 oc­tombrie, în urma sancţionării societă­ţii cu suma de 8000 de lei pentru încăl­ca­rea Legii 422/2001, privind prote­jarea monumentelor istorice, repre­zentanţii Goldale Real Estate au avut o întâlnire cu Traian Stoia. Amenda a fost aplica­tă prin cumul, inclusiv pen­tru neres­pectarea unei autorizaţii de construire emise în  august 2008 de Primă­ria Timi­şoara, autorizaţie a cărei vala­bilitate a expirat, fără ca societa­tea să solicite o alta nouă.

La întâlnirea de zilele acestea din­tre reprezentanţii societăţii, cei ai Primăriei şi ai Poliţiei, mai transmite Traian Stoia, s-a discutat despre un set de măsuri pe care societatea Goldale Real Estate trebuie să le pună în prac­tică, asumându-şi ca termen data de 16 ianuarie 2014. Este vorba despre pune­rea în siguranţă în regim de urgenţă a monumentului istoric, despre obţine­rea autorizaţiei de construire, tot în regim de urgenţă, pentru reabilitarea clădirilor existente în ansamblul monu­mentului istoric şi despre  igienizarea celor cinci hectare de teren aferente construcţiilor.

Print Friendly, PDF & Email