Două noi proiecte de infrastructură ale UVT, acceptate pentru finanțare

Randare acoperire cu panouri fotovoltaice la sediul principal UVT

Două noi proiecte de infrastructură ale Universității de Vest din Timișoara, cu o valoare totală de peste 12,5 milioane euro, au fost acceptate pentru finanțare prin PNRR și prin Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei.

 

Primul dintre aceste două proiecte, depus sub titlul „Construim pentru educație: Cămine studențești ale viitorului”, vizează construirea, pe un teren din localitatea periurbană Ghiroda, un centru de suport universitar în plină dezvoltare, a unui nou cămin studențesc care va respecta cerințele nZEB plus („o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero”), prin intermediul căruia se vor asigura 162 de locuri pentru studenții Universității de Vest din Timișoara. Valoarea investiției este de apropae 53 de milioane de lei, din care peste 47 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar peste 5,7 milioane de lei –contribuția UVT, o finanțare ce va fi asigurată prin PNRR. Căminul va fi edificat pe o parcelă de 5.254 mp în Ghiroda, care, septembrie 2023, a fost transferată în administrarea UVT, prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghiroda. Fiecare cameră va fi dotată cu mobilier funcțional integrat și va fi dotată cu toate utilitățile.

Cel de-al doilea proiect recent evaluat a fost depus pentru finanțare în cadrul apelului deschis de către Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei, reprezentând o soluție de instalare a unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, este proiectul cu titlul: „Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, în vederea asigurării autoconsumului Universității de Vest din Timișoara, jud. Timiș”. Valoarea investiției, este ce va fi asigurată de Ministerul Energiei, este de aproape 13 milioane de lei, contribuția proprie financiară a UVT la acest proiect fiind zero. Un rezultat important al acestui proiect va fi operaționalizarea unei unități de producție a energiei regenerabile care face ca 50% din întreg consumul anual de energie al UVT să fie acoperit direct din surse regenerabile proprii. Un alt rezultat al acestui proiect vizează reducerea amprentei de carbon a UVT prin  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din producția energiei necesare desfășurării activității proprii, iar acest obiectiv va fi instrumentalizat prin acoperirea cu panouri fotovoltaice în vederea asigurării energiei electrice necesare funcționării optime a mai multor clădiri din patrimoniul UVT, respectiv pe acoperișurile a 25 de sedii de facultăți, cămine studențești, baze didactice și de cercetare, săli și facilități de sport, ori alte spații specifice ale universității.

„Dezvoltarea, modernizarea și investițiile inteligente în tehnologii energetice reprezintă obiective de mare importanță pentru UVT, cea  mai importantă universitate comprehensivă din vestul țării. Pentru noul cămin al UVT, cu 162 de locuri, care va fi construit în Ghiroda, o locație periurbană față de Timișoara ce se afirmă în ultimii ani ca un adevărat hub de utilități academice și de cercetare, am obținut o finanțare PNRR de peste 10 milioane euro, în timp ce pentru montarea de panouri fotovoltaice pe toate clădirile și spațiile auxiliare ale UVT și pentru instalarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile am obținut peste 2,5 milioane euro, astfel că vom reuși să trecem la un stadiu avansat al independenței energetice. (…) Și prin aceste investiții, semnificative ca valoare socială și financiară, contribuim la progresul Timișoarei, consolidând infrastructura și capacitățile centrului nostru universitar, pivotul central al dezvoltării comunității locale pe termen mediu și lung”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Print Friendly, PDF & Email