Ecoul sinagogilor: „Într-un context grav, muzica dă măsura umanității noastre”

Sinagoga din Cetate. Sursă foto: Primăria Municipiului Timișoara

Asociația Pantograf a încheiat de curând proiectul Ecoul sinagogilor, care constituie o nouă etapă dintr-un demers de lungă durată de punere în valoare a patrimoniului cultural evreiesc din vestul României. Peste 900 de persoane au trăit cu emoție premiera absolută a suitei de muzică pentru cvartet de coarde și voce masculină compuse de Alexander Bălănescu în strânsă colaborare cu prim-cantorul cultului mozaic Emanuel Pusztai.

 

Suita comisionată lui Alexander Bălănescu și-a atins pe deplin scopul: a apropiat publicul de frumusețea sinagogilor din Reșița, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad; a conștientizat comunitatea de nevoia imperativă de a conserva patrimoniului construit și de a cunoaște și proteja memoria comunității evreiești; a contribuit la (re)descoperirea bogăția repertoriului laic și religios, așkenaz și sefard, al muzicii comunităților evreiești. Într-un context din ce în ce mai grav, muzica rămâne un canal privilegiat prin care putem comunica valorile care ne definesc umanitatea”, spun organizatorii proiectului.

Aceștia reamintesc că Ecoul sinagogilor este al patrulea proiect realizat de Asociația Pantograf în jurul sinagogilor din Banat și Crișana și încă un pas concret înspre punerea în practică a viziunii Asociației: crearea unei rute culturale a patrimoniului evreiesc din Banat și Crișana care să fie racordată la rutele europene gestionate de Asociația pentru Promovarea și Prezervarea Patrimoniului Evreiesc European și acreditate de Consiliul Europei.

Asociația Pantograf menționează că a întâmpinat cu bucurie vestea că Primăria Municipiului Timișoara a luat în concesiune de la Comunitatea Evreilor din Timișoara, pentru 49 de ani, Sinagoga Nouă din Fabric și că urmează să facă primii pași concreți spre punerea ei în siguranță și transformarea ei într-un centru cultural. Sinagoga Nouă din Fabric a fost, și în 2021 și în 2023, în centrul unor campanii de conștientizare derulate de Asociația Pantograf prin care și-a propus să contribuie la o mai bună înțelegere a mizelor restaurării acestui locaș de cult.

Asociația Pantograf anunță că va continua să susțină orice demers care-și propune să pună în dialog patrimoniul material și imaterial în speranța că în centrul viitoarelor activități din Sinagoga Nouă din Fabric se va afla memoria comunității care a animat-o odinioară.

Reprezentanții Asociației Pantograf mai spun că această inițiativă nu ar fi prins rădăcini fără încrederea și sprijinul acordat de președinții comunităților evreiești – dr. Luciana Friedmann, președinta Comunității Evreilor din Timișoara, Ivan Eric Bloch, președintele Comunității Evreilor din Lugoj, Florin Damian Schwartz, liderul comunității din Caransebeș, Raoul Vizental, președintele Comunității Evreilor din Arad, și Ivan Schnabel, președintele Comunității Evreilor din Reșița – și mulțumește directoarei Institutului Francez din Timișoara, Tilla Rudel, pentru sprijinul acordat, și directoarei Asociației Tarbut, Peninah Zilberman, pentru includerea manifestărilor în seria de activități organizate în România cu ocazia Zilelor Europene ale Culturii Evreiești.

Anul acesta, Asociația a beneficiat și de expertiza și consultanța Centrului Internațional pentru Cultură din Cracovia, precum și de sprijinul Asociației Europene pentru Promovarea și Prezervarea Patrimoniului Evreiesc European, grație căreia un delegat al Asociației a participat la incubatorul pentru rutele culturale europene ale patrimoniului evreiesc.

Ecoul sinagogilor face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Proiectul este inclus în programul European Days of Jewish Culture 2023, tema „Memorie”, coordonat la nivel european de European Association for the Preservation and Promotion of the Jewish Culture and Heritage și în România de Tarbut Sighet Foundation, co-finanțat de Uniunea Europeană, sub patronajul UNESCO.

Print Friendly, PDF & Email