E posibilă recunoaşterea ca probe oficiale a filmuleţelor de amatori care surprind infracţiuni rutiere?

Propunerea unui deputat timişean, între „da” şi „nu”

Deputatul P.D.L. de Timiş Alin Popoviciu propune ca înregistrările video – făcute de oricine surprinde o ilegalitate în trafic – să fie luate în considerare de poliţiştii rutierişti. Un avocat timişorean spune că ideea poate fi aplicată, în schimb dinspre Poliţia Rutieră vine o opinie diferită, motivată prin  faptul că o asemenea practică nu ar fi posibilă, pentru că aparatura nu este omologată, iar legea cere ca înregistrările să aibă aprobarea unui procuror.

Pedepse micşorate, dar tot percepute ca fiind prea aspre

2012-09-27-0150De o bună perioadă, nu există săp­tămână în care să nu se discute de schimbarea prevederilor din noul Cod Rutier. Zilele trecute, Radu Stroe, mi­nistrul de Interne, a declarat că noua lege care reglementează regimul de circulaţie rutieră pe drumurile publice ar trebui adoptată de Guvern prin or­do­nanţă de urgenţă, deşi noul Cod Ru­tier se află, încă, în dezbatere în Par­lament. Radu Stroe a ţinut să precize­ze că s-au modificat câteva aspecte în ceea ce priveşte cuantumul amenzilor  şi în privinţa perioadei de suspendare a permisului de conducere. Dacă în va­rianta iniţială s-a propus o amendă ma­ximă de 16.000 de lei pentru cei care încalcă regulile de circulaţie, acum s-a stabilit suma de 9.600 de lei.

În ceea ce priveşte reţinerea per­misului, acesta va fi suspendat doi ani, şi nu cinci, cum se propusese iniţial. Aceas­ta este, de fapt, cea mai aspră sanc­ţiune aplicată pentru accidentele grave cauzate de consumul de alcool, pentru depăşi­rea cu peste 60 de kilometri pe oră a limitei de viteză, circulaţia pe contra­sens, trecerea neregulamentară a căii ferate sau şofatul fără carnet de conducere ori cu permisul suspendat. Ministrul de Interne a anunţat, în cadrul ultimei şedinţe de Guvern, că noile modificări au primit girul grupu­rilor parlamentare şi al organizaţiilor interesate.

Chiar şi în condiţiile în care modi­ficările prevăd amenzi mai mici pentru şoferii care încalcă regulile de circu­la­ţie, decât se previzionase iniţial, repre­zentanţii Opoziţiei nu sunt mulţumiţi.

„Noul Cod Rutier nu este decât un nou bir pus românilor”

Alin Popoviciu deputat (4)Deputatul P.D.-L. de Timiş Alin Popoviciu este de părere că amenzile mai mari nu vor conduce la diminua­rea numărului de accidente grave şi nici al victimelor, opinând că, pentru ca acest lucru să se întâmple, nu este nevoie de o lege drastică. Acesta consi­deră că prevederile noului Cod Rutier nu sunt altceva decât „noi biruri puse ro­mânilor”: „Noi avem cele mai mici salarii din U.E. Nu poţi să-i ceri unui român să plătească 9.600 de lei şi să-i iei carnetul pentru nu ştiu câţi ani că el spune că a trecut pe galben, iar poli­ţiştii spun că a trecut pe roşu”.

Înregistrare care suprinde o ilegalitate în trafic ar putea deveni probă oficială?

Alin Popoviciu declară că România are nevoie de un sistem bine pus la punct în ceea ce priveşte încasarea amenzilor, explicând că, în momentul de faţă, doar 30 la sută din cuantumul amenzilor de circulaţie sunt încasate la bugetul de stat: „De fapt, asta e ma­rea problemă, iar ideea guvernanţilor U.S.L. este de a acoperi o gaură de un mi­­liard de euro. Au preconizat că o vor înca­sa la bugetul de stat, în primele opt luni, opt miliarde de euro, dar la bugetul de stat au ajuns doar şapte miliarde de euro”.

Reiterând ideea că amenzile mai mari nu sunt direct proporţionale cu gra­dul de siguranţă în trafic, Alin Popovi­ciu spune că a avut o discuţie cu minis­trul Radu Stroe, în cadrul căreia i-a pro­pus acestuia ca imaginile video fimate de orice cetăţean şi care surprind co­miterea unor infracţiuni rutiere să fie luate în considerare de poliţişti ca pro­be şi, în baza lor, oamenii legii să poată acţiona: „De exemplu, dacă stai într-o co­loană şi vezi pe cineva că evită co­loana şi depăşeşte neregulamentar, poţi, cu telefonul mobil, să filmezi acea maşină şi numărul de înmatriculare, să mergi la Poliţie şi să dai dovada, iar Poliţia, mai departe, să se ocupe şi să-l sancţioneze pe respectivul şofer”.

Însă răspunsul ministrului de In­ter­ne a fost un „nu” categoric, argu­mentând că există pericolul ca Poliţia să sancţioneze anumite persoane, pen­tru ca ulterior să fie dovedit că imagi­nile trimise au fost trucate.

Nu sunt de acord cu acest motiv, având în vedere că, în momentul de faţă, există tehnologii care să dove­dească autenticitatea unei filmări”, spune Alin Popoviciu, subliniind că va depune acest amendament la pro­iectul de lege al noului Cod Rutier care se află în dezbaterea Parlamentului.

Înregistrarea video în trafic – opinii divergente între avocaţi şi poliţiştii rutierişti

Gant DumitruEste, totuşi, o astfel de măsură legală? Avocatul timişorean Dumitru Ganţ consideră că poate fi luată în sea­mă câtă vreme legislaţia nu clasifică ti­pul de probe care pot fi luate în consi­dera­re pentru diverse anchete: „Nu contea­ză cu ce mijloace tehnice sunt realiza­te, pentru că tipurile de probe au ace­eaşi valoare. Dacă legea nu distin­ge probele, nu avem de ce să ne opu­nem. Chiar ar fi utilă o astfel de idee pentru că ar creşte siguranţa în trafic”.

Pe de altă parte, un specialist în domeniul siguranţei rutiere apreciază că o astfel de măsură nu ar fi posibilă, pentru că orice înregistrare folosită ca probă trebuie să aibă autorizarea unui procuror. În al doilea rând, explică aces­ta, poliţiştii rutierişti nu pot sancţiona participanţii la trafic din cauza faptului că aparatura utilizată pentru filmare nu este omologată. „Ar exista riscul realizării înregistrărilor contrafăcute şi s-ar ajunge la abuzuri, pentru că nu te poţi lua după orice tip de filmare. Poliţia Rutieră foloseşte camere de supraveghere a traficului, însă ele sunt omologate”, declară, sub anonimat, un ofiţer de la Poliţia Rutieră.

Print Friendly, PDF & Email